SE Night Special Edition – Risk Management 101 for SE: การจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นฉบับ SE

SE Night Special Edition

“Always expect the unexpected จงคาดหวังสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอ” ตลอดเส้นทางการสร้างธุรกิจ ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่รายย่อยต่างประสบความท้าทายและความไม่แน่นอนอยู่เสมอ เช่น โรคระบาด, ภัยสงคราม, ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการและการบริหารองค์กร SE Night Special Edition นัดพิเศษเดือนตุลาคม FHI 360 ร่วมกับ AWR Lloyd ภายใต้โครงการ the Partnership for Business Resilience and Recovery in Southeast Asia (PBRR) ชวน SE มือเก๋าและมือใหม่ติดอาวุธพร้อมรับความเสี่ยง เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรก้าวผ่านความไม่แน่นอนของอนาคต

กิจกรรมนี้เราจะมาร่วมเรียนรู้…
 • Future Risk: ทำความเข้าใจความเสี่ยงในอนาคต เช่น ภัยธรรมชาติ, ความปลอดภัยบนไซเบอร์, ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์
 • Risk Matrix: แผนผังประเมินความเสี่ยง
 • 3-Step Risk Planning: การทำแผนรับมือกับความเสี่ยงด้วย 3 ขั้นตอน
 • Risk Management and Mitigation: การบริหารและจัดการความเสี่ยง
วัน-เวลา: วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น.
สถานที่: พบกันออนไลน์ที่ Zoom meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ https://bit.ly/SENightSpecial

กำหนดการกิจกรรม

16.00 – 16.05 เปิดงานและแนะนำวิทยากร

16.05 – 17.55 การบรรยายโดยวิทยากรจาก AWR Lloyd และ Q&A

17.55 – 18.00 ปิดงาน

วิทยากร
 1. คุณนัฎธิดา ลูทรา (Analyst, AWR Lloyd)
 2. คุณภัทรภา พิธิยานุวัฒน์ (Corporate Development Officer, AWR Lloyd)
 3. คุณพิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย (Corporate Development Assistant, AWR Lloyd)

SE Night 35 – Behavioural Economics for Social Entrepreneurs: เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับผู้ประกอบการด้านสังคม

SE Night #35 Behavioural Economics for Social Entrepreneurs

SE Night ครั้งที่ 35 เชิญชวนผู้ประกอบเพื่อสังคมเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้โดนใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น SE Thailand จับมือกับ Nudge Thailand พูดคุยเรื่อง “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” (Behavioural Economics) พร้อมเปลี่ยนแนวคิดและปรับมุมมอง เพื่อให้คุณเข้าใจและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

กิจกรรมนี้จะทำให้คุณ…
 • รู้จัก “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” ฉบับเบื้องต้น
 • เรียนรู้วิธีการประยุกต์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นโยบาย และการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบ “หนึ่งสมอง สองระบบ” (Two System Thinking) และรู้เท่าทัน “อคติทางความคิด” (Cognitive Bias)
 • ลองวิธีการออกแบบนโยบายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioural Change) แบบ “Nudge”

* ในงานจะมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามผ่านระบบออนไลน์ ขอให้เตรียมโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตไว้ด้วย

กำหนดการกิจกรรม

17.20 – 17.30  เปิดงานและแนะนำวิทยากร

17.30 – 19.30  การบรรยายโดยคุณภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Nudge Thailand) และ Q&A

19.30  ปิดงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ https://bit.ly/SENight-35

🗓 วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 17.30 – 19.30 น.

