กรมความร่วมมือระหว่างประเทศประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friend from Thailand – FFT) ประจำปี 2564

FFT 2021
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตเป็นอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นตัวแทนประเทศไทย มีอายุระหว่าง 21-35 ปี สามารถสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาวอาสาสมัครเพื่อนไทย หรือ FFT (Friends from Thailand) รุ่นที่ 12 โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้❗
.
🔎 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3gN5Tz3
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กรกฎาคม 64
.
#ข่าวประชาสัมพันธ์กับSEThailand #ชุมชนนักธุรกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย
Share