สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

TSRI and SE Thailand
SE Thailand นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา
น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม ผู้แทนลงนาม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีหน่วยงานพันธมิตรของสกสว. รวม 6 หน่วยงานสำคัญในประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการวิจัยและการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ ภายในงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022” ณ สามย่าน มิตรทาวน์

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญช่วยปลดล็อกความเป็นเจ้าของและผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการต่อยอด และการใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดในทุกๆ ด้าน
MOU
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สกสว.และหน่วยงานพันธมิตร 6 หน่วยงานสำคัญในประเทศ
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022” ได้ถึง 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://triupfair.com/main/
Share