📍 เข้าร่วมออนไลน์ผ่าน Zoom

SE Night 34 – ก้าวแรกสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (ครั้งที่ 3): รู้จัก เข้าใจ พร้อมเข้าถึงกลไกการสนับสนุน SE

SE Night#34

SE Night ครั้งที่ 34 นี้ SE Thailand มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “back to basic” ชวนท่านที่สนใจปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม การเตรียมแผนธุรกิจ สิทธิประโยชน์ของ SE และสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือสร้าง impact ด้วยธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ 

กิจกรรมนี้จะทำให้คุณ…
 • รู้จักและเข้าใจว่า “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise – SE) คืออะไร ต่างจาก CSR วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจประเภทอื่น ๆ อย่างไร 
 • รู้ว่ามีโมเดลการทำธุรกิจเพื่อสังคมแบบใดบ้าง
 • หากต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม จะมีเครื่องมือและขั้นตอนอะไร
 • รู้ว่ามีกลไกจากภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน SE อะไรบ้าง
 • ประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

* เนื้อหากิจกรรมเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอยากรู้จักเรื่อง SE ต้องการเป็นผู้ประกอบการ SE ในอนาคต หรือเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นกิจการหรือกำลังปั้นไอเดียอยู่

กำหนดการกิจกรรม

16.00 – 16.05 เปิดงานและแนะนำการใช้ SE Community Thailand

16.05 – 17.15 การบรรยายโดยวิทยากรจากสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

17.15 – 17.25 Q&A ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วม

17.25 – 17.30 ปิดงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ https://bit.ly/SENight-34

🗓 วัน-เวลา: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 17.30 น.

📍 สถานที่: พบกันออนไลน์ที่ SE Community Thailand บน Gather Town (https://bit.ly/SE_Community_Thailand

SE Night 33 – Handshake with WE4F หัวข้อ Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices

SE Night 33 - Handshake with WE4F

SE Thailand ร่วมกับ WE4F (Water and Energy for Food) เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices”

ในงานนี้ คุณจะได้…
 • รู้จักความหมายของคำว่า “Inclusive Growth” หรือ “การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม” รวมถึงเทรนด์ที่น่าสนใจและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้คุณสามารถนำ Inclusive Growth ไปปรับใช้เป็นแนวทางออกแบบกิจกรรมในองค์กรและธุรกิจของคุณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในสังคม และเป็นความหวังในอนาคตร่วมกัน 
 • เรียนรู้และรับฟังไอเดียจากเรื่องราวขององค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการขยายพื้นที่ตลาดไปยังต่างประเทศและปรับองค์กรพร้อมรับการเติบโตด้วย Inclusive Growth
 • แลกเปลี่ยนและแชร์สิ่งที่คุณพบว่าเป็นปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทายในการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำและพลังงานสำหรับอาหาร (water and energy for food) เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้ประกอบการเช่นคุณ
🗓 พบกันวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น. ผ่านทาง Zoom
🗣 ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่ https://bit.ly/SENight33

รู้จักกับ WE4F:

WE4F (Water and Energy for Food) คือโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (BMZ), สหภาพยุโรป (EU), กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์, สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) WE4F มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และอาหาร เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ความเหลื่อมล้ำทางเพศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยากจน อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


SE Thailand and WE4F (Water and Energy for Food) invite you to an engaging conversation on Inclusive Growth: Opportunity, Trend and Best Practices. Join us in the upcoming event, SE Night #33, to learn new approaches to grow a business with inclusive growth and innovations within the water-energy-food nexus.

Discussion topics:
 • Introduction to Inclusive Growth, interesting trends, and best practices for you to adapt and adopt these learnings to your businesses and tackle social inequality
 • Case study sharing by organizations that succeed in expanding their businesses to international markets and restructuring the operations by incorporating the Inclusive Growth model
 • Challenges of developing innovations that increase food production through a more sustainable and efficient usage of water and energy
🗓 When: Thursday, August 25, 2022, 4:30 – 6:00 PM (UTC+7)
📍 Where: online session hosted on Zoom
🗣 This event will be run in English with a Thai translation.

