SE Night 29 – Handshake with สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

SE Night #29
SE Thailand จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

SE Thailand ร่วมกับ สวส. เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน SE Night ครั้งที่ 29

คุณจะได้…
  • เรียนรู้จาก SE ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้ใช้สิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายแล้ว
  • ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนและสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย สวส.
  • แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย
  • ส่งเสียงของคุณให้กับ สวส. ได้รับรู้
วิทยากร
พบกันวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:30 – 16:00 น. ที่ SE Community Thailand ผ่านโปรแกรม Gather.Town (bit.ly/SE_Community_Thailand)

ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/SENight29

Share