โครงการ Roots Incubation Program 2024

Roots Incubation Program 2024
โครงการ Roots Incubation Program 2024 เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิด  สำหรับผู้ที่มีโปรเจกต์พัฒนาชุมชน หรือไอเดียธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนบ้านเกิดของคุณเอง มาพร้อมหัวใจที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง และมาร่วมเรียนรู้จากพี่ ๆ ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและรุ่นพี่ที่สานฝันกลับบ้านเกิดได้สำเร็จ ที่จะมากันแน่นยิ่งกว่าเดิม
พบกับสิ่งที่น่าสนใจใน 5 หัวข้อ
 1. Discovering Yourself – ทำความเข้าใจตัวเองจากภายในก่อนไปผจญภัยโลกภายนอก กับศาสตร์ศิลปะบำบัดเพื่อการค้นพบตัวเอง
 2. Creative Local – รู้จักทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเห็นคุณค่า
 3. Creating Impact – เข้าใจเรื่องผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากสิ่งที่เราทำ
 4. Purposeful Business and Branding – ปั้นโครงการ สร้างธุรกิจ ที่จริงใจ ยั่งยืน และมีเป้าหมายอันสมดุลระหว่างตนเองและชุมชน
 5. Authentic Leadership and Community Engagement – สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับพี่ๆในชุมชนอย่างแท้จริง
พร้อมการโค้ชชิ่งแบบตัวต่อตัวกับพี่ ๆ โค้ช ที่จะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจ เติบโตได้อย่างแข็งแรง
รายละเอียดโครงการ
 • พิเศษสุด ๆ ในปีนี้จะได้ปฐมนิเทศและทำความรู้จักตนเอง ที่ Seaman Resort หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 5-7 ก.ค. 67
 • อบรมด้านการทำธุรกิจและสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน ณ TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก วันที่ 24-25 สิงหาคม 67
 • กิจกรรมเวิร์คช็อปทุกวันเสาร์ อบรมผ่านช่องทาง Online เป็นหลัก
 • ระยะการอบรมตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 28 ก.ย. 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. มีบ้านเกิดหรือพื้นที่ที่ต้องการทำโครงการพัฒนาหรือธุรกิจเพื่อสังคมอยู่ในจังหวัดอื่นๆนอกกรุงเทพฯ
 2. แรงขับเคลื่อนของคุณตรงกับ Core Value ของ Roots Incubation Program
  R = Real เป็นคนจริง มุ่งมั่นอยากกลับไปเพื่อทำโครงการให้สำเร็จ
  O = Open เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  O = Opportune มองเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ
  T = Thorough รักการเรียนรู้ลงลึกถึงแก่น
  S = Sustainable ใ้ห้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 3.  มีอายุระหว่าง 18-50 ปี
 4. สมัครเดี่ยวหรือทีมไม่เกิน 3 คน (หากมาเป็นกลุ่มต้องอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกันและทำโครงการเดียวกัน)
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 80% ของระยะเวลาโครงการ และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศที่ Seaman Resort หาดเจ้าสำราญ ในวันที่ 5-7 ก.ค. 67 ได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าพักและเข้าร่วมกิจกรรม)
เจ้าของไอเดียที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติบโต กับครอบครัว Roots Fellows ที่อบอุ่นและเกื้อกูลกัน แบ่งปันประสบการณ์และเป็นเพื่อนร่วมทางกันไปตลอดเส้นทางเดินนี้
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มิ.ย. 2567

ขอบคุณที่มา : Roots Incubation Program

Share