Government SE Matching Day by OSEP

งาน Government-SE Matching Day: รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย สวส.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทีมงานสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงาน “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎกระทรวง “การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564”

SE Night 33 - Handshake with WE4F

SE Night 33 – Handshake with WE4F หัวข้อ Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices

SE Thailand ร่วมกับ WE4F (Water and Energy for Food) เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices”

สสส - HealthTech X

HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ โดย สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส

สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) กำลังตามหาเหล่าฮีโร่ X-Innovator เข้าร่วมโครงการ “HealthTech X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” ลุ้นทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลงาน ทีมละกว่า 500,000 บาท

SET Social Impact Gym 2022

โครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์ชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022 ผ่านการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์จริง และ workshop แบบ one-on-one กับโค้ชจิตอาสา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นเจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

SE Night 32

SE Night 32 – Handshake with SEED & Yunus หัวข้อ เริ่มสร้างธุรกิจสายเกษตรและ Circular Economy อย่างไรให้ปัง

ผู้ที่สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างธุรกิจสายเกษตร หรือ Circular Economy พลาดไม่ได้!

Thailand Social Enterprise Mark

พิธีมอบรางวัลการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ท่านนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)” หลังผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 2 รอบและการโหวตจากสาธารณชน ในที่สุดเราก็ได้ผลงานคะแนนสูงสุดทั้ง 3 ผลงาน

NIA - โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา 2566

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2566 โดย NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2566 พร้อมมอบทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (grant) มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาทต่อโครงการ เพื่อพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเท่าเทียมมากขึ้น

Happy and Healthy Bike Lane - Super Balance Thailand 2022

Super Balance Thailand 2022 การแข่งขันจักรยานบาลานซ์ไบค์รุ่นจิ๋วระดับประเทศ

Super Balance Thailand 2022 การแข่งขันจักรยานบาลานซ์ไบค์รุ่นจิ๋วระดับประเทศ สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดโอกาสให้นักกีฬาอายุระหว่าง 1.8 – 5 ปี เข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยรางวัล รุ่นผสมชายหญิง 5 ลำดับ/รุ่น

NIA - BIT Social Scale Up 2022

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2022: INCUBATION BATCH

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อสังคม “BIT Social Scale Up 2022: INCUBATION BATCH” เปิดรับสมัครแล้ว เชิญชวนเหล่านวัตกรเพื่อสังคมยกระดับไอเดีย ขยายผล Social Impact และลุ้นชิงทุนกว่า 1.5 ล้านบาท

AOSWADA 2565

รับสมัครองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (AOSWADA)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูผลงานความสำเร็จขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย

2022 YSEALI Regional Workshop: Marine Warriors

The 2022 YSEALI Regional Workshop: Marine Warriors

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 18-25 ปีจากกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์-เลสเต เข้าร่วมโครงการ “2022 YSEALI Regional Workshop: Marine Warriors” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ Nha Trang ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise Mark)

หลังผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการตัดสินทั้ง 2 รอบและการโหวตจากสาธารณชน ในที่สุดโครงการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise) ก็ได้ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล

OSEP Training Pre-SE

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม: เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ขอเชิญผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” เพื่อให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการทางธุรกิจและการบริหารจัดการผลลัพธ์ทางสังคม ช่วยให้คุณไปสู่เป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปูพื้นฐานสู่การพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

SE Night 31

SE Night 31 – Handshake with EasyPDPA หัวข้อ Hello PDPA!

ชวน SE ที่ยังไม่ได้เริ่มจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บหรือใช้ หรือดำเนินการไปแล้วแต่ติดปัญหา มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล จาก EasyPDPA

SE Connect Award 2022

SE Thailand ได้รับรางวัลสาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน จาก สวส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ งาน “SE Connect 2022: เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้รับรางวัลสาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการจดทะเบียน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดงานและผู้มอบรางวัล ในโอกาสนี้ น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับรางวัล