SE Night 26 - Special Edition 3 Dec

SE Night 26 (Special Event) – Focus Group กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเภทกิจการและพัฒนาการที่แตกต่างกัน

เชิญกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน ร่วมให้ความเห็นแบบ focus group เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนเสียงของสมาชิกทั้งหลายในฐานะ SE ไปยังผู้กำหนดนโยบาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

gsposter_169_final

เชิญเข้าร่วมงานGood Society Summit 2021 – Hope in Crisis 19-21 พ.ย. 64

งาน Good Society Summit 2021 ภายใต้คอนเซปต์ “Hope in Crisis ในวิกฤตยังมีหวัง” ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบคือ ร่วมเรียนรู้ (Learn) กับเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นสังคมที่หลากหลาย ร่วมลงมือทำ (Action) กับองค์กรภาคสังคมที่ชวนคุณมาสร้างการเปลี่ยนแปลง 4 ประเด็นปัญหาสังคม การศึกษา ต่อต้านคอร์รัปชัน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และร่วมยกระดับการสร้างสังคมดี (Scale Impact)

Social Enterprise Thailand Forum 2021 งานสัมมนาออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายสังคมดี ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศกว่า 60 องค์กร จัดงาน Social Enterprise Thailand Forum 2021 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว” โดยเป็นการสัมมนาออนไลน์ตลอดงาน

มาร่วมค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้นที่งาน TSX2021 Thailand Sustainability Expo ครั้งแรกของเมืองไทยกับ Virtual Expo ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกดิจิทัลเสมือนจริงบนหน้าจอมาร่วมอุดหนุนร้านค้าสายกรีนรักษ์โลก

เชิญเข้าร่วมงาน Thailand Sustainability Expo 2021 วันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564

มาร่วมค้นหาทางออกให้โลกน่าอยู่มากขึ้นที่งาน TSX2021 Thailand Sustainability Expo
ครั้งแรกของเมืองไทยกับ Virtual Expo ด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกดิจิทัลเสมือนจริงบนหน้าจอมาร่วมอุดหนุนร้านค้าสายกรีนรักษ์โลก

งานสัมมนาออนไลน์ "ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม' The Next Move of Social Enterprise"

งานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” โดย สวส.

สวส. เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise”
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.

MUSEF-SEbanner_210911_SE01

เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MUSEF Mahidol University Social Engagement Forum วันที่ 7 ตุลาคม 2564 09:00 – 16:00 น. (Virtual Conference)

มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญทุกท่านร่วมงาน ‘มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม’ (MUSEF 2021) พื้นที่ที่จะเปิดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดในรูปแบบ Virtual Conference เพื่อให้นักวิจัย บุคลากรภาคสังคม และประชาชนทั่วไป แลกเปลี่ยนและต่อยอดความรู้จากงานวิจัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด

โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครถึง 31 ส.ค. นี้

เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วม โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” เพื่อโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

Poster tbn Asia x SE Thailand-100

เงินทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมจาก TBN Asia มูลค่ารวมประมาณ 2.1 ล้านบาท เปิดรับสมัครถึง 4 ส.ค. 64

เงินทุนนี้สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังมองหาความสนับสนุนในระยะสั้นช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 TBN Asia ได้ใช้แนวทาง “การให้อย่างมีประสิทธิผล” ในการมอบเงินทุนสนับสนุน และจะพิจารณาผู้สมัครรับทุนที่เน้นด้านการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการผลิต

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการ การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2565 (City & Community Innovation Challenge 2022) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