News

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

เชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังสิ่งควรรู้รวมถึงประโยชน์ที่สร้างผลดีต่อองค์กรและผู้ประกอบการ ในกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในภาคตะวันออก ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ได้ในกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ สู่สุดยอดนักปิดการขายในโลกดิจิทัล 

Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Startup’s guide โครงการที่จะ “ช่วย” ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้นำสินค้าและบริการออกไปทดสอบตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าและสร้าง Product-Market Fit 

NIA - Thai SMEs Business Matching

Thai SMEs Business Matching โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เชิญชวนเข้าร่วม Thai SMEs Business Matching – โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

Win Win WAR Thailand

Win Win WAR Thailand รับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล

Win Win WAR Thailand Season 5 ปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชน เปิดรับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท สมัครไอเดียธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดทางธุรกิจของคุณที่พร้อมปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที