Impact Collective

Impact Collective Acceleration Program กับโอกาสเรียนรู้และรับเงินทุนสนับสนุน เปิดให้สมัครแล้ว

Impact Collective คือโครงการ Acceleration Program ที่สร้างโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพในภาคพื้นเอเชีย ที่สร้างผลกระทบทางสังคมแก่ชุมชน โดย Impact Collective จะร่วมลงทุน สนับสนุน และเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหา และความท้าทายระดับโลก เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครองค์กรให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

คุณนภา เศรษฐกร

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

Circular Economy 2020

หลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย TRBN ก.ล.ต. และองค์กรภาคีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวมให้กับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในสังคมไทย ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน

100 women Cover

คอร์สเรียนออนไลน์จาก โกลด์แมน แซคส์ “10,000 Women”

โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (The Goldman Sachs Group, Inc.) เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจังได้ประกาศเปิดตัวคอร์สออนไลน์ “10,000 Women” เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจและการบริหารกับสตรีทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

DIP-Challenge-landing-002-1

Challenge Project by DIProm – BMC for New Normal

อัพเดทความรู้แบบเต็มๆ กับการให้องค์ความรู้ชุดใหม่เพื่อการทำธุรกิจยุค New Normal กับโค้ชชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 11 ราย 10 วิชา รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ชั่วโมง

NEC Pitching Project Jun 20

“NEC Perfect Pitch พิชิตแหล่งทุน” โครงการเพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวไกลในระดับสากล

พบกับสุดยอดคอร์สเรียนออนไลน์ ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้เติบโตก้าวทันยุคสมัย ด้วยบทเรียนที่ทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดูเรียนคอร์ปปอเรชัน จำกัด ตั้งใจคัดสรรมาเพื่อผู้ประกอบการทุกท่าน

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2563

เปิดรับสมัครแล้ว! การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

เปิดรับสมัครแล้ว!การประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

UN Global Compact

UN Global Compact Leaders Summit 2020

การประชุมครั้งสำคัญของปี ครบรอบ 20 ปี UN Global Compact ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563

WSA Extend to 10 Sep

ร่วมชิงรางวัลประกวดในเวทีโลกกับ World Summit Awards (WSA) ประจำปี 2563

เชิญผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ไขปัญหาสังคมเข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพื่อไปชิงรางวัลในเวทีโลกกับ World Summit Awards (WSA) ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

สำนักงานนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดให้เสนอโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหัวข้อที่ กสศ. กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกการสนับสนุนการดำเนินนโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อโครงการ

มือถือนี้พี่ให้น้องเรียน

โครงการมือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)

อยากเชิญชวนพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี มาร่วมบริจาคมือถือและแท็บเลตสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์เร่งด่วนนี้กับโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ผ่านแอพพลิเคชั่น Anywhere “Online Blended Learning”

แคมเปญระดมทุนช่วยโครงการ Covid Relief Bangkok เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

โครงการ Covid Relief Bangkok ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและสถาบันทางสังคม ในการใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม เป้าหมายเปราะบางให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

กระจกเงา เทใจสู่โควิด

โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤตโควิด-19 กระจกเงา” ผ่านเทใจดอทคอม

มูลนิธิกระจกเงาและเทใจจัดทำ โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา” เป้าหมายระดมทุน 660,000 บาท สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 50 คนต่อวัน