MEMBERSHIP

Membership

SE Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิกผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน

สมาชิกของ SE Thailand มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและบทบาท ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด มูลนิธิ ไปจนถึงเหล่าผู้ประกอบการทางสังคม อาจารย์ นักศึกษา นักการเงิน ที่ปรึกษาธุรกิจ พ่อค้า นักพัฒนาซอฟแวร์ ฯลฯ แต่สิ่งที่เรามีร่วมกัน คือความเชื่อมั่นในธุรกิจเพื่อสังคมในฐานะเครื่องมือเพื่อสร้างความเสมอภาคในสังคมและความยั่งยืนของโลกใบนี้ เราต้องการคุณเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนการประกอบการเพือสังคม และขยายการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ในวงกว้าง

 

“ระบบรองรับเว็บเบราเซอร์ Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera และ แนะนำให้พิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ word ก่อน จึงนำข้อมูลมาวางในระบบสมาชิก”