หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

หลักสูตร SIA & SROI วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊ง ภากรณ์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ในงานวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน จากประสบการณ์ศึกษาจริงของคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์”

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2566
อบรม : วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566
ค่าสมัครอบรม : 9,900 บาท / คน
สถานที่อบรม : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รับฟรี : หนังสือคู่มือ, โปรแกรมประมวลผล SROI, และโปรแกรมฐานข้อมูล SROI

สมัครอบรมคลิกที่นี่

รายละเอียดหลักสูตร https://www.psds.tu.ac.th/short-trainin
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 080-289-8191 (เพ็ญจันทร์), 089-684-6569 (ศรีสุข)
E-mail : training@psds.tu.ac.th


ขอบคุณที่มา :  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share