Social Impact GYM 2024

SET Social Impact GYM 2024 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักสูตรดี ๆ มาให้เรียนฟรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้มีความชัดเจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2024

Win Win WAR Thailand Season 6

Win Win WAR Thailand Season 6 โดย ศูนย์ C asean ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัคร Win Win WAR Thailand Season 6 ขอเชิญผู้ที่มีไอเดียธุรกิจ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมาประกวด รวมชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท

depa

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประเด็นการจ้างงานผู้สูงอายุ และหรือ คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด จัดโดย YoungHappy 

เชิญชวนวัยเก๋าและผู้สนใจทุกวัยมาร่วมงานส่งเสริมคุณค่าในผู้สูงอายุ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมและลดปัญหาความแตกต่างระหว่างช่วงวัย พบกับกิจกรรม 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนสนุก โซนมีคุณค่า และโซนพึ่งพาตนเองได้

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดย ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี SE

บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดคลินิกฟิตแอนด์เฟิร์มจัดให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในการจัดการการเงิน การบัญชี และภาษี

Empower Social Enterprise

กิจกรรม ETDA BUSINESS PITCHING“ปลดล็อกไอเดียสร้างสรรค์ ประชันแนวคิดนำธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดย ETDA Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Craft Idea ปีที่ 4 ปีนี้มาใน Theme ที่น่าสนใจกับ “Empower Social Enterprise”

Climate Tech Acceleration Program

Climate Tech Acceleration program โดย NIA

NIA ร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันความยั่งยืนของโลก ในโครงการ Climate Tech Acceleration Program

Roots Incubation Program 2024

โครงการ Roots Incubation Program 2024

Roots Incubation Program 2024 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงมาพบกับผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและรุ่นพี่ที่สานฝันกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ

เปิดรับ “ครูอาสา”

โครงการ Saturday School eXpansion Season 4 โดย Saturday School

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์(Saturday School) เชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนในจังหวัด “สมุทรปราการ” และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษากับห้องเรียนวันเสาร์ กับโครงการ Saturday School eXpansion Season 4

Young Food 2024

Young Food 2024 จัดโดย Young Food

โครงการ Young Food 2024 ขอเชิญชวนพื้นที่ต่าง ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเปิดรับสมัครพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2

โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2 ประจำประจำปี 2567 รอบที่ 2 จัดโดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมเสนอโครงการเพื่อรับทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2567 (TED Youth Startup 2024) รอบที่ 2

งานเสวนา Carbon as Collective Language

งานเสวนา Carbon as Collective Language จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจมาชมงานเสวนา Carbon as Collective Language ที่จะมาชวนคุยกันถึงกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับการปลดปล่อยและกักเก็บคาร์บอน รับชมได้ทั้งทางออนไลน์ และออนไซต์

WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ" จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being “การประกวดแข่งขันนวัตกรรมทางธุรกิจ” จัดโดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาด้านอาชีวะ และนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเสนอไอเดียแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยผ่านโซลูชันเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Hackathon นี้มอบแพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานให้นักศึกษาแต่ละทีมที่เข้าร่วมได้คิดค้นและสร้างสรรค์โซลูชันที่ช่วยแก้ไขปัญหาเชิงสังคมในแวดวงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567

ประกาศเปิดรับ “โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567” โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชิญหน่วยงาน องค์กรชุมชน มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอ ‘โครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567’ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ

กิจกรรม อาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ ณ กรุงเทพฯ โดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปมาเป็นอาสาสมัครในการเอื้ออำนวยการเก็บข้อมูลรวบรวม Living Will ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทัศนคติที่ดีต่อความตายและการมีชีวิตอยู่อย่างสง่างาม ทักษะการฟังและถามตามรูปแบบนักฟังสุขภาวะทางปัญญา