Book your seat for free: https://bit.ly/SENight33

About WE4F:

WE4F (Water and Energy for Food) is a joint international initiative of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the European Union (EU), the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the Netherlands, the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), and the U.S. Agency for International Development (USAID). The program is focused on scaling water-energy-food innovations to impact food security, gender, climate change, and poverty reduction in an environmentally-sustainable way.

SE Night 32 – Handshake with SEED & Yunus หัวข้อ เริ่มสร้างธุรกิจสายเกษตรและ Circular Economy อย่างไรให้ปัง

SE Night 32

ผู้ที่สนใจสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างธุรกิจสายเกษตร หรือ Circular Economy พลาดไม่ได้!

งาน SE Night ครั้งที่ 32 นี้จะทำให้คุณ
 • ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ผู้ประกอบการในวงการ ตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ เส้นทางในสายการประกอบการ ไปจนถึงการขยายธุรกิจประเภทนี้
 • ได้รับฟังการสาธิตเครื่องมือในการสร้างธุรกิจใหม่ จากองค์กรผู้สนับสนุนผู้ประกอบการอย่าง SEED และ Yunus Thailand
 • เมื่อฟังแล้วคุณรู้สึกว่าใช่ นี่แหละการสร้างธุรกิจในฝันของฉันเลย! ชวนพูดคุยกันต่อกับ SEED และ Yunus Thailand ที่จะมาแนะนำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสำหรับผู้ที่อยากตั้งธุรกิจของตัวเองใหม่ หรือต่อยอดจากโมเดลที่ประสบความสำเร็จแล้ว

กำหนดการ
ช่วงแรก

16.30 – 16.40 น. แนะนำกิจกรรมและวิทยากร

16.40 – 17.20 น. พูดคุยกับธุรกิจในเครือข่าย SEED และ Yunus Thailand ในหัวข้อ “การริเริ่มและเส้นทางของธุรกิจด้านการเกษตรและ Circular Economy” ดังนี้

 • คุณศุภพิมพ์ วัณโณภาศ, Thailand National Coordinator, SEED
 • คุณจารุวรรณ คำเมือง, CEO, ฟางไทย แฟคทอรี่
 • คุณพาทิศ องค์วาสิฏฐ์, Program Manager, Yunus Thailand
 • คุณวศินะ รุ่งเรือง, Founder, วศินะฟาร์ม

ดำเนินรายการโดย สุดารัตน์ โรจน์พงศ์เกษม ผู้จัดการทั่วไป สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

ช่วงที่สอง

17.20 – 17.30 น. แนะนำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการเกษตรและ Circular Economy

17.30 – 17.50 น. แนะนำเครื่องมือสำหรับการริเริ่มธุรกิจ (tool teaser)

17.50 – 18.00 น. ถาม-ตอบ


🗓 วัน-เวลา: พุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น.
📍 กิจกรรมจัดที่ SE Community Thailand เข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Gather Town

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/SENight-32

SE Night 31 – Handshake with EasyPDPA หัวข้อ Hello PDPA!

SE Night 31

หลังจากเลื่อนมาเกือบ 2 ปี ในที่สุด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก็มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับ SE ที่ยังไม่ได้เริ่มจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บหรือใช้ หรือดำเนินการไปแล้วแต่ติดปัญหา มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA คุณรับขวัญ ชลดำรงค์กุล จาก EasyPDPA ได้ในงาน SE Night ครั้งที่ 31 กับหัวข้อ Hello PDPA!

