เชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ Ambassador for a Day เนื่องในวันสตรีสากล พ.ศ. 2565

20211208-AmbassadorForADay-WebBanner

ถ้ามีคนถามคุณว่า “ความหิว ความยากจน สภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมทางเพศ คุณจะเริ่มแก้ปัญหาเหล่านี้ในชุมชนของคุณได้อย่างไร?” คุณจะตอบว่าอย่างไร ในโอกาสวันสตรีสากลปี พ.ศ. 2565 เราอยากชวนเยาวชนอายุ 18-25 ปี ส่งคำตอบเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวิดีโอ Ambassador for a Day (#มาลองเป็นทูต1วัน) พร้อมอธิบายสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่หรือวิธีการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น

เปิดรับผลงานจากเยาวชนไทยทุกคน (ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี

คำตอบของคำถามที่ว่ามี “ความเท่าเทียมทางเพศ” ในสังคมไทยแล้วหรือยังนั้น เมื่อนำมาปะติดปะต่อกันแล้ว จะทำให้เห็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนขึ้น เราจึงอยากชวน “คุณ” มาร่วมเป็นกระบอกเสียงเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

ใครมีไอเดียเจ๋ง ๆ มาลุยกันเลย เราอยากฟัง! ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ชิงรางวัล-โอกาส “มาลองเป็นทูต 1 วัน” กับคณะทูตานุทูตหญิง 11 ท่าน รวมทั้งผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยอีก 13 ท่าน เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ชมเว็บไซต์ un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ เพื่อศึกษาวิธีง่ายๆ ที่คุณทำได้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เยาวชนทั่วไป (สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย) อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี รวมถึงสมาชิกกลุ่ม LGBTQ+ เยาวชนที่มีความพิการ และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

กติกาและเงื่อนไขของคลิปวิดีโอและการนำเสนอ

 • อัดวิดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที ในหัวข้อ “มุมมองเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมหรือสภาวะโลกร้อน* ที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในชุมชนของคุณ” พร้อมอธิบายการเข้าไปมีส่วนร่วมของตนเองในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาจากความสามารถในการนำเสนอคำตอบ และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (อารบิก ดัตช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ฮินดี อิตาลี คาซัค นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ตากาล็อก และไทย)
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้เพียงท่านละ 1 ผลงาน เท่านั้น โดยต้องมีผู้ส่งผลงานปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด
 • คลิปผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดการประกวด ฯ (คณะเอกอัครราชทูตหญิงและผู้นำสตรีขององค์กรสหประชาชาติในประเทศไทย) ที่สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อสาธารณะช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน : 14 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 23:59 ตามเวลากรุงเทพฯ โดยผู้ส่งผลงานจะต้องทำการโพสต์คลิปวิดีโอที่ทำแล้วบนบัญชีโซเชี่ยลมีเดียของตนเอง อาทิ Facebook, Twitter, YouTube หรือ TikTok รวมทั้งส่ง URL link ไปที่อีเมลล์ unrc.thailand@gmail.com


หัวข้อสำคัญเนื่องในวันสตรีสากล 2565

หัวข้อสำหรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565 (IWD 2022) คือ “วันนี้ที่เท่าเทียมเพื่อพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” เพื่อตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วโลกที่เป็นผู้นำในการปรับตัว บรรเทา และรับมือกับความท้าทาย เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพอากาศและในด้านอื่น ๆ ที่ตนสนใจและมีส่วนร่วมเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงในชุมชนของตน

 • ความเท่าเทียมทางเพศและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเป็นวาระที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ในสังคมปัจจุบัน
 • ทุกวันนี้ ผู้หญิงได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลที่ตามมามากกว่าประชากรกลุ่มอื่นในสังคมอย่างไม่ได้สัดส่วน
 • แต่แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้หญิงกลับเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถรับมือและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • ในทุก ๆ วัน ผู้หญิงมากมายที่เข้มแข็งและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคือกำลังสำคัญแถวหน้าที่ช่วยปกป้องโลกของเรา

คำแนะนำในการบันทึกวิดีโอ

 • แนะนำตนเอง (ชื่อ, ตำแหน่ง, ที่อยู่, สถานศึกษา)
 • ถือโทรศัพท์ที่ใช้บันทึกวิดีโอในแนวนอน
 • พูดให้สั้นกระชับ วิดีโอควรมีความยาวระหว่าง 1-2 นาที โดยไม่เกิน 2 นาที

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย โดยส่งอีเมลมาที่ unrc.thailand@gmail.com

Share