วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

หลังจากได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯแล้ว ท่านสามารถชำระค่าสมาชิกตามประเภทที่ท่านสมัครด้วยการโอนเงินมาที่

 

ธนาคารไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 227-212604-0
ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม”
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี

 

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

member@sethailand.org
ระบุหัวข้อ “จ่ายเงินค่าสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม_ประเภทสมาชิก_ชื่อองค์กรของท่าน”

พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมส่งอีเมลล์ยืนยันสถานะสมาชิกให้ท่านอีกครั้ง

หมายเหตุ: สถานะสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับจากวันชำระเงินค่าสมาชิก

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้