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 – 18.00 น.
📍 SE Community Thailand (http://bit.ly/SE_Community_Thailand)


กำหนดการ

กิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 30 นาที เพื่อเจาะลึกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคุณโดยตรง
16.30 – 17.00 น. ข้อมูล HR ของกิจการ
17.00 – 17.30 น. ข้อมูลลูกค้าสำหรับกิจการที่ขายสินค้าเป็นหลัก
17.30 – 18.00 น. ข้อมูลลูกค้าสำหรับกิจการที่ให้บริการเป็นหลัก


การเตรียมตัวก่อนเข้ากิจกรรม
 • เพื่อให้เราทุกคนใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่งนี้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุด กรุณาเตรียมตัวเบื้องต้นดังนี้
  ชมวิดีโอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PDPA โดยคุณรับขวัญที่ https://youtu.be/Hkee-pxUcFU
 • หากคุณต้องการเพิ่มคำถามถึงวิทยากรหลังลงทะเบียนแล้ว สามารถส่งคำถามได้ที่ https://bit.ly/SENight31_Questions

ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/SENight-31

มาพบกันนะคะ แล้วคุณจะรู้ว่า PDPA ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด และพร้อมที่จะ Say Hello! ให้ PDPA อย่างมั่นใจ

SE Night 30 – Handshake with Cheewid รู้แหล่งทุนและวิธี pitch ให้ตรงใจสำหรับทุนสายสังคม

Vertical Poster - SE Night 30-100

กลับมาอีกครั้ง กับงาน Networking ออนไลน์ที่จะทำให้พวกเราชาว SE ได้มีพื้นที่มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้สึก เล่าเรื่องราวและใช้โอกาสที่ได้เจอกัน (ออนไลน์) นี้ กระชับความสัมพันธ์ ทำให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น กับ SE Night ครั้งที่ 30: Handshake with Cheewid หัวข้อ “รู้แหล่งทุนและวิธี pitch ให้ตรงใจสำหรับทุนสายสังคม” วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00-18.30 น. พบกันออนไลน์ที่ SE Community Thailand

บน Gather.Town (https://bit.ly/SE_Community_Thailand) ที่พวกเรา SE Thailand และ Cheewid จับมือกันเพื่อจัดงานนี้!

ป.ล. งานนี้เปิดรับเพียง 20 seats และไม่มีการ Broadcast ไป channel อื่น เพื่อให้ทุกท่านได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงนะคะ 🙂


ในช่วงเวลา 1 ชม. ครึ่งนี้ คุณจะได้…

 • แนะนำตัวเอง สิ่งที่คุณกำลังทำ และรู้จักกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ
 • ร่วมแชร์ประสบการณ์ ระบายความในใจ แบ่งปันความรู้สึกในช่วงนี้ รวมถึงได้รับฟังปัญหา ความรู้สึก สถานการณ์ของเพื่อน SE ด้วยกัน
 • พูดคุยหาความเป็นไปได้ในการ Collaborate ระหว่างเพื่อน SE ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งช่วยกันคิดโครงการใหม่ที่จะทำร่วมกันได้ เมื่อมีความพร้อม

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/SENight30

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมมีมากกว่าที่กำหนดไว้ 20 Seats ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก SE Thailand ก่อน และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะอยู่ใน Waiting List ต่อไป… โดยทุกท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมภายใน 25 พ.ค. 65 

SE Night 29 – Handshake with สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

SE Night #29
SE Thailand จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

SE Thailand ร่วมกับ สวส. เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 29

คุณจะได้…
 • เรียนรู้จาก SE ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้ใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายแล้ว
 • ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนและสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย สวส.
 • แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย
 • ส่งเสียงของคุณให้กับ สวส. ได้รับรู้
วิทยากร
พบกันวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:30 – 16:00 น. ที่ SE Community Thailand ผ่านโปรแกรม Gather.Town (bit.ly/SE_Community_Thailand)

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/SENight29

SE NIGHT 28 – เปิดบ้าน Banpu Champions for Change ปีที่ 11: Maximize the Impact

SE Night 28 Poster
พบกับ SE Night ประจำเดือนมีนาคม 2565!
SE Thailand ชวน ChangeFusion ผู้จัดโครงการ “Banpu Champions for Change” มา เปิดบ้าน “Banpu Champions for Change ปีที่ 11: Maximize the Impact” ให้คุณได้รู้จักโครงการบ่มเพาะ SE ที่สร้าง SE ชั้นนำในประเทศไทยมากว่า 10 ปี ในงาน SE Night ครั้งที่ 28

