โครงการอาสาคืนถิ่น (Return Homeland) โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คนรุ่นใหม่กลับบ้าน อาสาคืนถิ่นรุ่นที่ 6 เพจอาสาคืนถิ่น - Return Homeland

โครงการอาสาคืนถิ่น (Return Homeland) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เปิดรับสมัคร “คนรุ่นใหม่กลับบ้าน” ทั่วประเทศ ผู้ที่มีความพร้อม มุ่งมั่นตั้งใจกลับไปสร้างฐานยังชีพ และพัฒนาชุมชน/บ้านเกิด เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ “อาสาคืนถิ่นรุ่น 6” จำนวน 20 คน ระยะเวลา 1 ปี


คุณสมบัติ
 • อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีแนวคิดสร้างฐานยังชีพและพัฒนาชุมชน/บ้านเกิด ด้านการเกษตร, นวัตกรรมชุมชน, ธุรกิจชุมชน, การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ
 • พร้อมเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ทุกกระบวนการตลอดระยะเวลา 1 ปี

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 • ทุนสนับสนุนการดำเนินงาน เดือนละ 3,000 บาท (8 เดือน)
 • ทุนปฏิบัติการชีวิต Life Project 10,000 บาท
 • พี่เลี้ยงโครงการ (Mentor)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • ทุนการเรียนรู้เฉพาะด้าน/กลุ่ม
 • ทุนสนับสนุนการสื่อสาร

Return Homeland Program
 • เข้าใจตนเอง เข้าถึงชุมชน เชื่อมโยงสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
 • การออกแบบ การสร้างชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive City)
 • การสื่อสารเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ (Media Information and Digital Literacy)
  • ปฏิบัติการชีวิต (Life Project)
 • ทักษะการจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ (Project Management Skill)
 • พื้นที่เพื่อ พื้นที่ชีวิตของคนรุ่นใหม่กลับบ้าน (Return Homeland Network)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565

วิธีที่ 1 กรอก Google Form

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัครส่งไปรษณีย์

 


ขอบคุณที่มา: อาสาคืนถิ่น – Return Homeland

Share