TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

พบกับ กิจรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM ด้วย 2 Workshops ที่จะทำให้ คุณมีแนวคิดและวิธีการในการ “สร้างประสบการณ์ลูกค้า และ/หรือ ปรับเปลี่ยนธุรกิจ” ด้วย การออกแบบบริการ และ บริการภิวัฒน์ (Service Design & Servitization)

Service 1.0 by TCDC

การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0 _ Introduction to Service Design)
วันที่ : 29 – 30 สิงหาคม 2563 | 9.00 – 17.30 น

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่

Service 2.0 by TCDC

บริการภิวัฒน์ (SERVICE DESIGN 2.0_ Servitization: from Product to Service)
วันที่ : 19 – 20 กันยายน 2563 | 9.30 – 17.00 น.

(หมายเหตุ ควรผ่าน SERVICE DESIGN 1.0 หรือ เคยเข้าร่วมอบรม Service Design มาก่อน)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่นี่

Share