โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว เชิญชวนเหล่านวัตกรเพื่อสังคม ยกระดับ Social Innovation ภายใต้การร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) และ EdVISORY พร้อมโอกาสชิงทุน NIA Open Grant มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

ฟรี! ตลอดโครงการ และรับจำนวนจำกัด กิจกรรมประกอบด้วย…
Batch 1: Bootcamp Batch
 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และประกาศผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
 • สมัครที่ bit.ly/3wmpltD
Batch 2: Incubation Batch
 • เปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน รอติดตามการรับสมัครได้ที่เพจ WE BOOST UP
 • คนที่เคยสมัคร Bootcamp Batch แล้วก็สมัครอีกได้

ติดตามข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Inbox: WE BOOST UP (m.me/WEBOOSTUP)

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023


ขอบคุณที่มา: WE BOOST UP

เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions

RI Centennial Award of Outstanding Contributions
Rehabilitation International (RI) ฉลองครบรอบ 100 ปี พร้อมมอบรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions แด่ผู้มีคุณูปการที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม (equal participation) และผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ครอบครอบคลุม (inclusive development)

การประกาศเกียรติคุณนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ RI ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2030 Agenda for Sustainable Development) เพื่อสนับสนุนการปกป้องสิทธิคนพิการและการพัฒนาที่ครอบครอบคลุมทั่วโลก

เกณฑ์การสมัครและการคัดเลือกโดยสังเขป
 • สมัครได้ทั้งบุคคลธรรมดาและองค์กร
 • ผู้สมัครต้องทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างน้อย 5 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • ผู้สมัครประเภทองค์กรต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ
 • RI คัดเลือกผู้ชนะ 100 รางวัลทั่วโลก ผู้ชนะแต่ละบุคคลหรือองค์กรจะได้รับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 24.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก (UTC-5)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร


On the occasion of RI’s centennial anniversary, the RI Centennial Award of Outstanding Contributions is announced to commend individuals or organizations that have made outstanding contributions to or had profound impact on the equal participation and inclusive development of persons with disabilities. By this Award, RI aims to facilitate the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the 2030 Agenda for Sustainable Development and promote rights protection and inclusive development of persons with disabilities around the globe.

About the award
 • The awardees can be individuals or organizations that have made outstanding contributions to or had profound impact on the equal participation and inclusive development of persons with disabilities.
 • A total of 100 awardees will be selected from around the world.
 • A prize of US$10,000 will be awarded to each winning individual and/or organization together with a certificate and a medal.
 • The applicants (individuals and/or organizations) shall have no less than five years of recognized work in the disability-related fields.
 • Organizational applicants shall be legally registered and have high credibility
The deadline for submission of the application is February 28, 2023, before 24:00 (NYC Time).

Learn more and apply

DIPROM HEROES 2023 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

DIPROM Heroes 2023
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM HEROES 2023 เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ
ค้นหาธุรกิจเพื่อสังคม (นิติบุคคล) 25 กิจการ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 • ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมาย
 • มีรายได้จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
สิ่งที่คุณจะได้จากโครงการนี้
 • โอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรและขยายธุรกิจให้เติบโต
 • โอกาสร่วมพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนร่วมกับองค์กรธุรกิจและชุมชนผ่าน co-creation
 • โอกาสพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจ พร้อมพี่เลี้ยงประกบคู่ 1 on 1
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมัครที่ https://forms.gle/agEKpSTednHTptnd9

 • 23 – 24 มกราคม 2566 ทีมงานจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดเพื่อแจ้งรายละเอียดการคัดเลือก
 • 30 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 25 กิจการเข้าร่วมโครงการต่อไป

DIPROM Heroes 2023

DIPROM Heroes 2023


ขอบคุณที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Sustainable Impact Accelerator Cohort 2

Quest Ventures & raiSE - Sustainable Impact Accelerator
Quest Ventures และ raiSE เชิญชวนธุรกิจเพื่อสังคมต่อยอดธุรกิจและเพิ่ม impact ไปอีกขั้นกับโครงการ Sustainable Impact Accelerator Cohort 2
โครงการนี้เริ่มต้นในเดือนเมษายน 2566 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมจะได้…
 • โอกาสได้รับทุนสนับสนุนกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบการเพื่อสังคมกับผู้เชี่ยวชาญใน masterclass
 • เข้าถึงเครือข่ายนักลงทุน ที่ปรึกษาระดับ world-class และเครือข่ายของ Quest Ventures และ raiSE ทั่วทั้งเอเชีย
 • สิทธิประโยชน์จาก Quest Ventures Family มูลค่ากว่า 770,000 ดอลลาร์สหรัฐ และสิทธิประโยชน์สมาชิกจาก raiSE

