Ushahidi แผนที่ร้านอาหารและร้านค้ายามวิกฤต

Ushahidi Opensource Mapping Platform เปิดพื้นที่ให้ร้านอาหาร ร้านขายของชำ สถานที่นั่งทำงาน ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถมาปักหมุดร้านค้าของตนเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไป

คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

เอกสารคู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (APEC Guidebook on SME Business Continuity Planning, M SCE 02 11A) นี้จะช่วยแนะนำวิธีการสร้าง BCP ในบริษัทของคุณ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ 10 ขั้นตอน ซึ่งยึดหลัก ISO22301 มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มีภัยใด กระทบธุรกิจบ้าง ? และจะรับมืออย่างไร ?

จากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แอดมินเฟซบุ๊คเพจ SPACE by Chulalongkorn Business School ได้สัมภาษณ์ อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสี่ยง และอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในช่วงนี้ และขอคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ ในการเตรียมการรับมือซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่กำลังทำธุรกิจ…

6 ทิศทาง CSR ปี’63 สร้างภาวะผู้ประกอบความยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศแนวโน้ม CSR ปี 2563 ใน 6 ทิศทางสำคัญ พร้อมแนะภาคธุรกิจนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) มาผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบ SDG-in-process เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ธุรกิจ และผลกระทบที่ดีต่อโลกไปพร้อมกัน

หนังสือ SMEs หัวใจใหญ่ – กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ SMEs ตามแนวทางธุรกิจที่ยั่งยืน

หนังสือเล่มนี้จะมาบอกว่าบริษัทจะดูแลคนอย่างไร ให้บรรลุเป้าหมายด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ผ่านเรื่องราวของหลายองค์กร SE ที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยของบริษัทป่าสาละ และสสส. กับแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีวิธีคิด นโยบาย และวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืน

Circular Economy คืออะไร และทำไมต้อง Circular Economy

Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน คืออะไร ทำไม Circular Economy ถึงเป็นทางรอดของมนุษย์ในยุคนี้ หาคำตอบได้จากบทความนี้

มารู้จักแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง Social Shifters

Social Shifters นั้นเกิดขึ้นจาก Social Enterprise Institute ที่ต้องการให้มีแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมผู้สร้างผลกระทบทางสังคมหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้มีเครือข่ายเชื่อมโยงและติดต่อกันได้ โดยที่แพลตฟอร์มนี้ ยังเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูล และ ข่าวสาร สำหรับผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์แห่งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!

Presentations จากงาน Social Enterprise World Forum 2019

ทางผู้จัดงานได้มีการอัพโหลด Presentations ที่ใช้บนเวทีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วันลงบนเว็บไซต์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ โดยสมาคมฯมองว่าข้อมูลดังกล่าวก็อาจเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

สารพัดเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบทางสังคมจาก DIY Toolkit

Nesta องค์กรนวัตกรรมแห่งสหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกับ The Rockefeller Foundation องค์กรวิจัยเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ในการที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคม นั่นก็คือ “DIYToolkit”

ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562  ที่ได้มีกิจการยื่นคำขอจดทะเบียน และนายทะเบียนให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเรียบร้อย มีรายนามดังนี้

Business for Good: Maximizing the Value of Social Enterprises in Asia

รายงาน “Business for Good: maximizing the value of social enterprises in Asia”  โดย Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ที่ทางสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) และ ChangeFusion ได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการสำรวจข้อมูลดังกล่าวในประเทศไทย

หนังสือ “นวัตนคร” หรือ “City of Innovation” โดย NIA

หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนมุมมองต่อย่านนวัตกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ โดย NIA หวังว่าภาพถ่ายและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้พบเห็น ได้นําไปต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมต่อไปข้างหน้า

ลังกาสุกะโมเดล โครงการในพื้นที่ชายแดนใต้ของเภสัชกรหญิงผู้แก้ปัญหาสังคมด้วยยาสมุนไพร

บนความแตกต่างของเขตแดน เชื้อชาติ ศาสนา ลังกาสุกะโมเดลเริ่มต้นปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างความภาคภูมิใจ และสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