SE NIGHT ครั้งที่ 9 กับหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SE ที่ขึ้นทะเบียน”

SE Night 9 Cover-100

กฎหมายลูกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมฉบับแรกออกแล้ว!

หลังจากที่หลายคนตั้งตารอกันอย่างใจจดจ่อ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นหน่วยงานใหม่ล่าสุดในการรับรองการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งหมายความว่าองค์กรที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมกับ สวส. จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม พรฏ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621)

เอ๊ะ!
 แล้ววิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนกับ สวส. แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทุกองค์กรหรือไม่
 จะเข้ารับสิทธิประโยชน์นี้ต้องทำอย่างไร
 คนที่ลงทุนหรือบริจาคให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่
 แล้วองค์กรที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหละ จะต้องทำอย่างไร

มาหาคำตอบให้กับคำถามเหล่านี้ หรือจะพกคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมาสอบถาม คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ, กรมสรรพากร ได้ในงาน SE Night ครั้งที่ 9

** สิ่งที่คุณจะได้… **
1. รู้ว่าใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
2. รู้เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม (คุณเข้าเกณฑ์หรือไม่)
3. ขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

** วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. **
(ผ่านทางออนไลน์ ระบบ WebEx)

เข้าร่วมฟรี ทั้งสมาชิกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

Share