โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรโดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชิญชวนผู้ประกอบการและชุมชนที่สนใจนวัตกรรมทางการเกษตรพร้อมใช้ประโยชน์ เข้าร่วม “โครงการนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่น”

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือก 1 นวัตกรรม จาก 7 นวัตกรรม เพื่อนำไปขยายผลแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงานในพื้นที่ ดังนี้

 1. ระบบการผลิตและเตรียมเส้นไหมครบวงจรสำหรับชุมชน
 2. Holistic craft นวัตกรรมออกแบบและสิ่งทอพื้นถิ่นตามอัตลักษณ์ชุมชน
 3. ระบบอบแห้งพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสมุนไพรพื้นถิ่น
 4. ระบบโรยเมล็ดข้าวที่สามารถปรับอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ได้ตามต้องการ
 5. ระบบบริหารจัดการน้ำการเกษตรโรงเรือนปลูกผักด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับผู้พิการ
 6. ระบบเลี้ยงปลาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค
 7. นวัตกรรมการสกัดโปรตีนดักแด้แคปซูลพร้อมทาน

สนับสนุนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ไม่เกินแห่งละ 300,000 บาท สนับสนุนโดย NIAThailand ร่วมกับ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (SME-D RMUTI)

พื้นที่ดำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่
 • นครราชสีมา
 • ชัยภูมิ
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • ยโสธร
 • ศรีสะเกษ
 • อำนาจเจริญ
 • และอุบลราชธานี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่


ขอบคุณที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Share