SNOWBALL x SUP Challenge โดย RISE IMPACT

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

RISE IMPACT ได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการ “SNOWBALL x SUP Challenge” ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น ทั้ง Startups, SMEs หรือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ เพื่อที่จะแก้ปัญหา Single-use Plastics (SUP)


SNOWBALL x SUP Challenge คืออะไร ?

โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มุ่งแก้ปัญหา Single-use Plastics ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ในประเทศไทย

ใครที่ SNOWBALL x SUP Challenge กำลังมองหา ?

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

โปรแกรมนี้มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นตั้งแต่ Startups, SMEs และ ผู้ประกอบการนวัตกรรม ที่กำลังพัฒนาสินค้า บริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่อง SUP อยู่ และที่สำคัญ คือ มีความพร้อมทดสอบสินค้า/บริการของคุณกับกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2565


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับจาก The SUP Challenge:
 • PILOT TESTING WITH F&B PARTNER
  นำเสนอนวัตกรรมของคุณกับ ธุรกิจ F&B เพื่อแก้ปัญหาจริง และ ทดสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

 • FUNDING
  เงินทุนสนับสนุนการทำ Pilot Test มูลค่าสูงสุด 26,500 บาท (800 USD) ต่อโครงการ

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

 • IMPACT VENTURE WORKSHOP
  Workshops เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและศักยภาพของธุรกิจของคุณ
 • MENTORING
  รับคำแนะนำจาก Mentors ในเครือข่ายของ RISE IMPACT เพื่อวางแผนทดสอบสินค้า/บริการ และพัฒนาธุรกิจของคุณ
 • COHORT LEARNING
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการในโครงการ
 • IMPACT FORUM
  เชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้สนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น ทั้ง Startup, SMEs และ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

SNOWBALL x SUP Challenge RISE IMPACT

โครงการนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ The SUP Challenge:
 • รับสมัคร: 18 เมษายน-16 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผล: 30 พฤษภาคม 2565
 • ระยะเวลาโครงการ: 6 มิถุนายน – 30 กันยายน 2565
ระยะเวลาโปรแกรม:

มิถุนายน – กันยายน 2565 (4 เดือน)

สมัครได้ที่: https://airtable.com/shrklpuEi1TcROoBE

รายละเอียดโครงการ:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก: m.me/238368883214450


ขอบคุณที่มา: RISE IMPACT

Share