ในงานนี้ คุณจะได้…
👉 ทำความรู้จัก “Banpu Champions for Change”
👉 ฟังประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะจาก SE ศิษย์เก่าฃ
👉 ถามทุกข้อสงสัยของคุณในการเข้าร่วมโครงการและการสมัคร

📅 พบกันวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
🕘เวลา 19.30 – 21.00 น. ผ่านโปรแกรม Gather.Town

 ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/SENight28
***ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 22.00 น.***

SE Night 27 – Handshake with Banpu Champions for Change (BC4C)

SE Night #27
SE Thailand จับมือกับ ChangeFusion

SE Thailand จับมือกับ ChangeFusion ชวนสมาชิกประเภทสามัญของ SE Thailand และ Banpu Champions for Change Alumni มาร่วมทำความรู้จักและจับมือทักทายกัน เพื่อขยายชุมชนของคนทำ SE ให้กว้างขึ้น กับ SE Night ครั้งที่ 27: “Handshake with Banpu Champions for Change (BC4C)” บน Gather.Town พื้นที่ออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Space) ก้าวแรกสู่ Metaverse ที่ SE Thailand จะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SE Community (Thailand) หลังจบงานนี้ …

โดย SE Night ครั้งที่ 27 นี้เป็นกิจกรรม Networking ที่คุณจะได้…

 • แนะนำตัว และรู้จักกับองค์กรอื่น ๆ จากสมาชิกของทั้ง SE Thailand และ Banpu Champions for Change (BC4C) Alumni ทั้ง 10 รุ่น
 • แชร์ประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา และเป้าหมายในปี 2022 กับเพื่อน SE ด้วยกัน
 • หาความเป็นไปได้ในการ Collaborate ระหว่างเพื่อน SE ด้วยกัน หรือช่วยกันคิดโครงการใหม่ที่จะทำร่วมกันได้ เมื่อมีความพร้อม

——————
พบกันวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 19.30 – 21.00 น. ผ่านโปรแกรม Gather.Town (กรุณารอรับข้อมูลวิธีการใช้งานจากอีเมลที่คุณจะได้รับก่อนวันงาน)

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/SENight27

* เพื่อให้ทุกท่านได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดรับที่ 30 องค์กร โดย 1 องค์กรเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน
** ปิดลงทะเบียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 น.*** (เราจะจัดกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์มากที่สุด และจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนวันงาน)
——————
เพราะเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมนั้นไม่ง่าย มาพบกับผู้คนที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาสังคมบนเส้นทางของธุรกิจเพื่อสังคมเช่นเดียวกับคุณ เพื่อให้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาในปี 2022 จะไม่เดียวดายอีกต่อไป!

***ปล. งานนี้พิเศษเฉพาะสมาชิกของ SE Thailand และ Banpu Champions for Change (BC4C) และในรอบต่อ ๆ ไปเราจะขยายวงชุมชนนี้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม รอติดตามกันได้เลย 🙂

SE Night 26 (Special Event) – Focus Group กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเภทกิจการและพัฒนาการที่แตกต่างกัน

SE Night 26 - Special Edition 3 Dec
เชิญกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน ร่วมให้ความเห็น
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 – 2570 และเพื่อให้แผนดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม จึงได้มีการจัดทำแบบสอบถาม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นแบบ focus group ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ทางสมาคมฯ ในฐานะภาคีจึงขอเชิญสมาชิก SE Thailand รวมถึงกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนเสียงของสมาชิกทั้งหลายในฐานะ SE ไปยังผู้กำหนดนโยบาย ดังนี้
 1. ร่วมตอบแบบสอบถามในเบื้องต้นทาง https://bit.ly/SE-survey21
 2. เข้าร่วม focus group ซึ่งขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. โดยตอบรับเข้าร่วมงานทาง https://bit.ly/SENight26 

SE NIGHT ครั้งที่ 25: หุ้นกู้คืออะไร? SE ออกบ้างได้ไหมนะ?

