สารบัญเนื้อหาสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ช่วงสถานการณ์ COVID-19

สรุปเนื้อหาทั้งหมดแบ่งตามประเภท 1) การสนับสนุน 2) เสริมความรู้การจัดการวิกฤตสำหรับ SE 3) เสริมความรู้เกี่ยวกับ SE ระหว่าง work from home

รายงาน “กิจการเพื่อสังคม ในสหราชอาณาจักร – การพัฒนาสู่ภาคกิจการเพื่อสังคมที่เติบโต”

รายงานฉบับนี้จะทำให้คุณเห็นสภาพแวดล้อม และวิธีการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร ที่เปรียบเสมือนเป็นประเทศต้นแบบแห่งหนึ่งที่มีกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

เชิญชวน SE ด้านการท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

ปั้น SMEs ค้าออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด-19 กับ 3 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

ปั้น SMEs ค้าออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด-19 กับ 3 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

SCB 10X กับแคมเปญ “We Are In This Together” เพื่อช่วยสตาร์ทอัพในช่วงวิกฤตโควิด-19

SCB 10X เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้โชว์ศักยภาพ นำเสนอไอเดีย เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเมื่อช่วงเวลายากลำบากผ่านพ้นไป โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอธุรกิจต่อคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงใน Venture Capital ระดับสากล ในรูปแบบของออนไลน์ พิชชิ่ง

สาระสำคัญจากงาน “SE Night ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE ที่ขึ้นทะเบียน”

SE Thailand ร่วมกับ Law x Tech ได้รวบรวมสาระสำคัญจากงาน “SE Night ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE ที่ขึ้นทะเบียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ จากกรมสรรพากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในงาน ประกอบกับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฉบับออกมาเป็นเนื้อหาในเอกสารนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ SE และผู้ที่สนใจทุกท่าน

สัมมนาออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ “ถอดบทเรียนบัญชี แก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ถอดบทเรียนบัญชีแก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19”

งานสัมมนาออนไลน์ UK FinTech Week 2020

งานสัมมนา FinTech ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศอังกฤษ UK FinTech Week 2020 (จัดโดย Innovate Finance) ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แต่เปลี่ยนรูปแบบจากการจัดที่ประเทศอังกฤษ มาเป็นการจัดงานแบบ Online แทน เนื่องจาก COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี!

Webinar: COVID-19: How Business Can Support Women in Times of Crisis วันที่ 14 เม.ย. 63

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “UN Global Compact Special Academy Series” ครั้งที่ 3

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)”เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกิดจากจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

มาตรการภาษีเยียวยา COVID-19 รอบ 2 จากกรมสรรพากร

สรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 อีก 6 มาตรการ ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด จาก กรมพัฒน์ฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อคลายความวิตกกังวล และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น

มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียดมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อัพเดท เมื่อเดือนมีนาคม 2563

คู่มือการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านการบริหารคนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดย PMAT

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณมีการวางแผนที่ดีด้วย มุมมองที่เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้การบริหารคน นำพาองค์กร และคนให้สามารถผ่านวิกฤติไปได้โดย ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เช่นเดิม