News

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดย ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี SE

บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เปิดคลินิกฟิตแอนด์เฟิร์มจัดให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมในการจัดการการเงิน การบัญชี และภาษี

Empower Social Enterprise

กิจกรรม ETDA BUSINESS PITCHING“ปลดล็อกไอเดียสร้างสรรค์ ประชันแนวคิดนำธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน” โดย ETDA Thailand

เปิดรับสมัครแล้ว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน Craft Idea ปีที่ 4 ปีนี้มาใน Theme ที่น่าสนใจกับ “Empower Social Enterprise”

Climate Tech Acceleration Program

Climate Tech Acceleration program โดย NIA

NIA ร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อผลักดันความยั่งยืนของโลก ในโครงการ Climate Tech Acceleration Program

Roots Incubation Program 2024

โครงการ Roots Incubation Program 2024

Roots Incubation Program 2024 ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงมาพบกับผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและรุ่นพี่ที่สานฝันกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ

เปิดรับ “ครูอาสา”

โครงการ Saturday School eXpansion Season 4 โดย Saturday School

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์(Saturday School) เชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนในจังหวัด “สมุทรปราการ” และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษากับห้องเรียนวันเสาร์ กับโครงการ Saturday School eXpansion Season 4

Young Food 2024

Young Food 2024 จัดโดย Young Food

โครงการ Young Food 2024 ขอเชิญชวนพื้นที่ต่าง ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเปิดรับสมัครพื้นที่ปฏิบัติการ 4 พื้นที่ ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568