News

Social Enterprise Thailand Forum 2023 "Connecting SE for the Better World"

งานสัมมนา Social Enterprise Thailand Forum 2023 – EP. “Connecting SE for the Better World” ร่วมกับ Sustainability Expo 2023 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

มาร่วมกันทำให้การ “Connecting SE for the Better World” เกิดขึ้นได้จริงไปด้วยกันกับงาน Social Enterprise Thailand Forum 2023 วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็น side event ของงาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…”

กิจกรรม “Reclaim & Connect เปลี่ยนพื้นที่ร้าง ให้เป็นพื้นที่สร้าง…” โดย Healthy Space Alliance

HSA ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในการพัฒนาเมืองผ่านพื้นที่สาธารณะสีเขียวเข้าร่วม workshop นําเสนอแผนบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก และเปิดบทสทนาสาธารณะร่วมกัน เพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้ยั่งยืนและเติบโตมากขึ้นในสังคม

หลักสูตรผู้นำ 7 สัปดาห์ ช่วยองค์กรเติบโตยุคดิจิทัล พร้อมส่วนลด 50%

Digital Leadership Bootcamp by Skooldio รุ่นที่ 4 โดย Skooldio

Skooldio มอบส่วนลด 50% สำหรับผู้ประกอบการหรือกิจการเพื่อสังคมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Leadership Bootcamp เป็นหลักสูตรเข้มข้น 7 สัปดาห์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการปรับแนวคิดและวิธีทำธุรกิจให้พร้อมรับมือ Digital Transformation

งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“

งาน “ESG Symposium 2023: Accelerating Changes towards Low Carbon Society ร่วม เร่ง เปลี่ยน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ“ โดย SCG

SCG เปิดลงทะเบียน 100 ที่นั่ง ขอเชิญชวนร่วมกู้โลกเดือดด้วยกัน งานที่รวมแนวคิด และแรงบันดาลใจจากตัวจริงสายกรีนทั่วโลก พร้อมกองทัพนวัตกรรมสุดกรีนเร่งคลีนคาร์บอน แก้วิกฤติโลกเดือด สู่โลกใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

เวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

The Active Thai PBS ขอเชิญชวนรับชมเวทีสาธารณะ ทางรอด ทางเลือก วิสาหกิจแก้วิกฤติโลกร้อน

เวทีที่ชวนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ การสร้างความร่วมมือ ผนวกการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจสังคมไทย สู่ต้นแบบรับมือวิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 โดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โอกาสของธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อมมาแล้ว ขอเชิญชวนผู้ประการธุรกิจเพื่อสังคมและสตาร์ทอัพเข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเพื่อสังคมของไทย (Social Enterprise) ที่ต้องการเงินทุนสนับสนุน รับโอกาสต่อยอดขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมจัดโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์อัพ