Yunus Thailand - Thailand BCG Country Forum

งานสัมมนา Thailand BCG Country Forum โดยมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus Thailand)

มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus Thailand) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, ธุรกิจเพื่อสังคม, สตรี, เยาวชนคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Thailand BCG Country Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมระดับโลก Social Business Day ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น

Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย

Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย

ถ้าคุณคือนักพัฒนาที่มองเห็นว่า ประเด็นสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อยากลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต นี่คือโครงการที่คุณไม่ควรพลาด

OSEP Training Pre-SE

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม: เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารจัดการผลลัพธ์ทางสังคม ช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปูพื้นฐานสู่การพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ทดลองเรียน หลักสูตร การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking

ทดลองเรียน หลักสูตร “การออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking”

โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการออกแบบ Content Marketing ด้วยกระบวนการ Design Thinking กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

SHOWCASE & TALK ครั้งที่ 2 CIRCULAR ECONOMY สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งานเสวนา Circular Economy: นวัตกรรมวัสดุหมุนเวียน เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)

มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนาศักยภาพของวัสดุใหม่จากเศษเหลือในอุตสาหกรรมและชุมชน ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลก และสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกใช้วัสดุสำหรับงานออกแบบ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น!

DEPA - The Smart City Ambassador Gen 2

โครงการปั้นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassador Gen 2 – SCA2) โดย depa

depa เชิญชวนคนรักบ้านเกิดมาร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Smart City) 150 คน 150 เมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กับโครงการปั้นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassador Gen 2 – SCA2) ขยายเวลารับสมัครถึง 21 ก.ค. 2565

Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO

Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

หากคุณคือผู้ประกอบการหญิงในประเทศไทยที่กำลังมองหาข้อมูลหรือต้องการบริการทางการเงินสำหรับฟื้นฟูหรือขยายธุรกิจ ไม่ควรพลาดกิจกรรม Women Entrepreneurs Hour: Meet your bankers

SE Connect Award 2022

SE Thailand ได้รับรางวัลสาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน จาก สวส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ งาน “SE Connect 2022: เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้รับรางวัลสาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานและผู้มอบรางวัล ในโอกาสนี้ น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับรางวัล

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): หลักสูตรระดับกระบวนกร

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): หลักสูตรระดับกระบวนกร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน”

หากคุณมีความเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและสนใจงานด้านสิทธิมนุษยชน ลองสมัครเป็นผู้ประสานงานโครงการ “อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน” กับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

SE Connect 2022

สวส. ผนึกกำลัง มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาชุมชนสู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ SE CONNECT 2022

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย จัดโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE Connect 2022) เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รู้จักวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน”

Chiangmai Startup Day

Chiangmai Startup Day

โอกาสที่คุณจะได้พบ 12 สตาร์ทอัพจากภาคเหนือ สู่ความพร้อมของเชียงใหม่ในการเป็นสตาร์ทอัพ

Circular Innovation Challenge 2022

Circular Innovation Challenge 2022

A great opportunity to develop ideas and create solutions around the Circular Economy, to promote zero-waste and a sustainable society in ASEAN!