ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

เริ่มสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

 • ขั้นตอนที่1

  เตรียมเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ขั้นตอนที่2

  เข้าเมนูสมัครสมาชิกและเลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร

 • ขั้นตอนที่3

  กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนและ Upload เอกสารตามที่ร้องขอ

  หลังจากส่งข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งผลการรับเป็นสมาชิกภายใน 15 วันทำการ (นับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน)

 • ขั้นตอนที่4

  ชำระเงินและส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน

  หลังจากได้รับการแจ้งตอบรับจากสมาคมฯ ให้ท่านดำเนินการชำระเงิน (ซึ่งช่องทางการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 • ขั้นตอนที่5

  รับหนังสือตอบรับการเข้าเป็นสมาชิก

  รับหนังสือตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ภายใน 7 วันทำการหลังจากส่งเอกสารยืนยันการชำระเงิน (membership activate และมีอายุ 1 ปี)

  * เตรียมพบกับข้อมูลของคุณในส่วน Our Community บนเว็บไซต์นี้ และคุณสามารถรับสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกได้ทันที หลังได้รับหนังสือตอบรับการเข้าเป็นสมาชิก

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมวันนี้