เงินทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมจาก TBN Asia มูลค่ารวมประมาณ 2.1 ล้านบาท เปิดรับสมัครถึง 4 ส.ค. 64

Poster tbn Asia x SE Thailand-100

เงินทุนนี้สำหรับธุรกิจเพื่อสังคมที่กำลังมองหาความสนับสนุนในระยะสั้นช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 TBN Asia ได้ใช้แนวทาง “การให้อย่างมีประสิทธิผล” ในการมอบเงินทุนสนับสนุน และจะพิจารณาผู้สมัครรับทุนที่เน้นด้านการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการผลิต

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
  • ได้รับผลกระทบจากวิกฤติแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  • เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
  • มีแผนในการลดผลกระทบทางลบจากวิกฤติโควิด-19 ที่มีต่อกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการผลิต การพัฒนาธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจเพื่อให้การสร้างรายได้มีความต่อเนื่อง

ขนาดของเงินทุนสนับสนุน

Resilience Programme มีเงินทุนรวม 90,000 SGD (ประมาณ 2.1 ล้านบาท)
ในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคัดเลือก แบ่งเป็น

  • เงินทุน 5,000 SGD (ประมาณ 120,000 บาท) จำนวน 4 ทุน
  • เงินทุน 10,000 SGD (ประมาณ 230,000 บาท) จำนวน 3 ทุน
  • เงินทุน 20,000 SGD (ประมาณ 470,000 บาท) จำนวน 2 ทุน

ฉันจะสมัครได้อย่างไร

สมาชิกประเภทสามัญสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม สามารถกดที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครรับทุนสนับสนุน
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตอบคำถามในใบสมัครและแนบเอกสารอย่างครบถ้วน ใบสมัครและเอกสารที่ไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ survey@sethailand.org
หรือสมัครสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้ที่ www.sethailand.org/membership

ปิดรับสมัครเมื่อไหร่

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

สมัครได้เลยที่ https://bit.ly/Resilience4SE


* หมายเหตุ TBN Asia ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนตามความเหมาะสมหลังจากพิจารณาผู้สมัคร โดยอยู่ภายในกรอบเงินทุนรวมภายใต้โครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า

Share