Social Business Impact Lab Yunus Thailand

Social Business Impact Lab โดย Yunus Thailand

Are you someone who has an entrepreneurial spirit and a passion to solve social/environmental issues? If so, we have good news for you! Yunus Thailand, in collaboration with MAD Courses, will be organizing a Social Business Impact Lab this July 2022!

โครงการ พอแล้วดีTheCreator๗

โครงการ “พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๗”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ พอแล้วดีTheCreator๗ เพื่อเรียนรู้ เติมเต็ม และสานต่อศาสตร์พระราชา นำไปสู่ความเข้มแข็งให้กับธุรกิจและสังคม

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 5 CEA

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 5 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

CHANGE By CEA จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ แบบ One On One ทุกวันพฤหัสบดี ที่ ชั้น 5 TCDC กรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงวิชา

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

SNOWBALL x SUP Challenge โดย RISE IMPACT

ผู้ประกอบการที่กำลังตั้งใจแก้ปัญหาพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกำลังมึนงงเพื่อหาทางออก วันนี้ RISE IMPACT มีโปรแกรมน่าสนใจมานำเสนอ

SHOWCASE & TALK ครั้งที่ 2 CIRCULAR ECONOMY สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

SHOWCASE & TALK ครั้งที่ 2: CIRCULAR ECONOMY โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวัสดุสร้างสรรค์เข้าร่วมจัดแสดงตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ CIRCULAR ECONOMY

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็ง ตั้งฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต 50 เขตในกทม. ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็ง ตั้งฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต 50 เขตในกทม. ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ วางโครงสร้างและระบบเป็นกลไกแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้สัดส่วนกับจำนวนประชากร ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

SWU SE Training

การอบรม “การประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SIA)” โดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว

มศว. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมการประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SIA) หลักสูตรที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด

Youth SDGs 2022 Global Goals Thailand

โครงการ Youth SDGs 2022 Global Goals Thailand Session 2

ขอเชิญผู้ที่สนใจ รวมทีมส่ง Project กับ Global Goals Thailand เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านการทดลองทำโครงการเกี่ยวกับ SDGs ร่วมกับเพื่อนจาก 32 ประเทศ

Boost Your Business with Meta Boost ปีที่ 4 Kenan

Boost Your Business with Meta Boost ปีที่ 4 โดย Kenan Foundation

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ผู้เริ่มต้นหรือสนใจเรียนรู้ด้านการตลาดดิจิทัล สมัครเข้าร่วมอบรมธุรกิจยอดนิยมจาก Kenan Micro and SME Academy ออกแบบเพื่อบูสธุรกิจ SMEs ไทย

Roots Incubation Program 2022 powered LH Bank

Roots Incubation Program 2022 powered by LH Bank

ข่าวดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักบ้านเกิด! แค่พกเอาโปรเจกต์พัฒนาชุมชน หรือไอเดียธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนบ้านเกิดของคุณเข้ามา พร้อมหัวใจที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง

ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 Chiang Mai University

ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้อำนวยความสะดวกและอาสาสมัคร โครงการอาสาสมัครเยาวชน E-ASEAN (E-AYVP) ประเทศไทย 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน พ.ศ. 2564 – 2568

Low Carbon Contest : Vlog the Journey Season II องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Low Carbon Contest: Vlog – The Journey Season II โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ไม่ว่าคุณจะเป็น Vlogger หน้าใหม่ หรือมืออาชีพ มาร่วมสร้างสรรค์ Vlog จุดเทรนด์ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ด้วยกัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท ปิดรับ 15 พฤษภาคม 2565 นี้!

Policy Hackathon Bank of Thailand

Policy Hackathon โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติ เชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน Policy Hackathon ออกแบบนโยบายอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา 3 ด้าน คือ การเงินดิจิทัล การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาหนี้ ชิงรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท!

YSEALI DIY Diversity Inclusion Youth Regional Workshop

YSEALI DIY (Diversity, Inclusion, Youth) Regional Workshop

เชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี เข้าร่วมโครงการ “YSEALI DIY Regional Workshop” ซึ่งจะจัดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2022 นี้

Deepening Impact of Women Activators (DIWA) Ashoka

โครงการ Deepening Impact of Women Activators (DIWA) โดย Ashoka

ประกาศสำหรับผู้ประกอบการสังคมหญิงทุกคน! Ashoka ร่วมกับ S&P Global Foundation DIWA กำลังมองหาผู้ประกอบการทางสังคมผู้หญิง 25 คน มาอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