TEST

Test conte […]

พม. แถลงข่าว จัดประชุม ASEAN+3

ชูกิจการเพื่อสังคม สร้างสังคมคุณภาพแก่ประชาคมอาเซียน วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนภา เศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดประชุมอาเซียนบวกสามว่าด้วยเรื่องกิจการเพื่อสังคม

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร

นายกฯ เป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน-ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จ.ยโสธร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

สกศ. เปิดฉากขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ พื้นที่แรก ชลบุรี

“มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพ คนไทย 4.0” ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานและนำเสวนาเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การสร้างคนไทย 4.0 ธำรงความเป็นไทย แข่งขันได้ในเวทีโลก

จุฬาฯ เปิดตัว Sound of Chula ส่งต่อองค์ความรู้สู่คนไทย ผ่านช่องทาง Sound Cloud – Podcast หวังใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม

สนจ.ได้เปิดตัว Sound of Chula ซึ่งเป็น Podcast สื่อเสียงสร้างสรรค์และใช้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบใหม่ในโลกโซเชี่ยล ชวนคนไทยใช้เสียงลดช่องว่างสร้างสังคม ด้วยองค์ความรู้ เรื่องราว และบทสนทนาเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากเหล่าคณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตลท.วางแนวทาง SET Social Impact ปีนี้ เน้นจัดกิจกรรม-คอร์สอบรมขยายการรับรู้ธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น

ตลท. ได้วางนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ SET Social Impact ประจำปี 62 ในการขยายผลลัพธ์ทางสังคมระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับธุรกิจเพื่อสังคมผ่านการพัฒนาโครงการต่างๆ

พม. Kick off เชิญผู้ประกอบการขอรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคมแบบออนไลน์ (SE Online) มุ่งพัฒนาสังคมควบคู่เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

โดยเพิ่มช่องทางการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นสากล โดยมีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ วิทยากรผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 200 คน

ออมเวลา ปันสุข

รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมโครงการ

เปิดตัว15 “กิจการเพื่อสังคม” ได้รับการส่งเสริม-ยกเว้นภาษี

รัฐบาลเปิดรายชื่อ 15 กิจการเพื่อสังคม ผ่านการรับรอง ได้รับการส่งเสริม-ยกเว้นภาษี ตามนโยบายกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)