โอกาสในการเพิ่มยอดขายสินค้าสำหรับสมาชิก SE Thailand 2 โครงการ: QSNCC และ Shopee

วันนี้ (28 เม.ย. 65) ทาง SE Thailand มีข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มยอดขายสินค้าของท่าน 2 โครงการมาแจ้งให้ท่านทราบ พร้อมเชิญเข้าร่วมโครงการ ท่านที่สนใจอย่ารอช้า! รีบส่งข้อมูลเข้ามานะคะ
1. การนำเสนอสินค้าต่อศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อยู่ระหว่างการจัดทำเมนู catering สำหรับผู้ใช้บริการศูนย์ฯ โดยศูนย์จะกลับมาเปิดให้บริการในช่วงเดือนกันยายนปีนี้
ทาง SE Thailand จึงได้ใช้โอกาสนี้หารือกับศูนย์ฯ เพื่อนำเสนอสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากสมาชิก SE รวมทั้งสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายความยั่งยืนของศูนย์ฯ
เบื้องต้นทางศูนย์ฯ มีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือร่วมกัน โดยขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัดทำเมนู catering และจัดหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับศูนย์ฯ
SE Thailand จึงขอเชิญชวนสมาชิกสามัญที่มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้า/บริการอื่น ๆ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่านในไฟล์ “ข้อมูลสินค้า-บริการเพื่อเสนอขายศูนย์สิริกิติ์” ที่แนบมาในอีเมลที่ส่งให้
  • ท่านสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการไม่จำกัดรายการ โดยกรอกข้อมูล 1 สินค้าหรือบริการต่อ 1 หน้า (ดาวน์โหลดไฟล์ template ได้ที่ https://bit.ly/QSNCC-SE) และ
  • ส่งกลับมายังอีเมล info@sethailand.org ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อที่ทางทีมงานจะรวบรวมข้อมูลและจัดส่งให้ทางศูนย์ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมต่อไป
SE Thailand ขอแจ้งว่าการกรอกข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นการประกันว่าท่านจะได้เป็นคู่ค้ากับทางศูนย์ฯ อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้สินค้าและบริการของสมาชิกได้รับการพิจารณา และอาจจะต้องรบกวนขอข้อมูลจากท่านเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
สำหรับท่านที่มีการส่งข้อมูลมาให้ เมื่อทีมงานได้หารือกับศูนย์ฯ ในโอกาสต่อไป จะเร่งแจ้งผลให้ท่านทราบ
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ info@sethailand.org หรือโทร 062-079-3232

2. โครงการ Online Marketplace 
2. โครงการ Online Marketplace
SE Thailand ร่วมเป็นหนึ่งในภาคีภายใต้โครงการ Online Marketplace ดำเนินการโดย กลต. และ สสว.
ขอเชิญสมาชิกสามัญ SE Thailand ที่มีสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ Shopee สมาชิกที่มีร้านค้าบน Shopee แล้วหรือยังไม่มีก็สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้สิทธิพิเศษ ได้แก่
  1. ปรากฎบนแบนเนอร์ส่งเสริมการขายบน Shopee เพื่อเพิ่มการมองเห็นร้านค้าและสินค้าของท่าน
  2. ผู้ดำเนินโครงการสนับสนุน voucher ส่วนลดให้กับลูกค้าเพื่อนำมาใช้กับสินค้าของท่าน
สมาชิกที่สนใจกรุณากรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/ZsuFXE4aYUoWBohz9 
ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
โดยใน “ส่วนที่ 2: ข้อมูลสังกัดที่มา เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการฯ” กรุณาเลือก “สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand)” และระบุรหัสสมาชิกสมาคมของท่าน
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ และคู่มือการเปิดร้านบน Shopee เพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sg7FSowzIFMYPB1cQ2P0YELpf1ilE
Share