งานเสวนา Carbon as Collective Language จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

งานเสวนา Carbon as Collective Language

งานเสวนา Carbon as Collective Language ชวนคุยกันถึงกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับการปลดปล่อยและกักเก็บคาร์บอน ตั้งแต่การออกแบบวางผัง การชดเชยคาร์บอน เทคโนโลยีวัสดุลดคาร์บอน รวมถึงตัวอย่างโครงการจริง เพราะอุตสาหกรรมก่อสร้างมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซเรือนกระจก ทั้งงานออกแบบและขั้นตอนก่อสร้าง ขณะที่งานภูมิสถาปัตยกรรมมีโอกาสมากที่สุดที่จะเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียวและการปลูกไม้ยืนต้น

พบกับผู้ร่วมเสวนา

  • คุณปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะให้ภาพรวมสถานการณ์คาร์บอนปัจจุบัน และบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนหรือกำกับดูแลการดำเนินงานภาคเอกชน
  • ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จะช่วยเล่ากระบวนการชดเชยทางคาร์บอนที่แม่ฟ้าหลวงดำเนินการ รวมถึงการใช้คาร์บอนเครดิตเป็นกลไกสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างไร
  • ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน RISC ช่วยแบ่งปันให้ความรู้เรื่องการออกแบบเมืองคาร์บอนต่ำ นวัตกรรมการลดคาร์บอน รวมถึงตัวอย่างการพัฒนาโครงการตัวอย่างของ MQDC
  • คุณสาริษฐ์ ไตรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะมาเล่าถึงพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และโครงการต้นแบบที่โดดเด่นในเรื่องความยั่งยืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก Atom Design แบ่งปันองค์ความรู้เรื่องการออกแบบอาคารที่ลดคาร์บอนในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง ที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเรื่องนี้ในมิติของการออกแบบได้

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 12:30 – 14:00

สถานที่ :  ณ เวทีกลางของสมาคมสถาปนิกสยาม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ขอบคุณที่มา : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage

Share