สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม-สวส. เชิญร่วมกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2

Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2
เชิญชวนผู้ประกอบการ วิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในภาคตะวันออก ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ได้ในกิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา       

รายละเอียดกิจกรรม 

  • เสวนาในประเด็น กรณีศึกษาวิสาหกิจเพื่อสังคมต้นแบบภาคตะวันออก : “ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สู่โอกาสเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” 
  • SE Clinic กิจกรรมให้คำปรึกษาทางธุรกิจเพื่อสังคม โดยภาคีเครือข่าย 
  • การบรรยายในหัวข้อ วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
  • การบรรยายในหัวข้อ โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการเป็นคู่ค้าภาครัฐ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

 เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  23 มีนาคม 2566  

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่ 


ขอบคุณที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส 

 

Share