Privacy Policy

Privacy Policy

We Boost Up - BIT Social Scale Up 2023

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023 เปิดรับสมัครแล้ว เชิญชวนเหล่านวัตกรเพื่อสังคม ยกระดับ Social Innovation ภายใต้การร่วมมือของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) และ EdVISORY พร้อมโอกาสชิงทุน NIA Open Grant มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

RI Centennial Award of Outstanding Contributions

เปิดรับสมัครผู้ท้าชิงรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions

Rehabilitation International (RI) ฉลองครบรอบ 100 ปี พร้อมมอบรางวัล RI Centennial Award of Outstanding Contributions แด่ผู้มีคุณูปการที่ส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม (equal participation) และผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ครอบครอบคลุม (inclusive development)

DIPROM Heroes 2023

DIPROM HEROES 2023 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือกิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมกิจกรรม DIPROM HEROES 2023 เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ

Quest Ventures & raiSE - Sustainable Impact Accelerator

Sustainable Impact Accelerator Cohort 2

Quest Ventures และ raiSE เชิญชวนธุรกิจเพื่อสังคมต่อยอดธุรกิจและเพิ่ม impact ไปอีกขั้นกับโครงการ Sustainable Impact Accelerator Cohort 2

The Sustainable Impact Accelerator is a collaboration between Quest Ventures and raiSE to support high-potential Social Enterprises to scale their social impact.

UNESCAP - Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum

Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum

The Forum will showcase how social and inclusive business, and impact investing, can accelerate progress on the UN Sustainable Development Goals, and facilitate South-South cooperation between the Latin America and Asia-Pacific regions on these agendas.

Government SE Matching Day by OSEP

งาน Government-SE Matching Day: รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย สวส.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงาน “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎกระทรวง “การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564”

SE Night 33 - Handshake with WE4F

SE Night 33 – Handshake with WE4F หัวข้อ Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices

SE Thailand ร่วมกับ WE4F (Water and Energy for Food) เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices”

สสส - HealthTech X

HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ โดย สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส

สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) กำลังตามหาเหล่าฮีโร่ X-Innovator เข้าร่วมโครงการ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” ลุ้นทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน ทีมละกว่า 500,000 บาท

SET Social Impact Gym 2022

โครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์ชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022 ผ่านการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริง และ workshop แบบ one-on-one กับโค้ชจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

SE Night 32

SE Night 32 – Handshake with SEED & Yunus หัวข้อ เริ่มสร้างธุรกิจสายเกษตรและ Circular Economy อย่างไรให้ปัง

ผู้ที่สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างธุรกิจสายเกษตร หรือ Circular Economy พลาดไม่ได้!

Thailand Social Enterprise Mark

พิธีมอบรางวัลการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ท่านนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)” หลังผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 2 รอบและการโหวตจากสาธารณชน ในที่สุดเราก็ได้ผลงานคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ผลงาน

NIA - โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา 2566

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2566 โดย NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (grant) มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาทต่อโครงการ เพื่อพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียมมากขึ้น