รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ประจำปี 2021

มีการเปิดตัวรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG Index and Dashboards) ประจำปี 2021 เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระดับโลกในปี 2030 (Global Goals 2030) 

Starfish Education ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย | SE Stories ตอนที่ 2

ปัญหาช่องว่างทางการศึกษา เป็นปัญหาใหญ่ทั้งของภาครัฐและภ […]

ทิศทาง CSR ปี 2564 โดยสถาบันไทยพัฒน์

สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2564 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise” สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 และใช้วางกลยุทธ์การปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) หลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

บันทึกเสียง Clubhouse: SE สาม-สี่ทุ่ม EP.2 ตอน “ทุกคนทำเพื่อสังคมได้ในแบบของตัวเอง”

ท่ามกลางสภาพปัญหามากมายทุกวันนี้ เราทุกคน​สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มาฟังแนวคิดในการมองปัญหาและการแก้ไขปัญหา​ของผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะปลุกไฟในการทำธุรกิจที่แก้ไขปัญหา​สังคมไปได้พร้อม ๆ กัน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลง​จากในบทบาทเดิมที่คุณทำอยู่

ถอดเนื้อหา Clubhouse: SE 4 ทุ่ม ตอน “เป็นพนักงาน SE มีอนาคตมั้ยนะ?”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าการทำงานกับธุรกิจเพื่อสังคมนั้นเป็นอย่างไร หรือกำลังทำและอยากเริ่มทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากร ต้องไม่พลาด❗

Moreloop ธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าเหลือใช้ | SE Stories ตอนที่ 1

Moreloop เป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการ “ Make Circular Economy a Reality ” โดยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำผ้าคงค้างในสต็อก (Dead Stock) ของโรงงานการ์เมนต์ โรงงานรับผลิตเสื้อผ้า มาวนใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเสื้อผ้าใหม่

สรุปรายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศ ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากผลการศึกษาในโครงการสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (State of Social Enterprise in Thailand) จัดทำโดย บริติช เคาน์ซิล โดยการสนับสนุนของ HSBC และด้วยความร่วมมือกับ ESCAP, Social Enterprise UK สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)

Thai social enterprises face obstacles to funding despite government support, new study reveals

The research, The State of Social Enterprise in Thailand, commissioned by the British Council and UNESCAP and conducted by the Social Enterprise Thailand Association and the Thailand Development Research Institute with support from Social Enterprise UK, is based on a survey of 146 Thai social enterprises and interviews with government agencies, universities, intermediaries and other organisations representing social enterprises in Thailand.

สรุปประเด็นจากงาน SE NIGHT ครั้งที่ 17 หัวข้อ “ รู้ลึก รู้จริง ช่องทางระดมทุน สำหรับ SE”

“เงินทุน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ หายากและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นในวันนี้พวกเราจะพาไปเรียนรู้ลักษณะที่สำคัญของเงินทุนที่ผู้ประกอบการควรรู้ และถ้าเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะมีช่องทางหาทุนอย่างไรในการประกอบกิจการ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเอาไว้มากมายพร้อมให้คุณได้อ่านและเรียนรู้ไปด้วยกัน

รายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (State of Social Enterprise in Thailand)

รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อประโยชน์สำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการออกแบบมาตรการที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย และการตอบสนองต่อวิกฤติดังกล่าว ผลจากการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็น “กลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  กำหนดให้กิจการที่ประสงค์จะจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้ยื่นคำขอจดแจ้งต่อนายทะเบียนของสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันมีการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม เรียบร้อยแล้วมีรายนามดังนี้

หนังสือ SE 100: หลากหลายแนวคิดกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก

หลากหลายแนวคิดกิจการเพื่อสังคมทั่วโลก กับ 100 กิจการเพื่อสังคมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณกล้าคิด ทำ เพื่อสร้างสรรค์สังคม

รายงาน ALL ABOUT CSR: SET50 กับ การทำ CSR ในช่วงปี 2560-2562 โดย Cheewid

All about CSR เล่มนี้ จะพาคุณไปไปรู้จักกับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม CSR และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการทำ CSR ของบริษัทต่างๆ ในช่วงปี 2560-2562

Business Model สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม มีอยู่จริงหรือ?

การเริ่มต้นทำ ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise นั้น มักเริ่มต้นจาก passion ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาสังคม โดยหลาย ๆ คนอาจไม่ได้คิดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างไร บางท่านอาจรู้สึกผิดที่จะแสวงหากำไรจากการทำธุรกิจเหล่านี้ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การสร้าง business model นั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้าง impact ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากที่สุด