ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

Ashoka and HSBC

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขันThe Future Skills Innovation Challenge

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขัน The Future Skills Innovation Challenge เพื่อมองหาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจในอนาคต ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการสนใจ “ทักษะแห่งอนาคต” ที่จะทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

SE102-01-01-01

เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการ SET SE 102 ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรชั้นนำวันที่ 10 เม.ย. – 4 มิ.ย. 63

โคราช เมืองที่คุณสร้างได้

เยาวชนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมกับการสร้าง “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

Banpu Champions for Change คือโครงการที่จะบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ๆ ซึ่งดำเนินการมา 10 ปีแล้ว จัดโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน Change Fusion ร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการสร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลต ไฟเขียว SE

ก.ล.ต. เปิดให้ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและยื่นไฟลิ่ง

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการระดมทุน เพื่อนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

TU GenNext

วิชาที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม กับคอร์สเรียนจาก TU Gen Next Academy

โครงการ TU Gen Next Academy หรือธรรมศาสตร์ตลาดวิชาการ เป็นโครงการที่ให้ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเจตจำนงของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และการศึกษาได้

Co-impact

ทุนสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รอบที่ 3 จาก Co-Impact

Co-Impact เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยทางองค์กรได้มอบเงินทุนแก่องค์กรหรือโครงการไปแล้วกว่า 10-25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครคนที่มีความฝันอยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ อายุ 15-30 ปี พร้อมอบรมให้ความรู้มีทีมให้คำปรึกษา และทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

สสส. เปิดรับสมัคร คนมีฝัน อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม จัดกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครคนที่มีความฝันอยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ อายุ 15-30 ปี พร้อมอบรมให้ความรู้มีทีมให้คำปรึกษา และทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

SE Thailand - State of the Field

SE Thailand ร่วมกับ British Council, SEUK และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กับกิจกรรม The Intermediary : Social Enterprise Landscape Survey Thailand

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ร่วมกับ British Council, SEUK และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดกิจกรรม Breakout Session ในหัวข้อ The Intermediary : Social Enterprise Landscape Survey Thailand ภายในงานประชุม SEED Symposium Bangkok 2020 ณ True Digital Park เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

SDG500-logo-lockup-v2-Copy

เปิดตัว “SDG500” แพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเงินทุนกว่า 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

เกิดความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และ ธุรกิจการร่วมลงทุน (Private Equity) ในการประกาศเปิดตัว SDG500 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนแรกที่จะมาช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย เริ่มต้นด้วยเงินทุนกว่า 500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกฯประจำเดือน มกราคม 2563

ตามขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จะต้องมีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกรายใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในปัจจุบันได้แสดงความเห็นต่อการรับสมาชิกรายใหม่

Imagine The Future - Shell Competition

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ Imagine the Future ชิงเงินรางวัลจาก Shell (ประเทศไทย)

Shell (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Imagine the Future ซึ่งนักศึกษาจะได้จำลองสถานการณ์พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตของเมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ที่อาจส่งผลไปยังการดำรงชีวิต ทำงาน และใช้เวลาว่างในอนาคต เพื่อชิงเงินรางวัล 50,000 บาท และโอกาสในการไปแข่งขันในเวทีภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีเงินรางวัลสูงสุด 4,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ 

Penguin Incubation

โครงการ Penguin Incubation เปิดรับสมัคร SE หรือ Social Project เข้าร่วมบ่มเพาะพร้อมรับเงินทุนสนับสนุน

โครงการ Penguin Incubation เปิดรับสมัครทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรง ให้ได้ริเริ่มและลงมือทำโครงการหรือกิจการ ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในระยะยาว และมีศักยภาพต่อการขยายผลกระทบทางสังคมในวงกว้างและมีความยั่งยืน พร้อมรับการสนับสนุนด้านเงินทุนและโค้ชคอยดูแลตลอดโครงการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 - SE Thailand

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้เชิญสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสมาคมฯเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ร้าน Cabbages and Condoms สุขุมวิท 12