ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2567

การสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 โดย หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล ที่สนใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เป็นโอกาสของนวัตกรในเขตภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก)

การเผยแพร่ความรู้ " พินัยกรรมชีวิต " หรือ " Living Will "

เสวนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ : การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” จัดโดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเสวนา ในหัวข้อ การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิต

Omnichannel Marketing : พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง

สัมมนาออนไลน์ Omnichannel Marketing พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง จัดโดย Crescendo Lab Thailand

เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปมาอัปเดตความรู้การตลาดด้วยข้อมูล แบบ Omnichannel รับปี 2024 พบกับโซลูชันที่จะช่วยให้ทำการตลาดได้แม่นยำ เข้าถึงความต้องการลูกค้า และสนทนากับลูกค้าได้เสมือนเพื่อนที่รู้ใจ

Young Sustainability Practitioner

Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3 จัดโดย CU Social Innovation Hub, NIA และ Tact

เปิดรับสมัครแล้ว โอกาสสำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ต้องการอัปสกิล เตรียมความพร้อมสู่สายงาน Sustainability ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ขอเชิญชวนมาเรียนรู้กับวิทยากรตัวจริง กับ Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village IDEA HACKS 2024

เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 จัดโดย NIA

โครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 เปิดรับสมัครเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

โครงการรากแก้ว ชวน... ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 จัดโดย มูลนิธิรากแก้ว

มูลนิธิรากแก้ว รับสมัครโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 เชิญชวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 1/2567

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 1/2567 เปิดรับสมาชิกมานั่งเชียร์เพื่อนในสภา จัดโดย BKKRanger สภาเมืองคนรุ่นใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมือง โดยเปิดรับสมาชิกมานั่งเชียร์เพื่อนในสภา และไปฟังข้อเสนอนโยบายด้วยกัน

การประเมินค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์

เชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการประเมิณค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครองค์กรหรือ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์ เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามแนวทาง BCG Economy ไปจนถึง Workshop การเก็บข้อมูล และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ รวมไปถึงการดูงานกิจการต้นแบบ

ANDE Investment Manager Training in Asia is supported

ANDE Investment Manager Training in Asia is supported โดย MacArthur Foundation

เชิญชวนผู้ประกอบการ SE เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ANDE Investment Manager Training in Asia โดย MacArthur Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ investment managers

การแถลงผลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ครั้งแรกของนอนนอนและอุตสาหกรรมที่นอนในประเทศไทย

การแถลงผลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ครั้งแรกของนอนนอนและอุตสาหกรรมที่นอนในประเทศไทย

ครั้งแรกของนอนนอนและอุตสาหกรรมที่นอนในประเทศไทย กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณที่พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

“วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)”

กิจกรรม “วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)” จัดโดย ชีวามิตร

ชีวามิตรจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าให้ “อยู่ดี – ตายดี” ในมิติเศรษฐกิจและการเงิน ที่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องชีวิตและสุขภาพ ในกิจกรรม “วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)” โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 ด้าน

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(DIPROM)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมการฝึกอบรม ” BCG Industry Training : เจาะลึกแนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน “

BCG Model - driven Enterprise

กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด (BCG Model – driven Enterprise) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(DIPROM)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด (BCG Model – driven Enterprise)

MEDCHIC Health Hackathon 2024

กิจกรรม MEDCHIC Health Hackathon 2024 “InnoHealth JumpStart” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มช.

เปิดรับสมัคร MEDCHIC Health Hackathon 2024 ขอเชิญชวนสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Health and Medical Technology มาร่วมเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