เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร CIRCO Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 5: Social Enterprise & Communities

track5_poster-02
ข่าวดีสำหรับธุรกิจเพื่อชุมชนและสังคม
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร CIRCO Creating Business Through Circular Design รุ่นที่ 5: Social Enterprise & Communities ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2564
หากคุณเป็นผู้ประกอบการหรือนักออกแบบ ที่มีความตั้งใจที่จะประสานศักยภาพชุมชนด้วยธุรกิจ ผ่านการออกแบบโมเดลธุรกิจ สินค้า หรือบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ทรัพยากรของชุมชนและเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับการออกแบบหมุนเวียน ( Circular Design)
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดอบรมหลักสูตร CIRCO: Creating Business Through Circular Design จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นเส้นทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม
โดยรูปแบบการเรียน จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทดลองคิด ทดลองทำ และเรียนรู้ร่วมกัน(Workshop) กับเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหมุนเวียนและที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
ผลลัพธ์การเรียนรู้
  • ได้แผนภาพการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการใช้ทรัพยากร (Value Destruction & Opportunity)
  • เข้าใจกลยุทธ์การออกแบบและโมเดลธุรกิจในเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Design Strategy & Business Model)
  • ได้แผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Implementation Plan and Roadmap)
  • ได้ทักษะการคิดเชิงออกแบบหมุนเวียน (Circularity Thinking )

📌อบรมออนไลน์ (Zoom) ทุกวันพุธที่ 13,20,27 ม.ค. 2565 และ 10,17,24 ก.พ. 2565 เวลา 9.30 – 12.30 น.
📌ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/eBmuXdkZJrFDrFabA
📌รับสมัคร 10 บริษัทเท่านั้น
📌พิเศษ! ละเว้นค่าลงทะเบียน มูลค่า 10,000 บาท เป็นกรณีพิเศษสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน
📌อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://globalcompact-th.com/CIRCO/BusinessDesign/5thTrack
📌คำถามที่พบบ่อย https://drive.google.com/…/1sFcoHPJZ69ialOo7LDc…/view…

ขอบคุณที่มา: สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
Share