คลิกที่นี่เพื่อสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


The Sustainable Impact Accelerator, jointly powered by Quest Ventures and raiSE is Asia’s first VC-backed accelerator to drive businesses to the next level. Start your journey in scaling your business and positively impact more people with us today!

SIA Cohort 1 portfolio companies expanded beyond their existing markets and collectively pitched to more than 2,000 investors, corporates, government organisations, and other stakeholders across Asia within the first 3 months of the acceleration.

This 10-week programme in April 2023 will empower you to meet an extensive network of investors, attend masterclasses focusing on wide-ranging topics on business and social aspects, and work with world class mentors!

Programme Highlights
 • Funding of $50,000
 • Diverse line up of speakers and experts to deliver masterclasses on both business and social topics
 • Access to world-class mentors, partners, investors from Quest Ventures and raiSE networks across Asia
 • Get access to the Quest Ventures Family Benefits worth more than USD770,000 and the raiSE membership benefits
Criteria
 • Has proven revenues
 • Has enthusiastic users
 • Clear intent or track record to integrate human-centered social impact
 • Has potential for double-digit year-on-year growth over the next 1-5 years
 • Plans to raise an institutional investment round within the next 12 months
 • Startups will need to be registered raiSE Social Enterprise members before the start of the program.
Find more details in the FAQs or email us.

Apply and learn more

Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum

UNESCAP - Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum
The Forum is organized by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) in collaboration with the Agencia Presidencial de Cooperación International de Colombia, 13-14 December 2022, Bangkok, Thailand.

The Forum will showcase how social and inclusive business, and impact investing, can accelerate progress on the UN Sustainable Development Goals, and facilitate South-South cooperation between the Latin America and Asia-Pacific regions on these agendas.

Background

The Sustainable Development Goals (SDGs) are transforming how the private sector contributes to inclusive and sustainable development: Corporations are realigning their priorities based on the SDGs. Innovative business models such as social enterprises and inclusive businesses are emerging, which purposefully aim to address social and environmental challenges, as well as provide products and services to those at the base of the economic pyramid. And financiers are shifting from investing for profit to investing for impact.

Government policies have played a key role in promoting these business innovations and in directing the private sector towards inclusive and sustainable development. For example, it is government regulation that led to the emergence of collective benefit and interest companies, which have an obligation to create positive impact on society and the environment. Similarly, targeted government policies are emerging to promote innovation within companies for a clean energy transition, supporting the ambitions of the Paris Agreement on climate change.

Against this backdrop, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and the Agencia Presidencial De Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) are organizing the Business Innovation for the SDGs Forum.

Objective

The Business Innovation for the SDGs Forum will create a space for knowledge exchange and sharing of best practices between policymakers from Asia-Pacific and Latin America with the overall aim of triggering South-South collaboration between the two regions on the topic of business innovation for the SDGs.

Participation

The Forum is designed as a platform for sharing between policymakers from Asia-Pacific and Latin America, who are involved in promoting business innovation for sustainable development, as well as other stakeholders engaged in business innovation for the SDGs in Asia-Pacific and Latin America.

Complete the registration at HERE by 12 December 2022 at MIDNIGHT.

See the agenda and more information at here.


ขอบคุณที่มา: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

SE Thailand พาสมาชิกเข้าร่วมงาน Social Enterprise Leaders Forum 2022 & Asia Social Entrepreneurs Workshop ที่ประเทศเกาหลีใต้

Social Enterprise Leaders Forum 2022

SE Thailand ได้รับเกียรติจาก KoSEA (Korea Social Enterprise Promotion Agency) ร่วมเดินทางไปกับธุรกิจเพื่อสังคม สมาชิก SE Thailand 3 องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาประเด็นสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อเข้าร่วมงาน Social Enterprise Leaders Forum 2022 และ Asia Social Entrepreneurs Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565

