เชิญร่วมส่งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้

องค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือ SE ที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)และมีโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถเสนอโครงการของคุณ เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Saphan Digital 2020

เชิญร่วมโครงการ Saphan Digital โดย Google กระทรวงพาณิชย์ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ Saphan Digital จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และให้ความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรี ให้ผู้ประกอบการ (SMEs), องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร (NGOs) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้เทคนิค การใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ องค์กร ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเองได้

SE Night 13

SE Night ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร พิชิตใจนักลงทุน”

มาเรียนรู้ไปด้วยกันว่า SE อย่างเรา ต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงจะสามารถพิชิตใจแหล่งเงินทุน/นักลงทุนได้ กับกิจกรรม SE Night ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร พิชิตใจนักลงทุน” ผ่านระบบ ZOOM ที่เปิดโอกาสทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

พบกับ กิจรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM ด้วย 2 Workshops ที่จะทำให้ คุณมีแนวคิดและวิธีการในการ “สร้างประสบการณ์ลูกค้า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ” ด้วย การออกแบบบริการ และ บริการภิวัฒน์ (Service Design & Servitization)

Impact Collective

Impact Collective Acceleration Program กับโอกาสเรียนรู้และรับเงินทุนสนับสนุน เปิดให้สมัครแล้ว

Impact Collective คือโครงการ Acceleration Program ที่สร้างโอกาสให้แก่สตาร์ทอัพในภาคพื้นเอเชีย ที่สร้างผลกระทบทางสังคมแก่ชุมชน โดย Impact Collective จะร่วมลงทุน สนับสนุน และเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหา และความท้าทายระดับโลก เพื่อสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โดยตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครองค์กรให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

คุณนภา เศรษฐกร

คำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา มีคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

SE Night 12 - Jul 20

SE Night ครั้งที่12 หัวข้อ From Local to Global Competition: เตรียมตัวอย่างไรให้ SE ของคุณพร้อมร่วมประกวดบนเวทีโลกกับ WSA 2020

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันที่จะส่งโครงการ SE ของคุณไปร่วมประกวดบนเวทีโลก หรือ ต้องการเรียนรู้ข้อมูล และวิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมส่งโครงการเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดบนเวที World Summit Awards ปี 2020 ต้องไม่พลาดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม SE Night ครั้งที่ 12

Circular Economy 2020

หลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย TRBN ก.ล.ต. และองค์กรภาคีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยรวมให้กับบริษัทเอกชน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อน “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในสังคมไทย ส่งเสริมให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืน

100 women Cover

คอร์สเรียนออนไลน์จาก โกลด์แมน แซคส์ “10,000 Women”

โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (The Goldman Sachs Group, Inc.) เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวจังได้ประกาศเปิดตัวคอร์สออนไลน์ “10,000 Women” เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจและการบริหารกับสตรีทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย