สิทธิประโยชน์

ประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สามัญ
(องค์กร)
บุคคล
(บุคคล)
ค่าสมาชิกต่อปี (บาท) 5,000 3,000

Exclusive Network & Partnership

เข้าถึงเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและองค์กรผู้ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมรวมทั้งองค์กรความร่วมมือจากต่างประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสในการผสานความร่วมมือสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมในวงที่กว้างขึ้นในอนาคตให้กับสมาชิก

Exclusive Deals that help you grow

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากสมาคมฯ ในการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายจากพันธมิตรสมาคมฯ ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

Social Procurement Programme

ช่วยให้คุณเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่ายของ SE Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดและการเติบโตให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

Advisory Services and Capability Development

รับการสนับสนุนผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบการทางสังคม โดยออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม รวมไปถึงการให้บริการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจจากพันธมิตรผู้พร้อมร่วมสร้างคุณค่าสูงสุดให้สังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ ก้าวข้ามโจทย์ท้าทายในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร

Organization Promotion

เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จัก สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกอบการทางสังคมขององค์กรมากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสมาคมเช่น บทความ วิดีโอ การเผยแพร่ตนเองผ่านเวทีประชุมสัมมนา กิจกรรมศึกษาดูงานจากองค์กรผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ และอื่นๆ

Jobs & Event board posting

พื้นที่สำหรับการประชาสัมพันธ์งานขององค์กร รวมถึงประกาศรับสมัครงานใน Job Board ไปยังเครือข่ายและผู้สนใจในวงกว้าง โดยคุณสามารถประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของสมาคมฯ ทั้งเว็บไซต์ จดหมายข่าวองค์กร social media กิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ

“ขอสงวนสิทธิ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรสมาชิกในเมนู Community เฉพาะสมาชิกประเภทสามัญเท่านั้น”

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้