Social Enterprise Leaders Forum 2022

ทั้ง เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม, Sati, และ Buddy Homecare ได้มีส่วนร่วมนำเสนอเรื่องราวการทำงานขององค์กรแก่ผู้เข้าร่วมงานที่มาจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ทั้งยังได้โอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมเกี่ยวกับ Sustainable Jobs and Social Services และ Social Economy Coping with Local Extinction ในงาน Social Enterprise Leaders Forum 2022 

Social Enterprise Leaders Forum 2022

ก่อนเดินทางกลับ SE Thailand และสมาชิกได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเรียนรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ Mapo-gu, Seoul พร้อมเยี่ยมชมองค์กรและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานอีกด้วย

SE Class ครั้งที่ 8: ESG & Sustainability

SE Class 8 ESG & Sustainability

SE Class กลับมาอีกครั้ง! SE Class ครั้งที่ 8 นี้ SE Thailand ชวน FHI 360 และ AWR Lloyd พันธมิตรภายใต้โครงการ Partnership for Business Resilience and Recovery in Southeast Asia (PBRR) เปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม มาร่วมเรียนรู้เรื่อง Environment, Social, Governance (ESG) และ Sustainability (แนวความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน) พร้อมทำความเข้าใจโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมธุรกิจของท่านให้ก้าวทันเทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังมา

กิจกรรมนี้เราจะมาร่วมเรียนรู้…
 • ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของ ESG & Sustainability
 • สถานการณ์และภาพรวมของ ESG & Sustainability ในไทย
 • Net Zero Targets – ภาระผูกพันขององค์กรในการลดคาร์บอน
 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – ESG ในภาคส่วน Bio-Circular-Green Economy (BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) และอื่น ๆ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
พบกันออนไลน์ที่ Zoom meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ https://bit.ly/SEClass8

กำหนดการกิจกรรม

13.00 – 13.05 เปิดงานและแนะนำวิทยากร

13.05 – 15.55 การบรรยายและกิจกรรมโดยวิทยากรจาก AWR Lloyd และ Q&A

15.55 – 16.00 ปิดงาน

วิทยากร
 1. คุณนัฎธิดา ลูทรา (Analyst, AWR Lloyd)
 2. คุณภัทรภา พิธิยานุวัฒน์ (Corporate Development Officer, AWR Lloyd)
 3. คุณพิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย (Corporate Development Assistant, AWR Lloyd)

PTC let’s Voice, Let’s Change ครั้งที่ 1

PTC let’s Voice, Let’s Change ครั้งที่ 1

โอกาสดี ๆ ของผู้นำเพื่อสังคม PTC let’s Voice, Let’s Change ครั้งที่ 1

หากคุณคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาชีวะ คนที่ มีไอเดีย มีฝัน อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เลิกตั้งคำถามแล้วมาลงมือทำ แสดงศักยภาพได้ที่..

สมัครเป็น PTC Maker กับ

“การประกวดไอเดียการเปลี่ยนแปลง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

พร้อมเรียนรู้วิธีการ How to . . .

จากกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับอีก 5 ประเทศทั่วโลก

และโอกาสมากมายจากเครือข่ายนักธุรกิจ I-EA-T Sustainable Business ในการทดลองปฏิบัติจริง

Step 1 เข้าร่วมกิจกรรม Power to Change Forum 2022

ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9BEv6hhBb1wrnMxWXlmBqYU6OUbO2_DgZolJcadgTvP-xzQ/viewform

Step 2 แชร์แรงบันดาลใจจากการร่วมกิจกรรม Forum โดยส่งคลิป TikTok ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อเชิญชวนเยาวชนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่ NETZero สร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีขึ้น มาทาง Facebook : Power to Change Thailand << https://www.facebook.com/powertochange.thailand >> ภายใน 30 พ.ย.

Step 3 ประกาศผล 16 ธ.ค.

รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท (2 รางวัล)

รางวัลที่ 3 มูลค่า 1,000 บาท (10 รางวัล)

และรางวัลอื่นๆ จาก ISB Network อีกมากมาย


ขอบคุณที่มา: Violate Social Network Policy

Oho! ขอร่วมสนับสนุนการลอยกระทงออนไลน์ พร้อมบริจาคช่วยเหลือเต่าทะเลในทุก ๆ การลอย

Oho loy krathong 2022 online
Oho! ขอร่วมสนับสนุนการลอยกระทงออนไลน์ เพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะในแม่นำ้ ขจัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมบริจาคช่วยเหลือเต่าทะเลในทุก ๆ การลอย
🌟 กติกาง่ายๆเพียงแค่ 🌟
1. ลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://season.sanook.com/loykrathong/
2. แคปหน้าจอการลอยกระทงออนไลน์
3. คอมเมนต์ภาพใต้โพส Oho
Oho! ขอบริจาคเงินจำนวน 5 บาท ต่อ 1 คอมเม้น ให้แก่โครงการเทใจ ช่วยเหลือเต่าทะเลที่บาดเจ็บจากขยะพลาสติกในทะเล
มาร่วมเป็นส่วนนึงในการรักษ์โลก รักเต่าทะเลไปด้วยกัน 🐢💚
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลด Food Waste ในประเทศไทย 📲 https://bit.ly/3t6rbgV

Innovation Clinic For Future and Sustainable Business พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม

Innovation Clinic For Future and Sustainable Business

Innovation Clinic For Future and Sustainable Business

พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลีนิคนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ 

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน วิกฤติต่างๆที่ซัดเข้าหาเราเป็นระลอกไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด วิกฤติเศรษฐกิจตลอดจนภัยเงียบที่อยู่กับเรามาช้านานที่เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น “นวัตกรรม” ถูกยกขึ้นมาและกลายเป็นความหวังและทางรอดของธุรกิจไทย แต่มิติของการนำนวัตกรรมไปใช้นั้นมีมากมายแง่มุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน งานเสวนาครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาและนำเสนอแนวทางใหม่ๆสู่การพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนในโลกการทำธุรกิจในอนาคต โดยนำเสนอภายใต้คอนเซ็ปเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับธุรกิจของคุณด้วยคลีนิคนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

กำหนดการ 

13.00 – 13.05 น.    พิธีกรเปิดงาน

13.05 – 13.15 น.    ตัวแทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ธนาคารออมสิน กล่าวเปิดงาน

13.15 – 13.45 น.    “เปิด ห้องวินิจฉัย : การพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วย Model BCG”

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางสู่การสร้างสุขภาพที่ดีแก่ธุรกิจ ผ่านเทรนด์นวัตกรรม BCG Economy

โดย คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

13.50 – 15.10 น.    “คลีนิค ดวงตา ร่างกาย และหัวใจ”

เสริมสร้างร่างกาย Entrepreneurship สู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในยุคปัจจุบัน

ด้านสายตาผ่านการมองเห็น Trends แห่งอนาคตสู่การทําธุจกิจสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม

และด้านหัวใจการมองเห็นคุณค่าของการพัฒนาสังคมควบคู่กับธุรกิจ

นําเสนอในรูปแบบ Panel Discussion

โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล อดีตผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คุณ นภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส Technology Management Center

15.15 – 16.00 น.    “คลีนิคบํารุงสมอง”

ความคิดและไอเดียสร้างสรรค์เปรียบเหมืองสมองจึงตอ้งบํารุงด้วยความรู้ดา้นทรัพย์สินทางปัญญา

ที่จะต่อยอดสู่การสร้างรายได้ นําเสนอในรูปแบบ Keynote Speaker

โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสํานักพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

16.00 – 16.10 น.    พิธีกรกล่าวปิดงาน

รายละเอียดงาน

วัน-เวลา: วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook NIA Thailand

ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิ์ในการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์จากวิทยากรในงาน เพื่อรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์จากทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

ขอบคุณที่มา: NIA Thailand

2022 Metrics from the Ground Up Conference | External Social Media Kit

Metrics from the Ground Up Conference 2022
2022 Metrics from the Ground Up Conference | External Social Media Kit

Measurement is about more than just accountability. When impact metrics are integrated with financial and operational metrics they can help organizations develop better products and services, make better investment decisions, and become more efficient in achieving impact. And when evaluations support a collective learning agenda rather just a single project, they build knowledge for the entire sector. Since 2009, ANDE has regularly hosted its Metrics from the Ground Up conference, featuring discussion topics and conference themes from emerging measurement practices among our members. 

In 2022, ANDE is excited to host its first in-person Metrics from the Ground Up conference in 3 years.  With support from the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and the Tipping Point Fund on Impact Investing (TPF), the conference will take place in Bangkok, Thailand on November 21-22, 2022.  

