สมัครสมาชิก

SE Thailand ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของสมาชิกผ่านการเชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สมาชิกจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการร่วมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของสมาชิกและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัคร กรุณาติดต่อ member@sethailand.org

กรุณาเลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร

สมัครสมาชิกสามัญ
ORGANIZATION
ฉันกำลังเข้าร่วมในฐานะนิติบุคคล
(เป็นตัวแทนขององค์กร)
สมัครสมาชิกสมทบ
INDIVIDUAL
ฉันกำลังเข้าร่วมในฐานะบุคคลทั่วไป
“ระบบรองรับเว็บเบราเซอร์ Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera และ แนะนำให้พิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ word ก่อน จึงนำข้อมูลมาวางในระบบสมาชิก”