สัมมนาออนไลน์ IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) โดย NIA

2564_IOP_ILP_1_1_Brochure_R_page

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กำหนดจัดงานสัมมนา IOP Day 2021 : Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม) วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดองค์กรละ 2 ท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE OA: @tris
โทรศัพท์: 088-916-6915, 098-465-4429
Email: trisacademy@tris.co.th
www.tris.co.th

Share