โครงการ Saturday School eXpansion Season 4 โดย Saturday School

เปิดรับ “ครูอาสา”

เปิดรับ “ครูอาสา” กับโครงการ Saturday School eXpansion Season 4 ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์(Saturday School) เชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนในจังหวัด “สมุทรปราการ” และพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษากับห้องเรียนวันเสาร์ ที่สนับสนุนให้น้องๆ ม.ต้น ได้เรียนรู้ทักษะหรือวิชาที่ตนเองสนใจ กล้าที่จะเดินตามความฝัน เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยมีคุณครูอาสาร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้นี้ไปด้วยกัน

รายวิชาที่รับสมัคร

  1. วิชาถ่ายภาพ
  2. วิชามวย (ไทย/สากล)
  3. วิชาดนตรีไทย

ระยะเวลาของโครงการ

  • เปิดรับสมัครครูอาสา วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2567
  • สัมภาษณ์และประกาศผล 16 พฤษภาคม 2567
  • เปิดเทอมและจัดการเรียนการสอน: ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 8 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2567 (9.00-12.00 น.)
  • วัน Big Day : 10 สิงหาคม 2567

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเลย
วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม เท่านั้น


ขอบคุณที่มา : Saturday School

Share