SE Night 25 Poster-100

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นปัญหาคลาสสิคของผู้ประกอบการ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

วันนี้เรามีตัวอย่างของธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท เซอร์คิวลาร์ริตี จำกัด หรือที่เรารู้จักกันในแบรนด์ “นอนนอน” ธุรกิจ startup แรกของไทยที่ริเริ่มระดมทุนด้วยเครื่องมือ “หุ้นกู้สีเขียว” หรือ “Green Bond” โดย คุณต้น นพพล เตชะพันธ์งาม ผู้ก่อตั้ง และ CEO นอนนอน ยินดีมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการออกหุ้นกู้ให้เพื่อนๆ ธุรกิจเพื่อสังคมได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน

ในงานนี้ คุณจะได้

 • รู้ว่าหุ้นกู้คืออะไร แตกต่างจากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ อย่างไร มีข้อดี-ข้อเสียอะไร
 • เข้าใจว่าหุ้นกู้เหมาะสำหรับธุรกิจลักษณะไหน
 • รู้ลึกถึงขั้นตอนในการออกหุ้นกู้
 • แลกเปลี่ยนกับเพื่อนธุรกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับหุ้นกู้ และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ

แล้วพบกันในงานวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 17.00 – 18.30 น. ผ่านทาง ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

SE NIGHT ครั้งที่ 24 หัวข้อ “อัพเดททุกเรื่องราววิสาหกิจเพื่อสังคมกับสวส.”

SE Night 24 Poster 2-100
✨ กิจกรรม SE Night เดินทางมาถึงครั้งที่ 24 แล้ว❗ SE Thailand ขอเชิญคนไทยหัวใจ SE ทุกคนมาร่วมกันฉลองวันครบ 2 ขวบปีเต็มของกิจกรรม SE Night โดยคราวนี้เราได้รับเกียรติอีกครั้งจากคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมทีมงาน ที่จะมาไขข้อข้องใจและอัพเดตทุกเรื่องราวของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ครบ จบในงานเดียวกับงาน SE Night ครั้งที่ 24 หัวข้อ “อัพเดททุกเรื่องราววิสาหกิจเพื่อสังคมกับสวส.”
ในงานนี้คุณจะได้
✔️ เข้าใจกลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
✔️ รู้จักวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จดทะเบียนแล้วในปัจจุบัน
✔️ อัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
✔️ รู้ลึกถึงแนวทางและขั้นตอนในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
📌 ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/SENight24
ลงทะเบียนแล้วมาพูดคุยกันใน Session นะคะ❕

SE Night ครั้งที่ 23: “กินข้าว จับเข่าคุย ออนไลน์ – Session ลุยก็ได้ ร้องไห้ก็เป็น”

SE Night 23 Poster
ถึงเวลารวมตัวชาว SE มาเจอกันออนไลน์ กินข้าว จับเข่าคุยด้วยกัน!
เพราะในสถานการณ์แบบนี้ เราคิดว่ามันคงจะดีต่อใจไม่น้อย ถ้าพวกเราชาว SE ได้มีพื้นที่ออนไลน์ มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้สึก เล่าเรื่องราวที่กำลังต่อสู้ หรือพบเจอในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และใช้โอกาสที่ได้เจอกัน (ออนไลน์) นี้ กระชับความสัมพันธ์ ทำให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น กับ SE Night ครั้งที่ 23: “กินข้าว จับเข่าคุย ออนไลน์ – Session ลุยก็ได้ ร้องไห้ก็เป็น” วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00-18.30 น. ผ่านระบบ ZOOM ที่พวกเรา SE Thailand และ Cheewid จับมือกันเพื่อจัดงานนี้!
ป.ล. งานนี้เปิดรับเพียง 40 seats และไม่มีการ Broadcast ไป channel อื่น เพื่อให้ทุกท่านได้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงนะคะ 🙂

