สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. เชิญร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ วิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ สู่สุดยอด (นักปิดการขาย) ในโลกดิจิทัล 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.15 น. 

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย คุณธิติพล  เทียมจันทร์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์และธุรกิจออนไลน์ จากเพจ Facebook: วิทยากรการตลาดออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่ 


ขอบคุณที่มา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

Share