มือถือนี้พี่ให้น้องเรียน

โครงการมือถือนี้ พี่ให้น้อง(เรียน)

อยากเชิญชวนพี่ๆ ผู้ใหญ่ใจดี มาร่วมบริจาคมือถือและแท็บเลตสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ในสถานการณ์เร่งด่วนนี้กับโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ผ่านแอพพลิเคชั่น Anywhere “Online Blended Learning”

แคมเปญระดมทุนช่วยโครงการ Covid Relief Bangkok เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

โครงการ Covid Relief Bangkok ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและสถาบันทางสังคม ในการใช้ทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือกลุ่ม เป้าหมายเปราะบางให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

กระจกเงา เทใจสู่โควิด

โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤตโควิด-19 กระจกเงา” ผ่านเทใจดอทคอม

มูลนิธิกระจกเงาและเทใจจัดทำ โครงการ “จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา” เป้าหมายระดมทุน 660,000 บาท สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 50 คนต่อวัน

Snowball 2020

เชิญผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคมและค้นหาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม SNOWBALL 2020 – IMPACT INCUBATION PROGRAM

SNOWBALL IMPACT INCUBATION PROGRAM โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม Snowball สนับสนุน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Impact Ventures) ที่กำลังเริ่มต้นพัฒนาองค์กรให้มีโมเดลการทำงานชัดเจน กำลังหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมา สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ไปพร้อมกับการดำเนินการอย่างยั่งยืน

Yala Covid Taejai

โครงการ “สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด” ผ่านเทใจดอทคอม

“กลุ่มลูกเหรียง” ร่วมกับเทใจและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ โครงการ “สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด”เพื่อช่วยครอบครัวที่กำลังเผชิญความลำบากพิเศษในจังหวัดยะลา

Taejai Give Child

โครงการ “Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป” ผ่านเทใจดอทคอม

เรามาช่วยชุมชนชายแดนใต้ให้เด็กๆและครอบครัวได้อยู่รอด พร้อมพึ่งพาตัวเองได้ในเร็ววันกันเถอะ

sabaidee bot

ร่วมดูแลสมาชิกองค์กรกับ “สบายดีบอตสำหรับองค์กร”ดูแลสุขภาพส่วนรวมอย่างมีส่วนร่วม

สบายดีบอตเป็นเครื่องมือช่วยบันทึกสุขภาพของตนเองให้สบายดี เพื่อร่วมเฝ้าระวังแก้ปัญหาไม่ให้ลุกลาม ผ่านการบันทึกกิจกรรม / ติดต่อกับสังคม และเป็นเพื่อนคอยให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรคระบาด

infoAid พื้นที่กลางที่รวบรวมนำเสนอข้อมูลเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

ยังต้องการธารน้ำใจด่วน “infoAid” เชิญชวนคนไทยร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เดือดร้อนและประชากรกลุ่มเปราะบาง โควิดชี้ให้เห็นประเด็น “Open Data” และ “ความเท่าเทียม”

NIA Covid

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะและคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคม (SE) หรือ นิติบุคคล ทั่วประเทศไทยที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรมและคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนผลงานนวัตกรรมที่มีส่วนช่วย “ลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู” ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เปิดรับการขอสนับสนุน

เปิดลงทะเบียนโรงพยาบาลที่ต้องการเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ร่วมกับ เทใจดอทคอมและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสำหรับใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เป็ดไทยสู้ภัย

ร่วมสนับสนุนโครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19”

โครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” ก่อตั้งโดยกลุ่มสตาร์ทอัพไทยในนาม สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ (TTSA) ร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย

ระดมทุนโควิด

ร่วมระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมผ่าน “เทใจดอทคอม” ในสถานการณ์โควิด-19

เพราะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส COVID-19 ที่กำลังวิกฤตนี้ “กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม” ได้แก่ เด็ก ผู้สูงวัย คนยากไร้ ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อและเป็นกลุ่มที่อาจจะถูกมองข้ามไปโดยไม่ตั้งใจ ในวิกฤติโควิดครั้งนี้  “เทใจ”  จึงขอเชิญคนไทยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมช่วยเหลือตามกำลัง

เทใจสู้โควิด - อุปกรณ์ทางการแพทย์

เชิญร่วมสนับสนุน กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด 19

ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มแพทย์ นักวิจัย และวิศวกรจาก ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย มาร่วมกันคนละไม้คนละมือ สนับสนุน “กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19”

PPCIL_2020_Final_V2-04

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) #2

หลักสูตรดีๆ สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน หลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “CHANGE MAKER” รับภาวะวิกฤต ภายใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน : Public and Private Chief Innovation Leadership (PPCIL) # 2

Vaccines

โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” กับบริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ให้ SME ฟรี

CEA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยเปิดให้บริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้แก่ SMEs ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย