โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566 (เชียงใหม่)

ชวนมาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์ CSI (Center for Social Impact) มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2566

RISE Corporate Innovation Clinic

เชิญชวนร่วมรับคำแนะนำกับ “RISE Corporate Innovation Clinic”

RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกปัญหา ‘นวัตกรรมองค์กร’ ขอเชิญชวนคุณร่วมรับคำแนะนำกับ “RISE Corporate Innovation Clinic”

Digital DIP

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ดีพร้อมในการบริหารจัดการธุรกิจ” โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) 

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยทางผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา เพื่อนำ software มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ

Recycling Education ครูชวนแยก

ขอเชิญชวนคุณครูมาร่วมเวิร์กช็อป โครงการ “ครูชวนแยก” โดย มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

Workshop หลักสูตร Recycling Education เนื้อหาระดับโลกสำหรับครูที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างโลกที่ยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพเปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566

ข่าวด่วนสำหรับวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม และองค์กรชุมชน ที่มีความสามารถด้านการบริการจัดการองค์กร มูลนิธิสัมมาชีพเปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวด “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566