คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดย ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี SE

คลินิคฟิคแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567

คลีนิคฟิตแอนด์เฟิร์ม ให้คำปรึกษางานบัญชีกิจการเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 นี้ เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้นักพัฒนาสังคม กิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม เศษรฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างหมดกังวลกับการจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี และภาษี กิจกรรมนี้เป็นโครงการในแผนงานของ บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ซึ่งเป็น Solution Provider ด้าน Digital Business Solution & Accounting Service  สำหรับผู้ประกอบการที่มีวัตถุประสงค์สร้างผลกระทบทางสังคมโดยเฉพาะ เพื่อช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจ สร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ปัญหาคลาสสิคของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม คือการวางรากฐานงานการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นกิจการใหม่ ๆ มักจะสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นจัดระบบการเงินและวางแผนธุรกิจของตนเองให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร บริษัท ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จึงมีความมุ่งหวังใช้ความรู้ด้านงานบัญชีและการวางระบบการจัดการธุรกิจมาช่วยสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

  • เป็นผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) กิจการเพื่อสังคม หรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์แก้ปัญหาทางสังคม

ระยะเวลา 15 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2567
กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์ทั้งหมด 5 ครั้ง คือ 15 มิ.ย. /22 มิ.ย. /29 มิ.ย. / 6 พ.ค. /13 พ.ค. โดยแบ่งเป็น 3 รอบ เวลา 19:30 / 20:00 / 20:30 น.

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


ขอบคุณที่มา : ปันฝัน เมล็ดพันธุ์บัญชี

Share