สรุปประเด็นจากงาน SE Night ครั้งที่ 12 หัวข้อ From Local to Global Competition: เตรียมตัวอย่างไรให้ SE ของคุณพร้อมร่วมประกวดบนเวทีโลกกับ WSA 2020

WSA หรือ World Summit Awards เป็นรายการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการและไอเดียทางธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและสร้างผลกระทบสู่สังคม เพื่อรับโอกาสการประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างประเทศ เข้าถึงเครือข่ายระดับโลก อันนำไปสู่หนทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณแก๊ป ธนากร พรหมยศ Co-Founder ของบริษัท YoungHappy หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีประสบการณ์การเข้าแข่งขันมาหลากหลายเวทีประกวด รวมถึง WSA ในปีที่แล้วด้วย และจะตามต่อมาด้วยคุณชุลีจาก RISE IMPACT ที่เป็นผู้ดำเนินงานหลักร่วมกับ SE Thailand สำหรับการประกวด WSA ปี 2020 นี้

INNOVATION CATALOG “SOCIAL” รวมนวัตกรรมเพื่อสังคม โดย NIA

INNOVATION CATALOG “SOCIAL” จาก NIA เล่มนี้ได้รวบรวมนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ในการปรับตัวในวิกฤต COVID-19 ของบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทจดทะเบียนไทยมีกลยุทธ์อะไรในการปรับตัวในวิกฤต COVID-19 ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้? พบคำตอบได้เลยกับ วิตามินธุรกิจทั้ง 6 EP. จาก www.setsustainability.com ที่พวกเรา SE สามารถเรียนรู้และหยิบประเด็นที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของเราให้อยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้….

รายงาน “กิจการเพื่อสังคม ในสหราชอาณาจักร – การพัฒนาสู่ภาคกิจการเพื่อสังคมที่เติบโต”

รายงานฉบับนี้จะทำให้คุณเห็นสภาพแวดล้อม และวิธีการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักร ที่เปรียบเสมือนเป็นประเทศต้นแบบแห่งหนึ่งที่มีกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

เชิญชวน SE ด้านการท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

ปั้น SMEs ค้าออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด-19 กับ 3 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

ปั้น SMEs ค้าออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด-19 กับ 3 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIProm)

SCB 10X กับแคมเปญ “We Are In This Together” เพื่อช่วยสตาร์ทอัพในช่วงวิกฤตโควิด-19

SCB 10X เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยที่ได้รับผลกระทบในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมได้โชว์ศักยภาพ นำเสนอไอเดีย เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเมื่อช่วงเวลายากลำบากผ่านพ้นไป โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอธุรกิจต่อคณะกรรมการที่มีชื่อเสียงใน Venture Capital ระดับสากล ในรูปแบบของออนไลน์ พิชชิ่ง

สาระสำคัญจากงาน “SE Night ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE ที่ขึ้นทะเบียน”

SE Thailand ร่วมกับ Law x Tech ได้รวบรวมสาระสำคัญจากงาน “SE Night ครั้งที่ 9 หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE ที่ขึ้นทะเบียน” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ จากกรมสรรพากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในงาน ประกอบกับสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฉบับออกมาเป็นเนื้อหาในเอกสารนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ SE และผู้ที่สนใจทุกท่าน

สัมมนาออนไลน์ฟรีจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ “ถอดบทเรียนบัญชี แก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “ถอดบทเรียนบัญชีแก้ปัญหาการเงินรับมือ COVID-19”

งานสัมมนาออนไลน์ UK FinTech Week 2020

งานสัมมนา FinTech ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศอังกฤษ UK FinTech Week 2020 (จัดโดย Innovate Finance) ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แต่เปลี่ยนรูปแบบจากการจัดที่ประเทศอังกฤษ มาเป็นการจัดงานแบบ Online แทน เนื่องจาก COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี!

Webinar: COVID-19: How Business Can Support Women in Times of Crisis วันที่ 14 เม.ย. 63

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “UN Global Compact Special Academy Series” ครั้งที่ 3

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัส (TU Pandemic Legal Aid Centre)”เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โคโรนาไวรัสรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆที่เกิดจากจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้

มาตรการภาษีเยียวยา COVID-19 รอบ 2 จากกรมสรรพากร

สรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 อีก 6 มาตรการ ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563