“Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard”

งานการบรรยายพิเศษเรื่อง “Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard” จัดโดย กรมการท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน กรมการท่องเที่ยวขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sustainable Tourism Futures Linking Social Enterprise to Global Standard”

กิจกรรมปิดห้องเรียน "วิชาชีวิต มิติจิตใจและมิติสื่อสาร/สังคม"

กิจกรรมปิดห้องเรียน “วิชาชีวิต มิติจิตใจและมิติสื่อสาร/สังคม” จัดโดย ชีวามิตร

ชีวามิตร (Cheevamitr Social Enterprise) ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปมาพบกับกิจกรรมเพื่อดูแล เยียวยา เพิ่มพลังบวกให้ใจฟูขึ้นอีกครั้ง กับกิจกรรมปิดห้องเรียน “วิชาชีวิต มิติจิตใจและมิติสื่อสาร/สังคม”

Deloitte | One Young World | Scholarship 2024

Deloitte | One Young World | Scholarship 2024 โดย Deloitte

Deloitte ขอเชิญชวนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ที่ทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและที่กำลังทำงานเพื่อลดสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา ทักษะ และโอกาสในชุมชน ประเทศ หรือทั่วโลก ขอรับทุนกับ Deloitte

Return Homeland Volunteer Program Season7

เปิดรับ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 7” ทั่วประเทศ Return Homeland Volunteer Program Season7 จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

“โครงการพลเมืองอาสาขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ” ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับอาสาคืนถิ่นรุ่น 7 เข้าร่วม Return Homeland Volunteer Program วาระอาสาสมัคร 1 ปี (ธันวาคม 66 – พฤศจิกายน 67 รับจํานวน 30 คน )

งาน “IMPACT DAY 2023: Where Tourism Meets Social Good กิจการเพื่อสังคมเชื่อมโยงชุมชนและท่องเที่ยวไทย”

งาน “IMPACT DAY 2023: Where Tourism Meets Social Good กิจการเพื่อสังคมเชื่อมโยงชุมชนและท่องเที่ยวไทย” จัดโดย Banpu Champions for Change

Banpu Champions for Change: BC4C โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ขอเชิญผู้ที่สนใจในกิจการเพื่อสังคม มาร่วมช็อปแพ็คเกจท่องเที่ยวในรูปแบบที่เน้นความยั่งยืนของชุมชน

กิจกรรม ”Regional Innovation Fast Track

กิจกรรม Regional Innovation Fast Track ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME, STARTUP อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก NIA

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1 จัดโดย TED FUND

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ให้ทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 1

GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” โดย ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินจัดงานสัมมนา GSB Forum 2023 ESG : Social Pillar Driven “สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดมุมมองการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global) จัดโดย สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร พบกับกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และกิจกรรมสาธิตต่างๆร่วมถึงการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1

โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1 จัดโดย TED Fund

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เชิญชวน SMEs และ Startup ที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1

IMPACT PROGRAM 2024

เปิดรับสมัคร IMPACT PROGRAM 2024 ยกระดับวิชาชีพทางสังคมกับ 3 หลักสูตร โดย สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย(Social Value Thailand)

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) ขอเชิญชวน ผู้ที่กำลังมองหาหลักสูตรที่จะทำให้ทุกท่านเป็น “ผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม” ด้วยการสร้างพื้นฐาน อัดแน่นทักษะ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กิจกรรม Money Hack Game

กิจกรรม Money Hack Game จัดโดย Crayon Ventures & THINKING HAT CO.

Crayon Ventures ขอเชิญชวน SME Startup หรือ ผู้ประกอบการ มาร่วมเวิร์กช้อป วางเเผนการเงินสำหรับธุรกิจผ่านบอร์ดเกม Money Hack Game มีเมนเทอร์ช่วยให้คุณเข้าใจและเลี่ยงปัญหาด้านการเงินที่อาจกระทบธุรกิจคุณ

ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567

ทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรมทั้ง 6 สาขา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG” โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG”