NIA-covid

ร่วมส่งโครงการเพื่อขอรับทุนในการสร้าง “ผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19” จาก NIA

NIA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

มุมข้าราชการ : วิสาหกิจเพื่อสังคม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ได้รับการส่งเสริมให้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้านการค้า

GSEF

โอกาสในการเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลกในงาน Global Social Economy Forum (GSEF) 2020 ที่ประเทศเม็กซิโก

หากคุณเป็นผู้นำหรือทำงานในธุรกิจเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม และกำลังมองหาเครือข่ายจากต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ /  เปิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อย่ารอข้า…สมัครเข้าร่วมโครงการดี ๆ กับ GSEF ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563 ที่เมื่องเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

SE Class 3 Poster

SE CLASS ครั้งที่ 3- “Kickstart Guide for Social Enterprise to Partnership and Digital Marketing” โดย ดีแทค

เพราะการตลาดไม่ได้มีแค่แบบ Offline…. SE ยังสามารถทำการตลาดด้วย Partnership Marketing และ Digital Marketing ที่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์แบบผ่อนแรง (Leverage) จากความร่วมมือกับองค์กรอื่น และโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัดในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเพื่อสังคมมากที่สุด

มารับฟังมุมมองการทำ Partnership Marketing และ Digital Marketing จากผู้บริหารระดับสูงของดีแทค ที่จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

SE Night 8 Cover-100

SE Night ครั้งที่ 8 กับหัวข้อ “ส่งโครงการ SE เข้าประกวดอย่างไรให้โดนใจกรรมการ”

เคยไหม เวลามีโครงการประกวดธุรกิจเพื่อสังคมทีไร เครียดทุกที… เพราะไม่รู้จะต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร เพื่อจะได้มีโอกาสเข้ารอบได้มากขึ้น… ไม่ต้องกังวลไป เพราะเรื่องของการเข้าประกวดโครงการ SE นั้นสามารถเตรียมพร้อมได้ หากเรารู้วิธีการ และมุมมองการตัดสินของกรรมการ

ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

Ashoka and HSBC

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขันThe Future Skills Innovation Challenge

อโชก้าสากล ร่วมมือกับ HSBC จัดการแข่งขัน The Future Skills Innovation Challenge เพื่อมองหาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมและนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจในอนาคต ในการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการสนใจ “ทักษะแห่งอนาคต” ที่จะทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

SE102-01-01-01

เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการ SET SE 102 ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคมให้ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรชั้นนำวันที่ 10 เม.ย. – 4 มิ.ย. 63

SE Class by BCG Cover

SE CLASS ครั้งที่ 2- BCG: BUSINESS STRATEGY ตอน “BUSINESS MODEL”

มาทำความเข้าใจหลักการและกระบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจ โดยใช้ Business Model Canvas โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์จาก Boston Consulting Group (BCG) บริษัทให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก

โคราช เมืองที่คุณสร้างได้

เยาวชนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมกับการสร้าง “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้เข้าร่วมในกิจกรรมแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้” โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดีฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

Banpu Champions for Change คือโครงการที่จะบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ๆ ซึ่งดำเนินการมา 10 ปีแล้ว จัดโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน Change Fusion ร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการสร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

SE Night 7 - FB Event Cover2

SE Night ครั้งที่ 7 กับหัวข้อ “พ.ร.บ ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องใกล้ตัวที่จัดการได้”

มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจไปด้วยกันว่า พ.ร.บ. นี้คืออะไร จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมของเราอย่างไร และที่สำคัญเราควรต้องทำอย่างไรให้สามารถลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวได้

กลต ไฟเขียว SE

ก.ล.ต. เปิดให้ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและยื่นไฟลิ่ง

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการระดมทุน เพื่อนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

TU GenNext

วิชาที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม กับคอร์สเรียนจาก TU Gen Next Academy

โครงการ TU Gen Next Academy หรือธรรมศาสตร์ตลาดวิชาการ เป็นโครงการที่ให้ทุกคนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเจตจำนงของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้และการศึกษาได้

Co-impact

ทุนสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รอบที่ 3 จาก Co-Impact

Co-Impact เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยทางองค์กรได้มอบเงินทุนแก่องค์กรหรือโครงการไปแล้วกว่า 10-25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา