คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดย ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี SE

บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดคลินิกฟิตแอนด์เฟิร์มจัดให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในการจัดการการเงิน การบัญชี และภาษี

Empower Social Enterprise

กิจกรรม ETDA BUSINESS PITCHING“ปลดล็อกไอเดียสร้างสรรค์ ประชันแนวคิดนำธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดย ETDA Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Craft Idea ปีที่ 4 ปีนี้มาใน Theme ที่น่าสนใจกับ “Empower Social Enterprise”

Climate Tech Acceleration Program

Climate Tech Acceleration program โดย NIA

NIA ร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันความยั่งยืนของโลก ในโครงการ Climate Tech Acceleration Program

Roots Incubation Program 2024

โครงการ Roots Incubation Program 2024

Roots Incubation Program 2024 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงมาพบกับผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและรุ่นพี่ที่สานฝันกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ

เปิดรับ “ครูอาสา”

โครงการ Saturday School eXpansion Season 4 โดย Saturday School

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์(Saturday School) เชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนในจังหวัด “สมุทรปราการ” และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษากับห้องเรียนวันเสาร์ กับโครงการ Saturday School eXpansion Season 4

Young Food 2024

Young Food 2024 จัดโดย Young Food

โครงการ Young Food 2024 ขอเชิญชวนพื้นที่ต่าง ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเปิดรับสมัครพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2 จัดโดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมเสนอโครงการเพื่อรับทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2

งานเสวนา Carbon as Collective Language

งานเสวนา Carbon as Collective Language จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจมาชมงานเสวนา Carbon as Collective Language ที่จะมาชวนคุยกันถึงกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับการปลดปล่อยและกักเก็บคาร์บอน รับชมได้ทั้งทางออนไลน์ และออนไซต์

WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ" จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ” จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาด้านอาชีวะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Hackathon นี้มอบแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานให้นักศึกษาแต่ละทีมที่เข้าร่วมได้คิดค้นและสร้างสรรค์โซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงสังคมในแวดวงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ประกาศเปิดรับ “โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอ ‘โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567’ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ

กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ โดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปมาเป็นอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทัศนคติที่ดีต่อความตายและการมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม ทักษะการฟังและถามตามรูปแบบนักฟังสุขภาวะทางปัญญา

PeerPower Community Meet Up 2024

การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน PeerPower Community Meet Up 2024 จัดโดย เพียร์ พาวเวอร์

PeerPower Community Meet Up จัดขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการในแพลตฟอร์มได้มาเจอกันมาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักธุรกิจ-นักลงทุนที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการ Go Digital ASEAN (GDA)

โครงการ Go Digital ASEAN (GDA) โดย Explore Digital

เชิญร่วมฟังเสวนาร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “อีคอมเมิร์ซไร้พรมแดน (Cross-Border E-Commerce)” พบกับเวทีที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าทางออนไลน์ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเฉพาะการขายสินค้าแก่ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ

งาน Event เพื่อความยั่งยืน "USE LOOP REPEAT" โดย Loopers

ขอเชิญชวนมาร่วมงาน Event เพื่อความยั่งยืน “USE LOOP REPEAT” โดย Loopers

งานอีเวนต์ USE LOOP REPEAT โดยภาคีเครือข่ายสังคมดีด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง Loopers ร่วมกับ Open House โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น talks จากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกว่า 10 ท่าน workshops สุดสร้างสรรค์ 9 อย่างให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำ และ conscious market ร้านค้าที่ส่งเสริมความยั่งยืน

TAT Academy Bootcamp 67

กิจกรรม TAT Academy Bootcamp 67: Mission to the MARS โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

กิจกรรม TAT Academy Bootcamp 67: Mission to the MARS ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดที่มีความรับผิดชอบ และมาร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย