Vertical Poster - SE Night 30-100

SE Night 30 – Handshake with Cheewid “รู้แหล่งทุนและวิธี pitch ให้ตรงใจสำหรับทุนสายสังคม”

กลับมาอีกครั้ง กับงาน Networking ออนไลน์ที่จะทำให้พวกเราชาว SE ได้มีพื้นที่มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้สึก เล่าเรื่องราวและใช้โอกาสที่ได้เจอกัน (ออนไลน์) นี้ กระชับความสัมพันธ์ ทำให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้น กับ SE Night ครั้งที่ 30

SE Night #27

SE Night 27 – Handshake with Banpu Champions for Change (BC4C)

พบกิจกรรม Networking ที่ชวนมาจับมือทำความรู้จัก SE อื่น ๆ พร้อมเตรียมก้าวเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของชาว SE ในรูปแบบ Virtual Space ในอนาคต

SE Night 26 - Special Edition 3 Dec

SE Night 26 (Special Event) – Focus Group กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในประเภทกิจการและพัฒนาการที่แตกต่างกัน

เชิญกิจการเพื่อสังคมทั้งที่จดทะเบียน (เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม) และไม่ได้จดทะเบียน ร่วมให้ความเห็นแบบ focus group เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนเสียงของสมาชิกทั้งหลายในฐานะ SE ไปยังผู้กำหนดนโยบาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

SE Night 22 Poster-100

SE Night ครั้งที่ 22: “เริ่มทำ SE แบบยังไม่ต้องสร้างอะไร ทำได้จริงหรือ?” – 3 มุมมองจากองค์กรตัวกลาง นักลงทุน และ SE

ไม่ต้องรอให้พร้อม ก็เริ่มทำ SE ได้ !… มารับฟังวิธีการเริ่มต้นทำ SE จากตัวจริงในวงการ 3 มุมมองจากองค์กรตัวกลาง นักลงทุน และ SE

SE Night 21 Poster-100

SE Night #21: ล้อมวงคุย “SE มีแบรนด์แล้ว แล้วยังไงต่อ?”

อยากชวนคุณๆ ล้อมวงคุยเรื่องแบรนด์ และการสร้าง Brand Relationship กับผู้คน แบบสบายๆ ถาม แชร์ ระบาย เชื่อมโยง ต่อยอด เพื่อร่วมกันให้คำตอบและพลังกับ SE ด้วยกัน

SE Night 20

SE Night ครั้งที่ 20: เชื่อมการ “สร้างกำไร” กับ “สร้างผลลัพธ์ทางสังคม” : ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจ

มาเรียนรู้ร่วมกับ Reapra บริษัท Venture Builder และ Investment group จากสิงคโปร์ที่ลงทุนในวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งมากกว่าสินค้า รวมถึงเชื่อว่ากำไรทางการเงินและทางสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน

SE Night 19 Poster V2-100

SE Night ครั้งที่ 19 หัวข้อ “พนักงาน (ภาคสังคม) ดี ๆ หาที่ไหน ไขปัญหา HR กับ Devcurate”

เพราะการเฟ้นหาบุคลากรเป็นหนึ่งในปัญหาอันดับต้น ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม เราจึงอยากชวนคุณมาฟังประสบการณ์จากผู้บริหาร Devcurate สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่มุ่งแก้ปัญหาการเฟ้นหาบุคลากร (talent) ขององค์กรภาคสังคม และการหางานที่ใช่ของผู้ที่หางานในตลาดแรงงานภาคสังคมกับงานนี้

SE Night Special 1 - Banpu-100

SE Night Special Edition “รู้ครบ จบเรื่อง Banpu Champions for Change ปีที่ 10”

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และกำลังสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Banpu Champions for Change รุ่นที่ 10 ต้องไม่พลาดเข้าร่วมงาน SE Night Special Editio

SE NIGHT 18-100

SE Night ครั้งที่ 18 “สื่อสารสร้างสรรค์สำหรับ SE เพื่อทำตลาดอย่างเข้า(หัว)ใจ”

การบรรยายในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้การทำการตลาดอย่างเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น และสร้างการตลาดให้เป็นตัวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ระหว่าง SE กับผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงได้

SE Night 17 Poster-100

SE NIGHT ครั้งที่ 17 หัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง ช่องทางระดมทุนสำหรับ SE”

เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในช่วงริเริ่ม และช่วงขยายกิจการ มาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการระดมทุนและตลาดทุนในประเทศไทย กับคุณไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)