เชิญร่วมโหวตให้ 10 ผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบแรก ของโครงการประกวดออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม โดย สวส.

FB Cover for Vote

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมโหวตผลงานการออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise) ที่ผ่านการตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินรอบแรก 10 ผลงาน โดยคะแนนโหวตจากทุกท่านจะนับเป็น 10% ของหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานทั้งหมด 100%

วิธีการโหวต
 •  ท่านสามารถเลือกผลงานที่ชื่นชอบสูงสุด 3 ผลงาน*
 • ผู้ใช้อีเมล 1 อีเมลโหวตได้ 1 ครั้ง**

  * หาก 3 ผลงานที่เลือกเข้ามาซ้ำกัน จะนับคะแนนจาก 1 ผลงานเท่านั้น
  ** นับคะแนนโหวตจากอีเมลที่รับ-ส่งได้จริงเท่านั้น หากมีอีเมลที่ใช้การไม่ได้ จะไม่นับคะแนนโหวตจากอีเมลนั้น ๆ

ร่วมลงคะแนนและดูผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ https://bit.ly/Vote-SE-Mark
โหวตผลงานได้ถึง 13 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น.

📌 เปิดโหวตผลงานตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

📌 ประกาศรายชื่อ 3 ผลงานที่ชนะการประกวด จากผลคะแนนของคณะกรรมการตัดสินและการโหวต วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผ่าน Facebook Live ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

10 ผลงานที่ผ่านการตัดสินรอบแรก 

ร่วมลงคะแนนและดูผลงานที่ผ่านเข้ารอบได้ที่ https://bit.ly/Vote-SE-Mark
โหวตผลงานได้ถึง 13 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น.


รู้หรือไม่?

เครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise) เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่รับรองความเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีคุณสมบัติของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างครบถ้วน ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมเป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการ มีการวัดผลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลประกอบการด้านการเงินเท่านั้น มีการนำกำไรไปลงทุนซ้ำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม และมีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

วิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. จะสามารถนำเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ ไปใช้แสดงบนฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงตัวกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความมั่นใจว่าได้จับจ่ายใช้สอยจากกิจการที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตัวจริง

แนวทางการออกแบบเครื่องหมาย มีดังนี้

 1. Relevance to Social Enterprise – สามารถสื่อสารกับสาธารณชนว่า ผู้ผลิตสินค้าและบริการนี้ เป็นกิจการที่มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม/สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองผลการดำเนินงานด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมจากองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
 2. Originality – สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนจากเครื่องหมายอื่น
 3. Universality and Longevity – ร่วมสมัย เป็นสากล สามารถใช้ได้นาน
 4. Visibility – สามารถมองเห็นได้ในขนาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะนำเสนอทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ เช่น วางบนเว็บไซต์ ทำเป็นป้าย หรือวางบนบรรจุภัณฑ์สินค้า
 5. Practicality – สามารถวางกับเครื่องหมายอื่น ๆ ได้ เช่น อย. Fair Trade, Organic, มอก., SHA

คำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายนี้ – Profit-People-Planet (เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม)/ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม/ ดีต่อคุณและดีต่อโลก

เงินรางวัล
💵 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
💵 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
💵 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

ขอเรียนเชิญเจ้าของผลงานทั้ง 10 ผลงานเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลวันที่ 24 มิ.ย. 65 แบบออนไลน์ โดยทีมงานฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโปรดติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานประกาศรางวัลผ่านทางอีเมล/เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้กรอกในใบสมัครส่งผลงาน

ติดต่อผู้จัดทำโครงการได้ที่โทรศัพท์ 062-079-3232 หรืออีเมล osep.logocontest@gmail.com

Share