โครงการประกวดชิงเงินรางวัลกับโครงการ Shaper in Action: Waste Hero Awards

Shaper in Action

เชิญผู้ประกอบการ SMEs ส่งโครงการเพื่อสังคม (CSR) เข้าแข่งขัน ภายใต้หัวข้อการจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะอาหาร Food Waste Management and Value-added เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท และผู้ชนะเลิศจะได้ขึ้นเวทีในงาน Thailand Sustainability Expo 2021

  • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1  50,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2  30,000 บาท

นอกจากเงินรางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการจได้รับโอกาสในการพบปะกับผู้แทนจากบริษัทฯ และองค์กรผู้สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของไทย อาทิ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมการพัฒนาทียั่งยืน จากองค์กรภาครัฐและเอกชนดังนี้

  • แบรนด์สินค้าเพื่อโลก การตลาดที่ถูกใจลูกค้า
  • การประเมินมูลค่า CSR และการคำนวณคาร์บอนเครดิต
  • แหล่งระดมทุนสำหรับโครงการเพื่อสังคม
  • ต่อยอดความดีกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ info@thailandsustainability.com และ www.thailandsustainabilityexpo.com

Share