โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๗

โครงการ พอแล้วดีTheCreator๗

“พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๗” รับสมัครเพียง 15 แบรนด์ เป็นตัวแทนจากทุกส่วนของประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เกษตรแปรรูป งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ทำธุรกิจสวนเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป
  2. มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันเกื้อกูล ต้องการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุด
  3. มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้สานต่อศาสตร์พระราชา
  4. มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ (โปรดศึกษาตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร การได้รับคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลด้านเวลา เป็นการตัดโอกาสผู้อื่น)

ขั้นตอนการสมัคร
  1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  2. แนบไฟล์ PowerPoint / Keynote ที่แปลงเป็น pdf ตามรายละเอียดในใบสมัคร
  3. ทำคลิปแนะนำตัวเองและธุรกิจ และตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี TheCreator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb
  4. หนึ่งแบรนด์สามารถสมัครได้ 2 คนเป็นอย่างมาก และเมื่อสมัครพร้อมแจ้งรายชื่อแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอความกรุณาไม่เปลี่ยนสลับคนมาเรียน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ตลอดหลักสูตร จำนวน 22 วัน 19,999 บาทต่อคน (ราคานี้รวมค่าอบรม อาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่มทั้ง 22 วัน)


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2565

คลิกเพื่อสมัคร

* ตารางการเรียนตลอดทั้ง 22 วัน ดูได้ที่ลิงก์ใบสมัคร *


ขอบคุณที่มา: พอแล้วดี The Creator

Share