Startup Funding Day 2024 ครั้งที่ 3 โดย สมาคมไทยสตาร์ทอัพ

Startup Funding Day 2024 ครั้งที่ 3 โดย สมาคมไทยสตาร์ทอัพ

สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจนั่งโต๊ะจับคู่คุยกับ ภาครัฐและ VC กับกิจกรรมที่เปิดรับสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนภาครัฐ และการระดมทุนกับนักลงทุนในงาน Startup Funding Day 2024 ครั้งที่ 3

หลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme”

หลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme” จัดโดย NIA

หลักสูตรออนไลน์ โปรแกรมที่จะมาช่วยสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยบทเรียนออนไลน์และกรณีศึกษาทั้งจากไทยและต่างประเทศ สำหรับธุรกิจใหม่ที่จะต้องปรับตัวให้อยู่รอดพบกับหลักสูตรออนไลน์ “Sustainable Development, ESG & Business Model Development Programme”

Social Entrepreneurship Competition in Tourism 2024 awards

Social Entrepreneurship Competition in Tourism การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคมในด้านการท่องเที่ยวปี 2024

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม Social Entrepreneurship Competition in Tourism การแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคมในด้านการท่องเที่ยว เป็นการแข่งขันครั้งแรกของโลกที่มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมทางสังคมและการประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นอนนอนได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเครือข่าย ASEAN CSR และ SWITCH-Asia สหภาพยุโรป

นอนนอนได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาธุรกิจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเครือข่าย ASEAN CSR และ SWITCH-Asia สหภาพยุโรป

บริษัท เซอร์คิวลาริตี จำกัด หรือ นอนนอนธุรกิจเพื่อสังคมที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

Impact Accelerator for Innovative SE

Impact Accelerator for Innovative SE จัดโดย NIA

เปิดรับสมัครแล้วกับโปรแกรม Impact Accelerator for Innovative SE โปรแกรมบ่มเพาะสำหรับ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเข้าร่วมการอบรม

งานเที่ยวไทย67

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี 67 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี 67 พบกับโซน Sustainable Tourism Goals ที่นำเสนอแนวคิดเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs)

โครงการ คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชน

โครงการ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชน “รับสมัคร นักสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชน รุ่น 2 จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รับสมัคร นักสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้บนฐานชุมชน รุ่น 2 ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งใบสมัครมาร่วม “เปิดพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ใกล้บ้าน”ให้กับชุมชน เด็กและเยาวชน ที่เข้าไม่ถึงลานเล่นหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรับการสนับสนุนทุนสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ 55,000 บาท

โครงการ Greener Together: The Bootcamp

โครงการ Greener Together: The Bootcamp จัดโดย ReFiThailand

ReFiThailand ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ Green Economy, Green Job และ Green Skills มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Greener Together: The Bootcamp บูทแคมป์พัฒนาทักษะและความรู้สีเขียวเพื่อเตรียมตัวคุณให้พร้อมสำหรับสนามงานสีเขียว (Green Job)

Thailand Innovation Awards 2024

โครงการ Thailand Innovation Awards 2024 (TIA2024) จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวน นักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา และอาชีวะ ที่มีผลงานนวัตกรรมอยู่ แล้วต้องการพัฒนาเพื่อส่งประกวดให้เป็นสุดยอดนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ Thailand Innovation Awards 2024 (TIA2024)

Jump Thailand Hackathon

Jump Thailand Hackathon 2024 จัดโดย AIS Academy

AIS Academy ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในประเด็นผู้สูงอายุและคนพิการ มาระดมสมองกับกิจกรรมการแข่งขัน Jump Thailand Hackathon 2024 พิชิต “ภารกิจคิดเผื่อ ขับเคลื่อนอนาคตด้วยนวัตกรรม”

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำหรับ Travel Tech Startup โอกาสในการนำนวัตกรรมที่อยากร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยมาถึงแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปรับใช้ในธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สสว. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมอบรมแนวทางการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) โดยการใช้ GHG Platform ของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566

RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY

งาน RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY จัดโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK)

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาเรียนรู้การจัดการขยะ ร่วมออกเดินทางรอบย่านรางน้ำ สำรวจเส้นทางขยะ พูดคุยเรื่องขยะ เวิร์คชอปจัดการขยะ เล่มเกมคัดแยกขยะ สื่อสารเรื่องขยะผ่านศิลปะการแสดงแบบ Forum Theater

โครงการ Changemaker for Education in Asia

“Changemakers for Education” Programme 2024 จัดโดย ChangemakerXchange

โครงการสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาสนับสนุนโดยมูลนิธิ Julius Baer Foundation ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่อายุระหว่าง 18-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Changemaker for Education in Asia จัดโดย ChangemakerXchange