โครงการ “พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๗”

โครงการ พอแล้วดีTheCreator๗

“พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๗” รับสมัครเพียง 15 แบรนด์ เป็นตัวแทนจากทุกส่วนของประเทศ (กลาง/เหนือ/ใต้/ตะวันออก/ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร)


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เกษตรแปรรูป งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ทำธุรกิจสวนเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป
 2. มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันเกื้อกูล ต้องการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุด
 3. มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้สานต่อศาสตร์พระราชา
 4. มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ (โปรดศึกษาตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร การได้รับคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลด้านเวลา เป็นการตัดโอกาสผู้อื่น)

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
 2. แนบไฟล์ powerpoint / keynote ที่แปลงเป็น pdf ตามรายละเอียดในใบสมัคร
 3. ทำคลิปแนะนำตัวเองและธุรกิจ และตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี TheCreator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb
 4. หนึ่งแบรนด์สามารถสมัครได้ 2 คนเป็นอย่างมาก และเมื่อสมัครพร้อมแจ้งรายชื่อแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอความกรุณาไม่เปลี่ยนสลับคนมาเรียน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ตลอดหลักสูตร จำนวน 22 วัน 19,999 บาทต่อคน
  (ราคานี้รวมค่าอบรม อาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่มทั้ง 22 วัน)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2565

คลิกเพื่อสมัคร 

หรือสแกน QR Code ได้ที่ Poster รับสมัคร

* ตารางการเรียนตลอดทั้ง 22 วัน ดูได้ที่ลิงก์ใบสมัคร *


ขอบคุณที่มา: พอแล้วดี The Creator

Share