Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในภาคตะวันออก ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ได้ในกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ สู่สุดยอดนักปิดการขายในโลกดิจิทัล 

Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Startup’s guide โครงการที่จะ “ช่วย” ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้นำสินค้าและบริการออกไปทดสอบตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าและสร้าง Product-Market Fit 

NIA - Thai SMEs Business Matching

Thai SMEs Business Matching โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เชิญชวนเข้าร่วม Thai SMEs Business Matching – โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

Win Win WAR Thailand

Win Win WAR Thailand รับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล

Win Win WAR Thailand Season 5 ปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชน เปิดรับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท สมัครไอเดียธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดทางธุรกิจของคุณที่พร้อมปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที

หลักสูตร SIA & SROI วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์

หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในงานวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน จากประสบการณ์ศึกษาจริงของคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์”

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรโดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชิญชวนผู้ประกอบการและชุมชนที่สนใจนวัตกรรมทางการเกษตรพร้อมใช้ประโยชน์เข้าร่วม “โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่น”

SID-TU 2023

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง โดย NIA & SID-TU

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-TU) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนทุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท

NIA-SID@southern border 2566

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดย NIA

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2566” ลุ้นรับทุนสนับสนุนผลงานกว่า 300,000 บาท

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว เชิญชวนเหล่านวัตกรเพื่อสังคม ยกระดับ Social Innovation ภายใต้การร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) และ EdVISORY พร้อมโอกาสชิงทุน NIA Open Grant มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

RI Centennial Award of Outstanding Contributions

เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions

Rehabilitation International (RI) ฉลองครบรอบ 100 ปี พร้อมมอบรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions แด่ผู้มีคุณูปการที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม (equal participation) และผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ครอบครอบคลุม (inclusive development)

DIPROM Heroes 2023

DIPROM HEROES 2023 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM HEROES 2023 เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ

Quest Ventures & raiSE - Sustainable Impact Accelerator

Sustainable Impact Accelerator Cohort 2

Quest Ventures และ raiSE เชิญชวนธุรกิจเพื่อสังคมต่อยอดธุรกิจและเพิ่ม impact ไปอีกขั้นกับโครงการ Sustainable Impact Accelerator Cohort 2

The Sustainable Impact Accelerator is a collaboration between Quest Ventures and raiSE to support high-potential Social Enterprises to scale their social impact.