YSEALI Learns

YSEALI Learns

YSEALI เปิดชั้นเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม ASEAN SME Academy สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การเริ่มต้นทำธุรกิจ และการขยายกิจการเบื้องต้น หลักสูตรทั้ง 3 นี้ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ

เนื้อหาประกอบด้วย
  • Strategies for Personal Growth and Development
  • Fundamentals of Business Expansion
  • Fundraising Concepts
  • Fundamentals of Starting and Running a Business

ดูหลักสูตรทั้งหมดที่ https://asean-sme-academy.org/

ขอขอบคุณ: Young Southeast Asian Leaders Initiative