SE Night 16

SE Night ครั้งที่ 16 หัวข้อ “เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการจดแจ้งเป็นกิจการเพื่อสังคมกับสวส.”

SE Night ครั้งที่ 16 หัวข้อ “เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการจดแจ้งเป็นกิจการเพื่อสังคมกับสวส.”

SE Night 15

SE Night ครั้งที่ 15 “โค้งสุดท้าย เสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19”

มาร่วมกันไขข้อข้องใจว่าองค์ภาคประชาสังคมจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไร เมื่อภาครัฐเปิดโอกาสให้คุณร่วมส่งโครงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูฯ ตาม พ.ร.ก.เงินกู้ฯ

SDG Game Fest 2020

SDGs Game Fest 2020 โครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม

DGs Game Fest โครงการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างทักษะด้านเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ (Creative Economy) เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้สร้างเกมและผู้สนใจ ร่วมนำเสนอแนวคิด ออกแบบ และพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ Sustainable Development Goals (SDGs) และพัฒนาเกมที่ใช้เล่นได้จริง สร้างความบันเทิง และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

whoknew

มาร่วมแคมเปญ #WhoKnew ใน Social Enterprise Day 2020 กันเถอะ

วันที่ 19 พฤศจิกายนนี้เป็น Social Enterprise Day 2020 โอกาสสำคัญที่คุณจะได้บอกเล่าเรื่องราวในงานของคุณไปทั่วโลก โดย SE Thailand ร่วมกับ SEUK และองค์กรส่งสริมธุรกิจเพื่อสังคมทั่วโลกจัดทำแคมเปญ #WhoKnew เพื่อร่วมสร้างความรู้ตระหนักในสังคมเกี่ยวกับ Social Enterprise

WinWinWar2020

เชิญสมัครแข่งขัน”Win Win WAR Thailand Special Online Edition”ชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียดีๆที่จะสร้างการเปลี่นแปลงดีๆในสังคม ต้องไม่พลาดสมัครแข่งขันประกวดสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท กับ”Win Win WAR Thailand Special Online Edition”

ComeRain 2020

เชิญเข้าร่วมงาน Come Rain, Come Shine 2020 โดย Snowball Impact Incubation Program

มาร่วมรับฟังเรื่องราวของ Impact Ventures ทั้ง 7 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ Snowball Impact Incubation Program ภายในงาน  Come rain, Come shine 2020 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-20.30 น.สถานที่: the HALL ชั้น 3 The Commons Saladaeng

20201019_Consultation Workshop (1)

เสวนารับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาภายใต้โครงการสํารวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Landscape Survey in Thailand)

รายงานสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย (Social Enterprise Landscape Survey in Thailand) พร้อมแล้วให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟังผลการศึกษา และให้ความเห็นต่อการปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ ในงาน

Facebook Thailand Fund

Facebook ไทยตั้งกองทุนเยียวยา SME ในกรุงเทพฯ หากเข้าเกณฑ์ได้รายละ 89,000 บาท

Facebook ประเทศไทย ตั้งโครงการมอบเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุจะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่ารวมโดยประมาณ 89,000 บาทประกอบด้วยเงินสด 55,600 บาท และเครดิตโฆษณา (ad credit) จำนวน 33,400 บาท

ShelterTech 2020

โอกาสสำหรับ SE ที่ทำงานหรือมีโครงการเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

ShelterTech โปรแกรม Accelerator จาก Habitat for Humanity กำลังมองหากิจการที่สามารถนำนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยไปสร้างผลลัพธ์ทางสังคมให้เกิดขึ้นจริง

SE Class 5 Poster-100

SE Class ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Survive – Rebound – Adjust”

SE Thailand และ Boston Consulting Group (Thailand) ขอเชิญชวนคุณลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง Online Panel Discussion กับ SE Class ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Survive – Rebound – Adjust” ที่จะมาบอกเล่า พูดคุยถึงวิธีการและประสบการณ์ตรงของ 4 องค์กรชื่อดัง ในการนำพาธุรกิจให้อยู่รอด-พลิกฟื้น-และปรับตัวจากวิกฤตโควิด-19 ให้คุณได้ไอเดียไปปรับใช้กับธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ!

SE Class 4 Cover

SE Class #4: “PDPA In Action: Workshop เตรียมความพร้อมรับ PDPA”

พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. ตามกำหนดแล้ว มาทำความเข้าใจความหมาย สิทธิและหน้าที่ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมทีละขั้นตอนเพื่อรับมือพ.ร.บ. ไปด้วยกัน

SE Night 14 Poster-100

SE Night #14: “SE ซี้ปึ๊ก” เฉพาะสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

ถึงเวลารวมตัวกันของสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแล้ว! กับงาน SE Night ครั้งที่ 14 “SE ซี้ปึ๊ก” เชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน
– รับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกัน
– ฟัง Talk จากเพื่อนสมาชิกฯ แบ่งปันประสบการณ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
– ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ กระชับความสัมพันธ์
– เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ

Nissan - Honor the King's Legacy

เชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท กับโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ”

กิจกรรม สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมไทยให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

NIA Challenge 2021

เชิญเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชนปี 2564 กับ NIA

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน