WHAT WE DO

WHAT WE DO

SE Thailand พร้อมร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจเพื่อสังคม ในประเทศไทย เพื่อการเติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

MEMBERSHIP
พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบและทำงานในประเด็นที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผู้สนใจในธุรกิจเพื่อสังคมด้วย
VALUE CREATION
พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน และอื่นๆ ทีจะช่วยให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเริ่มต้น อยู่รอด และขยายผลเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
KNOWLEDGE SHARING
สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตของภาคธุรกิจเพื่อสังคมและนำพาให้สังคมดีขึ้นต่อไป
PARTNERSHIP
พัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2019 นี้ เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอการสนับสนุนและบริการเหล่านี้ให้กับสมาชิก SE Thailand และผู้ที่สนใจ ดังต่อไปนี้

SE Night

พบปะพูดคุยกับผู้ชื่นชอบและสนใจธุรกิจเพื่อสังคมได้ทุกเดือน พร้อมรับฟัง Talk โดย SE ตัวจริงในวงการที่จะช่วยจุดประกายความคิดให้คุณประสบความความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคมให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ตรงจุดและขยายผลได้

ดูหลักสูตรเพิ่มเติม

บริการที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจเพื่อร่วมก้าวข้ามความท้าทายในการดำเนินงานและจัดการธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนลดและสิทธิพิเศษจากสมาคมฯในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และสิทธิพิเศษอื่นๆจากพันธมิตรที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์กลางของการค้นหาคนที่ใช่ ในตำแหน่งงานที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้

ดูตำแหน่งงาน ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง (สำหรับสมาชิก)
เชื่อมต่อสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเอกชนที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายของ SE Thailand เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดและการเติบโตให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจผ่านการใช้จุดแข็งและคุณค่าของตัวเองสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถร่วมสนับสนุนธุรกิจของคุณ โปรดติดต่อทีมดูแลสมาชิกของเราที่ member@sethailand.org