Social Enterprise Thailand Forum 2023

งานสัมมนา Social Enterprise Thailand Forum 2023 – EP. “Connecting SE for the Better World” ร่วมกับ Sustainability Expo 2023 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มาร่วมกันทำให้การ “Connecting SE for the Better World” เกิดขึ้นได้จริงไปด้วยกันกับงาน Social Enterprise Thailand Forum 2023 วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็น side event ของงาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…”

กิจกรรม “Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…” โดย Healthy Space Alliance

HSA ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในการพัฒนาเมืองผ่านพื้นที่สาธารณะสีเขียวเข้าร่วม workshop นําเสนอแผนบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก และเปิดบทสทนาสาธารณะร่วมกัน เพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้ยั่งยืนและเติบโตมากขึ้นในสังคม

หลักสูตรผู้นำ 7 สัปดาห์ ช่วยองค์กรเติบโตยุคดิจิทัล พร้อมส่วนลด 50%

Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 4 โดย Skooldio

Skooldio มอบส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการเพื่อสังคมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Leadership Bootcamp เป็นหลักสูตรเข้มข้น 7 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการปรับแนวคิดและวิธีทำธุรกิจให้พร้อมรับมือ Digital Transformation

งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“

งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“ โดย SCG

SCG เปิดลงทะเบียน 100 ที่นั่ง ขอเชิญชวนร่วมกู้โลกเดือดด้วยกัน งานที่รวมแนวคิด และแรงบันดาลใจจากตัวจริงสายกรีนทั่วโลก พร้อมกองทัพนวัตกรรมสุดกรีนเร่งคลีนคาร์บอน แก้วิกฤติโลกเดือด สู่โลกใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

เวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

The Active Thai PBS ขอเชิญชวนรับชมเวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

เวทีที่ชวนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ การสร้างความร่วมมือ ผนวกการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจสังคมไทย สู่ต้นแบบรับมือวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 โดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โอกาสของธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมมาแล้ว ขอเชิญชวนผู้ประการธุรกิจเพื่อสังคมและสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเพื่อสังคมของไทย (Social Enterprise) ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุน รับโอกาสต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมจัดโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์อัพ

Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย ประจำเดือนกันยายน

Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย ประจำเดือนกันยายน โดย ยังแฮปปี้ YoungHappy

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และคนทั่วไปที่สนใจในประเด็นผู้สูงอายุ มาร่วมงาน Innovating Aging Solutions นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสูงวัย ประจำเดือนกันยายน การแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ โดยผู้ประกอบการชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัย

นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage)

กิจกรรมอบรมในหัวข้อ นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage) โดย สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป มาพัฒนาศักยภาพในเรื่อง นำเสนออย่างไรให้โดนใจนักลงทุน (Pitching Stage)

WomenSet โครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการเพศหญิง

WomenSet เปิดรับอาสาสมัครในโครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการเพศหญิง

ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่สนใจด้าน women entrepreneurship and inclusivity of women entrepreneurs ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของ WomenSet โครงการบ่มเพราะผู้ประกอบการเพศหญิง

งาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย

สวส. เชิญชวนผู้ประกอบการออกบูธในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและบริการในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจในเรื่องการสร้างสรรค์การสื่อสาร โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567

หลักสูตร CERTIFICATE IN ESG MANAGEMENT (C-ESG)

หลักสูตร Certificate in ESG Management (C-ESG) ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนหรือมีความประสงค์ที่จะเพิ่มเติมความรู้ด้าน ESG ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร CERTIFICATE IN ESG MANAGEMENT (C-ESG)

เสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’

กิจกรรมเสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’ จัดโดย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

โครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ‘ออกแบบอนาคตเมืองด้วยพื้นที่อาหาร’ มาร่วมกันฟังแนวคิด ประสบการณ์ในการผลิตอาหารและสร้างพื้นที่อาหารของคนเมือง

โครงการอบรม "Empowering Communities to Develop Tourism Experiences"

โครงการอบรม “Empowering Communities to Develop Tourism Experiences” โดย กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการทำธุรกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม Empowering Communities to Develop Tourism Experiences