News

Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots” 

Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots”  จัดโดย มูลนิธิเพื่อคนไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปมาเติมใจ เติมไฟ เติมพลัง และเติมความรู้ กับงาน Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots” รวมพลคนสร้างสังคมดี 2024 พบกับ 15+ Talks, 10+ Workshop, Exhibition, Creative Sandbox และ Networking Dinner และเจอกับ 350 ภาคีภาคสังคมที่จะมาคอนเน็คพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2567

การสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 โดย หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล ที่สนใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เป็นโอกาสของนวัตกรในเขตภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก)

การเผยแพร่ความรู้ " พินัยกรรมชีวิต " หรือ " Living Will "

เสวนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ : การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” จัดโดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเสวนา ในหัวข้อ การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิต

Omnichannel Marketing : พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง

สัมมนาออนไลน์ Omnichannel Marketing พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง จัดโดย Crescendo Lab Thailand

เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปมาอัปเดตความรู้การตลาดด้วยข้อมูล แบบ Omnichannel รับปี 2024 พบกับโซลูชันที่จะช่วยให้ทำการตลาดได้แม่นยำ เข้าถึงความต้องการลูกค้า และสนทนากับลูกค้าได้เสมือนเพื่อนที่รู้ใจ

Young Sustainability Practitioner

Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3 จัดโดย CU Social Innovation Hub, NIA และ Tact

เปิดรับสมัครแล้ว โอกาสสำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ต้องการอัปสกิล เตรียมความพร้อมสู่สายงาน Sustainability ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ขอเชิญชวนมาเรียนรู้กับวิทยากรตัวจริง กับ Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3