หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR BY NIA

สำหรับคนที่อยากเรียนรู้การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ขอแนะนำหนังสือชุดทั้ง 4 Stages ของ STEAM4INNOVATOR ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลักสูตรแบบเข้มข้น เจาะลึกรายละเอียดตั้งแต่ Stage 1 ถึง Stage 4 เสริมสร้างทักษะสู่การเป็นนวัตกร

หนังสือชุดหลักสูตร STEAM4INNOVATOR by NIA เป็นชุดความรู้ที่เกิดจากการออกแบบ รวบรวมและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อเหล่านวัตกร โดยนำเสนอในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านกระบวนการ STEAM4INNOVATOR 4 ขั้นตอน

อย่ารอช้า สามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้เลยฟรี ๆ ได้ที่ลิงก์

🔴 Stage 1 : https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-1

🟢 Stage 2 : https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-2

🔵 Stage 3 : https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-3

🟡 Stage 4 : https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-4


ขอบคุณที่มา: STEAM4INNOVATOR