รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย : ออมเวลา ปันสุข”

ออมเวลา ปันสุข

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย: ออมเวลา ปันสุข” ร่วมกันแบ่งปันเวลา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม

ธนาคารเวลา : เป็นพื้นที่ให้คุณเข้ามาแบ่งปันเวลาให้กับการดูแลผู้สูงอายุในสังคม และเวลาที่คุณสะสมไว้ในการดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลกลับคืนเมื่อคุณมีความต้องการและจำเป็น

สมัครเข้าร่วมได้ ที่นี่

ที่มา: กรมกิจการผู้สูงอายุ

Share