NIA Funding 2020

NIA เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563

เพื่อให้ผู้ประกอบการทางสังคมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2562

Youth co-lab 3 Nov

ร่วมรับฟังเรื่องราวนวัตกรรมเพื่อการสร้างสันติภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศกับงาน Youth Co:Lab Thailand 2019 : Open Event – Pitching for Peace

Thailand Social Innovation Platform ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Youth Co:Lab Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด “เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย” พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Impact Day 2019

เชิญเข้าร่วมงาน “Banpu Champions for Change’s Impact Day: สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนเเปลงสังคม”

บมจ. บ้านปู ร่วมกับสถาบัน Change Fusion ได้จัดงาน Impact day ปีที่ 9 “สนามของคนสร้างสรรค์ ต่อเติมพลัง เปลี่ยนแปลงสังคม” ภายใต้โครงการ Banpu Champions for Change โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม คนรุ่นใหม่ แฟนเพจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากกูรู พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมและเครือข่าย

ชีวาส

The Chivas Venture ปี 6 เฟ้นหานักธุรกิจเพื่อสังคม ชิงรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

The Chivas Venture เป็นแพลตฟอร์มระดับโลก ที่จะสนับสนุนเงินลงทุนให้เปล่าจำนวนหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐฯแก่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปหลอมรวมกับเป้าหมายธุรกิจมาสรรสร้างสิ่งที่ดีแก่โลกใบนี้

poster

เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต (Transformative Management for People-centered Care under Dynamic Society) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตรัง 23 ก.ย. 62

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise: การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง”

วันที่ 23 กันยายน 2562 สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้รับเกียรติเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise: การขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของธุรกิจอาหารทะเลในจังหวัดตรัง”

SE Thailand in SEASIN 2019

SE Thailand ร่วมเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “Social enterprise as a tool for achieving Sustainable Development”

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ร่วมเป็น Panel Speaker ภายใต้หัวข้อ “Social enterprise as a tool for achieving Sustainable Development” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน 2nd Southeast Asian Social Innovation Network Event: SHAPING FUTURES – New ways for Universities to make change happen เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส, กรุงเทพมหานคร

งานสัมมนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ก.ล.ต. – สวส. – สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม จับมือผลักดัน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ก.ล.ต. สวส. และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมจัดงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อสังคม รวมถึงช่องทางการระดมทุน

มหกรรมทำดี GOOD Society Expo 2019: 10-13 ตุลาคม 2562 ที่ centralwOrld

มหกรรมทำดีประจำปีกลับมาอีกครั้ง งานเดียวที่รวมองค์กรเพื่อสังคมเด่น ๆ งานอาสาดี ๆ จากทั่วประเทศ ให้หนึ่งแรงของคุณ คุณ และคุณ มารวมเป็นพลังสร้างเรื่องดี ๆ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พบกับผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ที่จะมาพูดคุยกันในหลายหลายประเด็นเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

SE Night #3 กับหัวข้อ “Branding เป็นเรื่องสามัญ” ตอนที่ 2 – รู้จัก เข้าใจ และรัก Brand ของคุณ (ที่มีอยู่ หรือกำลังจะมี) ผ่านการพูดคุยอย่างถึงใจ

รู้จัก เข้าใจ และรัก Brand ของคุณ (ที่มีอยู่ หรือกำลังจะมี) ผ่านการพูดคุยอย่างถึงใจ หลังจากได้เรียนรู้หลักการของ Ikigai Branding (TM) จาก Session#01

SE Night #2 กับหัวข้อ “Branding เป็นเรื่องสามัญ” ตอนที่ 1 – รู้จัก เข้าใจ และรัก Branding ผ่าน Ikigai Branding (TM)

มารู้จักและรักการทำแบรนด์ให้ถึงระดับเซลล์ ในแบบง่ายๆ สามัญและสนุก เพราะเราต้องอยู่กับมันตลอดชีวิต! กับพี่บี๋ be positive plus ผู้ใช้ Ikigai Branding (TM) สร้างแบรนด์มากมาย และเป็นที่ปรึกษาแบรนด์ให้กับหลายธุรกิจเพื่อสังคม