โครงการปั้นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassador Gen 2 – SCA2) โดย depa

DEPA - The Smart City Ambassador Gen 2
เชิญชวนคนรักบ้านเกิดมาร่วมพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Smart City) 150 คน 150 เมือง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กับโครงการปั้นนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassador Gen 2 – SCA2)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ให้กับเยาวชน นักศึกษาจบใหม่ หรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 22-30 ปี

ผู้ที่เข้าโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและปฏิบัติงานในฐานะ “นักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่” หรือ “Smart City Ambassador” พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • รับเงินเดือน 17,000 บาท 1 ปี
  • ร่วมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ยกระดับทักษะพัฒนา Smart City สุดเข้มข้น เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่
  • ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสร่วมงานกับเมืองและผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเมือง

สมัครภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่นี่

อ่านรายละเอียด: https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2


ขอบคุณที่มา: Smart City Thailand Office

Share