Ticket fees:

Members: USD $150

Non-members: USD $325

Registration closes on Monday, November 14, 2022. 

Conference Dates: November 21-22, 2022
Location: Bangkok, Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการเตรียมความพร้อมการค้าไม้อย่างยั่งยืน

Thailand Sustainable Forest Trade Mentors
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมการค้าไม้อย่างยั่งยืน

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), The World Wide Fund for Nature (WWF) และ Bridge for Billions ร่วมมือกันสร้างโครงการเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อยระยะเริ่มต้น จากประเทศไทยถึง 50 แห่ง ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมไม้ที่ยั่งยืนและการค้าในภูมิภาค

โครงการเตรียมความพร้อมการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืนได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการเกิดขึ้นของธุรกิจที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมชุมชน และมีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสนับสนุนการเกิดขึ้นของธุรกิจที่ทำกำไรได้ในเชิงพาณิชย์ โปรแกรมพยายามที่จะดึงดูดโครงการที่แสดงมุมมองการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งและความทะเยอทะยานที่จะเข้าถึงการพัฒนาที่สำคัญ เรามุ่งหวังที่จะสร้างกลุ่มคนที่หลากหลายและน่าดึงดูดซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการค้าและการนำโมเดลธุรกิจที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ไปปรับใช้ในวงกว้าง

โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มแม่น้ำโขงตอนล่างของ UN-REDD ว่าด้วยการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืน.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบในประเทศไทย โดยการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมการค้าไม้ที่ยั่งยืน

เหตุผลที่คุณควรเข้าร่วม
 1. สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมทั่วประเทศไทย
 2. เรียนรู้ที่จะให้คำปรึกษา
 3. ได้พัฒนาทักษะของตัวเอง
 4. สามารถเข้าร่วมได้ทุกที่ ทุกเวลา
 5. ได้รับใบรับรอง
 6. ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ร่างกำหนดการของโครงการ
 • คณะกรรมการตอบรับการสมัครภายในวันที่ 18 – 24 ธันวามคม 2565
 • ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ แนะนำกิจกรรมและเมนเทอร์
 • เริ่มต้นดำเนินกิจกรรมตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ขอบคุณที่มา: UN-REDD Programme

2022 Destination Mekong Summit 

Destination Mekong Summit

TOGETHER – SMARTER – STRONGER

วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อร่วมสร้างเวทีนวัตกรรมสำหรับกระตุ้นพลังบวกสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของภาคการท่องเที่ยว Greater Mekong Sub-region (GMS)

เพื่อกำหนดกรอบนวัตกรรมให้ภาครัฐและเอกชนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ การแก้ปัญหา และเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวใน GMS

กำหนดการกิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม

Keynote speeches

• Video presentations of DM and MoT Cambodia

• GMS country features: 4 speakers each – Cambodia, PR China, Lao PDR

• Video presentation of partners (2) – (Myanmar), Thailand, Vietnam

• Mekong Stories

วันที่ 15 ธันวาคม

Keynote speeches

• Members VDO presentations (2)

Five thematic panel sessions: 4 speakers each

1. Health , wellbeing and active ourism

2. Sustainable food tourism

3. Cultural Heritage: handicrafts and local know-how

VDO การนำเสนอของสมาชิก (2)

4. HRD: nurturing and retaining tourism talents

5. Natural Heritage: synergies between beings

วันเวลา: 14-15 ธันวาคม 2565

ที่ พนมเปญ, กัมพูชา (งานจัดแบบ Hybrid)

สมัครเข้าร่วมงานได้ที่https://www.destinationmekong.com/dms2020/ 

EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

EGCO Group Forum 2022: Carbon Neutral Pathway

มารวมพลังมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกันกับ @EGCO Group ในงาน “EGCO Group Forum 2022 : Carbon Neutral Pathway ปฏิบัติการสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ขอเชิญทุกคนมาร่วมกันหยุดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น และหยุดภาวะโลกรวน ร่วมกันหาแนวทางลดคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

🗓️ วัน-เวลา: วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

📍 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่: www.bangkokbiznews.com/seminar/egcogroupforum2022

