News

Social Impact GYM 2024

SET Social Impact GYM 2024 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหลักสูตรดี ๆ มาให้เรียนฟรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจให้แข็งแกร่งพร้อมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้มีความชัดเจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2024

Win Win WAR Thailand Season 6

Win Win WAR Thailand Season 6 โดย ศูนย์ C asean ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัคร Win Win WAR Thailand Season 6 ขอเชิญผู้ที่มีไอเดียธุรกิจ ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมมาประกวด รวมชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท

depa

การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประเภท สตาร์ทอัพเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประเด็นการจ้างงานผู้สูงอายุ และหรือ คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)

Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด

Eldergy Festival บูสพลังเก๋า เติมคุณค่าไม่มีหมด จัดโดย YoungHappy 

เชิญชวนวัยเก๋าและผู้สนใจทุกวัยมาร่วมงานส่งเสริมคุณค่าในผู้สูงอายุ กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางสังคมและลดปัญหาความแตกต่างระหว่างช่วงวัย พบกับกิจกรรม 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนสนุก โซนมีคุณค่า และโซนพึ่งพาตนเองได้

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดย ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี SE

บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดคลินิกฟิตแอนด์เฟิร์มจัดให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในการจัดการการเงิน การบัญชี และภาษี

Empower Social Enterprise

กิจกรรม ETDA BUSINESS PITCHING“ปลดล็อกไอเดียสร้างสรรค์ ประชันแนวคิดนำธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดย ETDA Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Craft Idea ปีที่ 4 ปีนี้มาใน Theme ที่น่าสนใจกับ “Empower Social Enterprise”