ในช่วงเวลา 1 ชม. ครึ่งนี้ คุณจะได้…
 • แนะนำตัวเอง สิ่งที่คุณกำลังทำ และรู้จักกับผู้เข้าร่วมท่านอื่น ๆ
 • ร่วมแชร์ประสบการณ์ ระบายความในใจ แบ่งปันความรู้สึกในช่วงนี้ รวมถึงได้รับฟังปัญหา ความรู้สึก สถานการณ์ของเพื่อน SE ด้วยกัน
 • พูดคุยหาความเป็นไปได้ในการ Collaborate ระหว่างเพื่อน SE ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งช่วยกันคิดโครงการใหม่ที่จะทำร่วมกันได้ เมื่อมีความพร้อม
 • สัมผัสประสบการณ์ ทานข้าวผ่าน ZOOM* ไปพร้อม ๆ กับการรับฟังเรื่องราวจริง เจ็บจริง ของ SE ที่จะมาเล่าให้ฟังว่า ได้รับผลกระทบอย่างไร ทำอะไรไปแล้วบ้างเพื่อประคับประคอง SE ให้ไปต่อได้ (ขออุบชื่อ Speaker ไว้ก่อน แล้วจะมาประกาศอีกครั้งก่อนงานเริ่มนะคะ)

– สำหรับสมาชิก SE Thailand จะได้รับอาหารและเครื่องดื่ม ส่งทาง Robinhood โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
– สำหรับบุคคลทั่วไป จะมีค่าใช้จ่ายตามจริง จากการสั่งอาหารและเครื่องดื่มจาก SE ที่ทาง SE Thailand จะดำเนินการสั่งและจัดส่งให้ โดยท่านจะได้รับอีเมล หลังลงทะเบียนแล้วเสร็จ เพื่อเลือกเมนูอาหาร และแจ้งที่อยู่จัดส่งต่อไป
หรือท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเอง แล้วนำมาทานร่วมกันก็ได้ 🙂
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://bit.ly/SENight23
****
หากจำนวนผู้เข้าร่วมมีมากกว่าที่กำหนดไว้ 40 Seats ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก SE Thailand ก่อน และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะอยู่ใน Waiting List ต่อไป… โดยทุกท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมภายใน 27 ก.ค. 64

SE Night ครั้งที่ 22: “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?” – 3 มุมมองจากองค์กรตัวกลาง นักลงทุน และ SE

SE Night 22 Poster-100

ไม่ต้องรอให้พร้อม ก็เริ่มทำ SE ได้ !… มารับฟังวิธีการเริ่มต้นทำ SE จากตัวจริงในวงการ ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า…

💡 Problems Insight คืออะไร ก้าวแรกในการเริ่มทำ SE ที่คุณต้องรู้ จากมุมมองขององค์กรตัวกลาง โดยคุณธุวรักษ์ ปัญญางาม – Partnership Director, School of Changemakers

💡 ลักษณะของผู้ประกอบการที่นักลงทุนมองหา และคำถามทางธุรกิจเบื้องต้นที่คุณต้องตอบให้ได้ก่อนเริ่มลงมือสร้าง SE จากมุมมองของนักลงทุน โดยคุณสายใจ ผ่องศรีเพชร – Corporate Strategist, REAPRA – Venture Builder and Investment Group

💡 เรื่องจริง ประสบการณ์ตรงในการสร้าง SE จาก Day 0 ของ SE จนตั้งไข่ อยู่รอด เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยคุณเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ – CEO Vulcan, Founder guidelight

กับ SE Night ครั้งที่ 22: “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?” — 3 มุมมองจากองค์กรตัวกลาง นักลงทุน และ SE

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. ผ่านระบบ ZOOM
ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/SENight22