SE Thailand

SE Thailand
ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

What We Do

Membership

พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบและทำงานในประเด็นที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผู้สนใจในธุรกิจเพื่อสังคมด้วย

Value Creation

พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน และอื่นๆ

Knowledge sharing

สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

partnership

พัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Who Can Get Involved

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร SE Thailand พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

ธุรกิจเพื่อสังคม
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรที่นำไปใช้ลงทุนทางสังคม และขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมต่อไปอย่างไม่รู้จบ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทเอกชน
องค์กรผู้ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมและผลลัพธ์ของการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านจุดแข็งและการดำเนินงานของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป
ผู้ใส่ใจประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการพบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน อยากหาไอเดียหรือริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองและพร้อมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ
SE Thailand พร้อมร่วมมือและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับนานาประเทศ และผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และอื่นๆ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนฯลฯ ผู้สนใจประสานความร่วมมือให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

TESTIMONIAL

Become a member of
SE THAILAND

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยพร้อมรับสิทธิประโยชน์เพื่อเสริม
ศักยภาพให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

สมัครสมาชิก SE Thailand

Partner with us

SE Thailand ร่วมมือกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเติบโต
และสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดต่อเป็นพันธมิตร

News

SE Night 33 - Handshake with WE4F

SE Night 33 – Handshake with WE4F หัวข้อ Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices

SE Thailand ร่วมกับ WE4F (Water and Energy for Food) เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices”

สสส - HealthTech X

HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ โดย สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส

สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) กำลังตามหาเหล่าฮีโร่ X-Innovator เข้าร่วมโครงการ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” ลุ้นทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน ทีมละกว่า 500,000 บาท

Super Balance Thailand 2022 การแข่งขันจักรยานบาลานซ์ไบค์รุ่นจิ๋วระดับประเทศ

Super Balance Thailand 2022 การแข่งขันจักรยานบาลานซ์ไบค์รุ่นจิ๋วระดับประเทศ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดโอกาสให้นักกีฬาอายุระหว่าง 1.8 – 5 ปี เข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล รุ่นผสมชายหญิง 5 ลำดับ/รุ่น

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2022: INCUBATION BATCH

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม “BIT Social Scale Up 2022: INCUBATION BATCH” เปิดรับสมัครแล้ว เชิญชวนเหล่านวัตกรเพื่อสังคมยกระดับไอเดีย ขยายผล Social Impact และลุ้นชิงทุนกว่า 1.5 ล้านบาท

FRIEND OF SEs