โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำหรับ Travel Tech Startup โอกาสในการนำนวัตกรรมที่อยากร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยมาถึงแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาต่อธุรกิจทางการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปรับใช้ในธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

สสว. ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมอบรมแนวทางการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) โดยการใช้ GHG Platform ของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566

RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY

งาน RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY จัดโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK)

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาเรียนรู้การจัดการขยะ ร่วมออกเดินทางรอบย่านรางน้ำ สำรวจเส้นทางขยะ พูดคุยเรื่องขยะ เวิร์คชอปจัดการขยะ เล่มเกมคัดแยกขยะ สื่อสารเรื่องขยะผ่านศิลปะการแสดงแบบ Forum Theater

โครงการ Changemaker for Education in Asia

“Changemakers for Education” Programme 2024 จัดโดย ChangemakerXchange

โครงการสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาการศึกษาสนับสนุนโดยมูลนิธิ Julius Baer Foundation ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่อายุระหว่าง 18-35 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ Changemaker for Education in Asia จัดโดย ChangemakerXchange

Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots” 

Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots”  จัดโดย มูลนิธิเพื่อคนไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปมาเติมใจ เติมไฟ เติมพลัง และเติมความรู้ กับงาน Good Society Day 2024 “Connect The Good Dots” รวมพลคนสร้างสังคมดี 2024 พบกับ 15+ Talks, 10+ Workshop, Exhibition, Creative Sandbox และ Networking Dinner และเจอกับ 350 ภาคีภาคสังคมที่จะมาคอนเน็คพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ ปีงบประมาณ 2567

การสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 โดย หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล ที่สนใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567 เป็นโอกาสของนวัตกรในเขตภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก)

การเผยแพร่ความรู้ " พินัยกรรมชีวิต " หรือ " Living Will "

เสวนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ : การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” จัดโดย เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังเสวนา ในหัวข้อ การเผยแพร่ความรู้ ” พินัยกรรมชีวิต ” หรือ ” Living Will ” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการทำพินัยกรรมชีวิต

Omnichannel Marketing : พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง

สัมมนาออนไลน์ Omnichannel Marketing พาธุรกิจพิชิตเป้าหมายการตลาด 2024 ด้วยข้อมูลจากทุกช่องทาง จัดโดย Crescendo Lab Thailand

เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปมาอัปเดตความรู้การตลาดด้วยข้อมูล แบบ Omnichannel รับปี 2024 พบกับโซลูชันที่จะช่วยให้ทำการตลาดได้แม่นยำ เข้าถึงความต้องการลูกค้า และสนทนากับลูกค้าได้เสมือนเพื่อนที่รู้ใจ

Young Sustainability Practitioner

Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3 จัดโดย CU Social Innovation Hub, NIA และ Tact

เปิดรับสมัครแล้ว โอกาสสำหรับนิสิตจุฬาฯ ที่ต้องการอัปสกิล เตรียมความพร้อมสู่สายงาน Sustainability ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน ขอเชิญชวนมาเรียนรู้กับวิทยากรตัวจริง กับ Young Sustainability Practitioner รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village IDEA HACKS 2024

เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 จัดโดย NIA

โครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024 เปิดรับสมัครเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน

โครงการรากแก้ว ชวน... ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม

โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 จัดโดย มูลนิธิรากแก้ว

มูลนิธิรากแก้ว รับสมัครโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 เชิญชวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 1/2567

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ 1/2567 เปิดรับสมาชิกมานั่งเชียร์เพื่อนในสภา จัดโดย BKKRanger สภาเมืองคนรุ่นใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมือง โดยเปิดรับสมาชิกมานั่งเชียร์เพื่อนในสภา และไปฟังข้อเสนอนโยบายด้วยกัน

การประเมินค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์

เชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการประเมิณค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครองค์กรหรือ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์ เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามแนวทาง BCG Economy ไปจนถึง Workshop การเก็บข้อมูล และการขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตปริ้นท์ รวมไปถึงการดูงานกิจการต้นแบบ

ANDE Investment Manager Training in Asia is supported

ANDE Investment Manager Training in Asia is supported โดย MacArthur Foundation

เชิญชวนผู้ประกอบการ SE เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ANDE Investment Manager Training in Asia โดย MacArthur Foundation ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ investment managers