Partner with SE Thailand

Partner with SE Thailand

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 

SE Thailand เชื่อว่าธุรกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็สร้างมิติใหม่ของการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำงานร่วมกับหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนและขยายผลได้

 

เราพร้อมนำเสนอวิธีการร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของท่าน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าว่าวิธิการดังกล่าวจะสามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับท่านและธุรกิจเพื่อสังคมผู้เป็นสมาชิก รวมไปถึงการร่วมพัฒนาวิสัยทัศน์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนภาคกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยกับ SE Thailand ต่อไป   

 

หากคุณสนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ร่วมกับ SE Thailand สามารถติดต่อเราได้ที่ partner@sethailand.org