sabaidee bot

ร่วมดูแลสมาชิกองค์กรกับ “สบายดีบอตสำหรับองค์กร”ดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม

สบายดีบอตเป็นเครื่องมือช่วยบันทึกสุขภาพของตนเองให้สบายดี เพื่อร่วมเฝ้าระวังแก้ปัญหาไม่ให้ลุกลาม ผ่านการบันทึกกิจกรรม / ติดต่อกับสังคม และเป็นเพื่อนคอยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาด

infoAid พื้นที่กลางที่รวบรวมนำเสนอข้อมูลเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

ยังต้องการธารน้ำใจด่วน “infoAid” เชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและประชากรกลุ่มเปราะบาง โควิดชี้ให้เห็นประเด็น “Open Data” และ “ความเท่าเทียม”

NIA Covid

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม (SE) หรือ นิติบุคคล ทั่วประเทศไทยที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรมและคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนผลงานนวัตกรรมที่มีส่วนช่วย “ลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู” ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เปิดรับการขอสนับสนุน

เปิดลงทะเบียนโรงพยาบาลที่ต้องการเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอมและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เป็ดไทยสู้ภัย

ร่วมสนับสนุนโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19”

โครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” ก่อตั้งโดยกลุ่มสตาร์ทอัพไทยในนาม สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย

ระดมทุนโควิด

ร่วมระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน “เทใจดอทคอม” ในสถานการณ์โควิด-19

เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่กำลังวิกฤตนี้ “กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม” ได้แก่ เด็ก ผู้สูงวัย คนยากไร้ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อและเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ ในวิกฤติโควิดครั้งนี้  “เทใจ”  จึงขอเชิญคนไทยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมช่วยเหลือตามกำลัง

เทใจสู้โควิด - อุปกรณ์ทางการแพทย์

เชิญร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด 19

ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มแพทย์ นักวิจัย และวิศวกรจาก ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ สนับสนุน “กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19”

PPCIL_2020_Final_V2-04

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) #2

หลักสูตรดีๆ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “CHANGE MAKER” รับภาวะวิกฤต ภายใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน : Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2

Vaccines

โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” กับบริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ให้ SME ฟรี

CEA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเปิดให้บริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้แก่ SMEs ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

NIA-covid

ร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับทุนในการสร้าง “ผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19” จาก NIA

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

มุมข้าราชการ : วิสาหกิจเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้านการค้า

GSEF

โอกาสในการเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในงาน Global Social Economy Forum (GSEF) 2020 ที่ประเทศเม็กซิโก

หากคุณเป็นผู้นำหรือทำงานในธุรกิจเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และกำลังมองหาเครือข่ายจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ /  เปิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่ารอข้า…สมัครเข้าร่วมโครงการดี ๆ กับ GSEF ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563 ที่เมื่องเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

Ashoka and HSBC

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขันThe Future Skills Innovation Challenge

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขัน The Future Skills Innovation Challenge เพื่อมองหาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจในอนาคต ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการสนใจ “ทักษะแห่งอนาคต” ที่จะทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

SE102-01-01-01

เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการ SET SE 102 ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรชั้นนำวันที่ 10 เม.ย. – 4 มิ.ย. 63