มาร่วมค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้นที่งาน TSX2021 Thailand Sustainability Expo ครั้งแรกของเมืองไทยกับ Virtual Expo ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกดิจิทัลเสมือนจริงบนหน้าจอมาร่วมอุดหนุนร้านค้าสายกรีนรักษ์โลก

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Sustainability Expo 2021 วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564

มาร่วมค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้นที่งาน TSX2021 Thailand Sustainability Expo
ครั้งแรกของเมืองไทยกับ Virtual Expo ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกดิจิทัลเสมือนจริงบนหน้าจอมาร่วมอุดหนุนร้านค้าสายกรีนรักษ์โลก

งานสัมมนาออนไลน์ "ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม' The Next Move of Social Enterprise"

งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” โดย สวส.

สวส. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise”
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.

MUSEF-SEbanner_210911_SE01

เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF Mahidol University Social Engagement Forum วันที่ 7 ตุลาคม 2564 09:00 – 16:00 น. (Virtual Conference)

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมงาน ‘มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม’ (MUSEF 2021) พื้นที่ที่จะเปิดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้นักวิจัย บุคลากรภาคสังคม และประชาชนทั่วไป แลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้จากงานวิจัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครถึง 31 ส.ค. นี้

เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วม โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

Poster tbn Asia x SE Thailand-100

เงินทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมจาก TBN Asia มูลค่ารวมประมาณ 2.1 ล้านบาท เปิดรับสมัครถึง 4 ส.ค. 64

เงินทุนนี้สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังมองหาความสนับสนุนในระยะสั้นช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 TBN Asia ได้ใช้แนวทาง “การให้อย่างมีประสิทธิผล” ในการมอบเงินทุนสนับสนุน และจะพิจารณาผู้สมัครรับทุนที่เน้นด้านการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการผลิต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ

Makan for Hope Festival

งาน Makan for Hope Festival 2021

เชิญธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เข้าร่วมงาน Makan for Hope Festival 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อรับฟังความรู้ในการพัฒนาองค์กรของคุณจากบริษัทและนักลงทุนชั้นนำ รวมถึงทำความรู้จักกับเพื่อนธุรกิจเพื่อสังคมและผู้สนับสนุนในระดับภูมิภาค

SE Class ครั้งที่ 6 – Boost with Facebook III (หลักสูตร C และ D)

ขอเชิญสมาชิก SE Thailand และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์การตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจผ่าน Facebook ปีที่ 3 กับ SE Class ครั้งที่ 6 – Boost with Facebook III (หลักสูตร C และ D)

2564_IOP_ILP_1_1_Brochure_R_page

สัมมนาออนไลน์ IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) โดย NIA

งานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) ผ่าน Zoom Application ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

Enterpreneurial Ecosystem Dev 2021 01

เชิญผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Developement

โอกาสของนักศึกษา หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 10 ปี ที่มีแนวคิดต้นแบบธุรกิจ และอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เข้าร่วมโครงการอบรมและรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุดทีมละ 75,000 บาท