ขอบคุณที่มา: EGCO Group

December Special Programs 5 IMPACT Sessions

5 IMPACT Sessions

โค้งสุดท้ายของปี กับโอกาสพิเศษสุดกับ 5 IMPACT Sessions ที่บรรดาผู้ประเมิน Impact Assessor ไม่อยากพลาด !!! พบกับหลักสูตรที่ต่อยอด วิชาชีพและการปฏิบัติจริง เชิญชวนเครือข่าย Social Value Thailand มา Refresh ความรู้และเทคนิคการประเมิน ไปสู่การขยาย Impact กับมืออาชีพ เดือนธันวาคมนี้  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Social Value International โดย Dr. Adam Richards จะมาเป็นผู้ถ่ายทอดหลักสูตรตามแบบต้นฉบับ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และวิทยากรสนับสนุนจากสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย

5 IMPACT SESSIONS

1. Impact Management Program
ออกแบบต่อยอดจากพื้นฐานกระบวนการประเมิน IMPACT มาสู่การบริหารจัดการ IMPACT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อสารร่วมเพื่อขยายผล
เหมาะสำหรับ

• CSR/SD Manager

• Impact Manager

• Impact Fund Manager

• ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

***โดยเฉพาะผู้บริหารโครงการ/ชุดโครงการ/กิจกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://socialvaluethailand.org/impact-management-program/

2. Social Value Professional Program

ออกแบบเพื่อพัฒนาสายวิชาชีพให้แก่ผู้ประเมิน Impact Assessor ได้เตรียมความพร้อมสู่การขอรับรองสถานะผู้ประเมินจาก Social Value International มีเครือข่ายผู้ประเมินทั่วโลก
เหมาะสำหรับ

• CSR/SD Manager

• Impact Manager

• Impact Fund Manager

• ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

• Impact Consultant

***โดยเฉพาะวิชาชีพผู้ประเมิน และ ผู้สอนและผู้ถ่ายทอดกระบวนการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:https://socialvaluethailand.org/social-value-professional-program/

3. SROI Assurance Standard Training 

ออกแบบเพื่อยกระดับให้กับผู้ประเมินสามารถตรวจสอบกระบวนการประเมินตามมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล และไขข้อควรระวังในกระบวนการวางแผนและออกแบบกระบวนการประเมิน ตลอดจนการสื่อสารรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างโอกาสยกระดับสู่การเป็นผู้รับรองกระบวนการประเมิน (Verifier)

เหมาะสำหรับ

• CSR/SD Manager

• Impact Manager

• Impact Fund Manager

• ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

• Impact Consultant

***โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบผล/แผนการดำเนินงาน / วิชาชีพผู้ประเมิน และผู้ตรวจรับรองการประเมิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://socialvaluethailand.org/sroi-assurance-standard-training/
4. SROI in Practice (For SVThailand Member) 
เวที แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงกับ SVI Guru ในกรณีศึกษาการใช้ SROI แนวทางการประยุกต์ในภาคส่วนต่างๆ โครงการ/กรณีศึกษา

*** สำหรับสมาชิก SVThailand

ผู้นำไปปฏิบัติจริง และสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ายผู้ประเมิน ถึงแนวปฏิบัติและการนำ SROI ไปสู่การขยายผลในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://socialvaluethailand.org/sroi-in-practice/

5. Accredited SROI Practitioner Program  @ ม.เชียงใหม่ 3 Day

ออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น “ผู้ประเมินทางสังคม” ตามกรอบมาตรฐานสากล Social Value International

เหมาะสำหรับ

• CSR/SD Manager

• Impact Manager

• Impact Fund Manager

•ผู้บริหารนโยบายเพื่อสาธารณะ

• Impact Consultant

*** โดยเฉพาะผู้ตรวจสอบผล/แผนการดำเนินงาน / วิชาชีพผู้ประเมิน และผู้ตรวจรับรองการประเมิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://socialvaluethailand.org/accredited-sroi-practitioner-program/ 

เรียนจบหลักสูตร ได้รับ Certificate การันตีจาก Social Value International ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนา และรับรองวิชาชีพ SROI Practitioner และ Accredited Practitioner และได้เป็นสมาชิกในเครือข่าย Social Value International 1 ปีเต็ม
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://socialvaluethailand.org/december-all-sessions/
ลงทะเบียนได้เลยที่ : shorturl.at/chjmv
สมัครสมาชิก SVTH ได้ที่ : https://forms.gle/9MubhXnduEaZXyFv9