"หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา" PSDS TU

หลักสูตรอบรมครู : นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา​ รุ่นที่​ 5

ช่วงเวลานี้เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด ” มนุษย์”  คือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง และ “สังคม” คือภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตรอบรมครู : นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา​ รุ่นที่​ 5

UOB&Wishulada

โครงการ UOB Waste to Wonder: Turning trash to treasure art

เมื่อ “ศิลปะ” และ “เสื้อผ้าเก่า” มาผสานเป็นงานดีไซน์ จะเกิดเป็นศิลปะที่มีมูลค่าได้อย่างไร ? ร่วมค้นพบคำตอบได้ในงานเปิดตัวโครงการ UOB Waste to Wonder: Turning trash to treasure art

สัมมนา “เจาะทุก Pain Point ธุรกิจปี 2566"

งานสัมมนา “เจาะทุก Pain Point ธุรกิจปี 2566”

กิจกรรมสัมมนา “เจาะทุก Pain Point ธุรกิจปี 2566” โอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจมาร่วมค้นหาทางออกกับงานสัมมนา “เจาะทุก Pain Point ธุรกิจปี 2566” สัมมนาที่จะพาผู้ประกอบการหาทางออกแก้ปัญหาธุรกิจ แก้ปัญหาการแข่งขัน สร้างจุดแข็งด้วยนวัตกรรม

BC4C รุ่นที่ 12 

Banpu Champions for Change รุ่นที่ 12  “Champions of the Future Drive : แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion ชวนเข้าร่วม โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C รุ่นที่ 12  ในคอนเซปต์ “Champions of the Future Drive: แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต”

Design Excellence Award 2023 (DEmark) ครั้งที่ 16

Design Excellence Award 2023 (DEmark) ครั้งที่ 16

งาน Design Excellence Award 2023 (DEmark) ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “Brave the Wave Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ ดีไซน์ไทย”
เชิญชวนผู้ประกอบการไทย นักออกแบบ และเจ้าของผลงานที่มีสุดยอดผลิตภัณฑ์อยู่ในมือ มาร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนคลื่นพลังสร้างสรรค์ ดีไซน์ไทย พร้อมนำเสนอจุดเด่นของผลงานให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น!

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

เชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังสิ่งควรรู้รวมถึงประโยชน์ที่สร้างผลดีต่อองค์กรและผู้ประกอบการ ในกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในภาคตะวันออก ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ได้ในกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ สู่สุดยอดนักปิดการขายในโลกดิจิทัล 

Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนนักธุรกิจรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Startup’s guide

Global Startup Hub Thailand เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Startup’s guide โครงการที่จะ “ช่วย” ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ ได้นำสินค้าและบริการออกไปทดสอบตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าและสร้าง Product-Market Fit 

NIA - Thai SMEs Business Matching

Thai SMEs Business Matching โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เชิญชวนเข้าร่วม Thai SMEs Business Matching – โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

Win Win WAR Thailand

Win Win WAR Thailand รับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล

Win Win WAR Thailand Season 5 ปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชน เปิดรับสมัครสุดยอดไอเดียธุรกิจแบ่งปันเพื่อชิงเงินรางวัล 2 ล้านบาท สมัครไอเดียธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าแนวคิดทางธุรกิจของคุณที่พร้อมปันกำไร สร้างความสุขให้ชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที

หลักสูตร SIA & SROI วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์

หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในงานวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน จากประสบการณ์ศึกษาจริงของคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์”

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรโดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชิญชวนผู้ประกอบการและชุมชนที่สนใจนวัตกรรมทางการเกษตรพร้อมใช้ประโยชน์เข้าร่วม “โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่น”

SID-TU 2023

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง โดย NIA & SID-TU

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-TU) เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนทุนงบประมาณกว่า 300,000 บาท