สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. จัดกิจกรรมอบรมหัวข้อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม
เชิญชวนวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังสิ่งควรรู้ รวมถึงประโยชน์ที่สร้างผลดีต่อองค์กรและผู้ประกอบการ ในกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

หัวข้อในการอบรม “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม”

ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.15 น. 

วิทยากรโดย: คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ (นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร) 

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

คลิกที่นี่ลงทะเบียน 


ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

 

Share